Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kimlik

Kimlik, sosyal psikolojide kendi gözünde ve başkalarının gözünde ne olduğundur. Bu terim psikolojide ve sosyolojide gelişme göstermiş, ayrıca biyoloji ve felsefe ile de ilgilenmiştir.

Ekim 2013

Gizli Kullanıcı

Dijital kimlikte nelere dikkat etmek gerekiyor?

İlk önce Dijital kimliğin senin dünyadaki tüm insanlarla paylaşabileceğin bilgilerden oluştuğuna emin olmak gerek. Belirli bir kitle yada hiçkimsenin bilmemesi gereken bilgileri dijital kimliğiniz ile birleştirmeyin. Kullanıcı adınız yada mail adresiniz gibi sizi tanımlayan bilgilerin, sizin resmi işlerinizde yüzünüzü kızartmayacak olmasına dikkat etmek gerek. Mümkün olduğunca isim-soyisim kullanılması taraftarıyım. Bir diğer önemli nokta ise Dijital dünyadaki davranışlarınızın gerçek hayattaki davranışlarınız ile çelişmemesi.
Mart 2012

İnsan @insan

Kimliklerdeki pembe ve mavinin kaldırılıp, tek renk kimlik uygulamasına geçilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz?

Devletin verdiği kimlikte ayrımcılık olmaması gerekir. Bir saçmalık daha ortadan kalkmış olur. Alt kimlikte zaten renklerin cinsiyetlere göre değerlendirilmesine sinir oluyorum( kız bebek illa pembe, erkek bebek mavi giydirilmesi yada erkek adamın pembe gömlek giymemesi vs.). 
Ekim 2012

Hüsnü İşleyen @slyn

T.C kimlik numarasının son hanesi neden çift sayıdır?

T.C kimlik numarası aslında 9 haneden oluşmaktadır. Son iki rakam da bu 9 hanenin sağlamasını yapmaktadır. Çeşitli algoritma hesaplarıyla bulunan bu numarada son rakamın tek haneyle bitmesi imkansızdır.
Ağustos 2014

Ayhan Şimşek @zindoz98

Hayvanlarda kimlik hangi işlere yarar? Her hayvan türüne kimlik çıkartılabilir mi?

Hayvanlarda kimlik çok önemlidir. Kimlik sayesinde hayvanın hakları korunabilir, hayvanın kaybolma veya çalınma durumunda kullanılabilir, hayvana yapılan işlemler (aşı, ameliyat vs.) takip edilebilir. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bütün hayvan sahipleri, hayvanlarına kimlik çıkarmak zorundadır.
Eylül 2013

Devrim Güren @devrimguren

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) nedir? Devlet işlerinde ne tür kolaylıklar sağlar?

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından sağlanan kurumlar arası bilgi paylaşım sistemidir (Kimlik Paylaşım Sistemi). KPS sayesinde bürokratik işlemler en aza indirilmiştir. Mesela önceden reçete sistemiyle ilaç alınırken günümüzde reçetesiz olarak yani e-reçete ile ilaç almayı mümkün hale getirmiştir. Buna benzer şekilde kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu belgeler veya bilgiler yazışma yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan KPS sayesinde temin edilebilmektedir.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

Nüfus cüzdanın yer alan din hanesi herhangi bir hak ihlali doğuruyor mu?

Bu soruyu duygusal açıdan ziyada hukuksal tabanda açıklamaya çalışacağım. Herkes düşünce din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu anayasa ile korunma altına alınmıştır. Daha da önemlisi uluslararası alanlarla da güvencesi vardır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşme m.9 bu hakkı düzenlemektedir. Buna göre, Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Bunun yanında bu hak, pasif başka bir hak daha sağlar. Bu da düşünce ve dini inancı açıklamama özgürlüğüdür. Kimlikte ise isteyen istemeyen herkesin din hanesi bulunmaktadır. Burada İHAS kapsamında m.9 ihlal edilmekte ayrıca anayasal hak da ihlal edilmektedir. Zira değindiğim gibi kimse dini inancını açıklamaya zorlanamaz. Ayrıca Türkiye sınırları içerisinde din hanesini değiştirmek için mahkemeye gitmek gerekir. Bunun yanında yeterli özgürlükler verilmemekte. Örneğin AİHM önüne giden davalarda içerisinde din ibaresinin kaldırılması ve özellikle haneye Alevilik olarak yazılmak isteyenler yoğunluktadır. AİHM, başvurucuları haklı görse de şu an kadar bir adım yoktur. Ancak 2014'te kimlik değişiklikleri ile bu hak ihlalinin çözüleceğini umuyorum.
Mart 2013

sevgiyletarifler.com'>Ozlem Yalcin @hijyenkolik

Nüfus Cüzdanı ile ilgili hangi hallerde ceza öderim?

25.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesine göre;

(a) bendi “Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerinegetirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfusmemurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 25 YTL idarî para cezası verilir.”,

(b) bendi “Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup, bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince,yurt dışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca idari para cezası verilir.” hükmünde olup,

01.01.2012 tarihi itibari ile yukarıdaki madde hükmünün (a) ve (b) bentleri uyarınca bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen kamu
görevlileri için 35.00 TL., nüfus olaylarına yönelik bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen veya nüfus ve aile cüzdanlarını kaybeden vatandaşlarımız için 73 TL. para cezası uygulanmaktadır.

Nüfus cüzdanınız ile ilgili ayrıntılı bilgi için : nvi.gov.tr

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.