Bilmek istediğin her şeye ulaş

Karbondioksit

Karbondioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır. Renk ve kokusu yoktur. Formülü CO2 şeklinde olup molekül ağırlığı 44,009 g/mol'dür. Karbon içeren besin maddelerin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.Solunumdaki yeri açısından hayati önem arz eder. Oksijen akciğerlere üst hava yollarını geçerek gelir ve alveolde hemoglobin ile taşınarak alveole getirilmiş olan karbondioksit ile yer değiştirir. Daha sonra karbondioksit oksijenin takip ettiği yolla dışarıya verilir. Bitkiler gündüz CO2 alır, O2 verirler. Gece ise O2 alır, CO2 verirler.CO2 serbest gaz halinde volkanik bölgelerden çıkan gazlarda, suda çözünmüş olarak ise maden suyunda bulunur. Şehir ve dağlık bölgelerde değişmek üzere atmosfer havasında ortalama %0,03-0,04 nisbetinde, egzozda ise %13 nisbetinde bulunur.Laboratuvarda CO2, kızdırılmış kok kömürü üzerinden hava geçirilerek elde edilir. CO2 kanda belli seviyelerde bulunur ve vücudumuzun tampon sistemlerinden birini meydana getirir. Kanda artması halinde asidoz, azalması halinde ise alkaloz meydana gelir. Bu durumlar dolaylı olarak hidrojen iyonu konsantrasyonunu etkilemesi ile meydana getirir. Atardamar kanında, CO2 basıncı 120 mm Hg'ye varırsa; baş ağrısı, adale seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, (olmayan şeyleri gören) bir şuur bulanıklığı, konfüzyon, hatta koma görülebilir.

Haziran 2014

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Her bitkinin karbondioksiti emme hızı aynı mıdır?

Aynı değildir. Bitkiler glukoz üretmek için fotosentez sırasında karbondioksit kullanır. Glukoz üretimi için bitki karbondioksitten altı molekül alır ve bunları işleyerek glukoz üretir, üretilen glukoz enerji için harcanır, bitki büyür ve gelişir. Bu kimyasal süreç bütün bitkiler için aynıdır ancak daha fazla karbondioksit kullanan bitkiler daha hızlı büyür. Çünkü bitkilerin hızlı büyümesi için daha fazla enerji harcamaları gerekir, buna bağlı olarak glukoz üretimi fazla olmalıdır ve bu da daha fazla karbondioksiti gerektirir. Bu nedenle hızlı büyüyen bitkiler karbondioksiti daha hızlı emer. Bunun en basit örneğini bambularda görürüz. Diğer bitkilere göre bambular %35 daha fazla karbondioksit emer ve işler.
Nisan 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.