Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kimya

Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri, bileşikleri, karışımları, bağları ve elementleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kısaca Kimya, maddeyi ve geçirdiği değişimleri inceler. Kimya bu bağlamda büyük ölçüde kuantum mekaniğinden, yani mikromekanikten güç alır. Kimya'da büyük (yığınla) maddenin makroskopik incelenmesi yalnızca Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği dallarında söz konusudur; geriye kalan kimya tamamen mikro boyutlara sahiptir. Mikro-makro özellikler arası geçiş ise yine bir başka kimya dalı olan "İstatistik Mekanik" yoluyla sağlanır. Fizik ile Kimya arasındaki kesin bir sınır yoktur. Fizik en temel bilim kabul edilir. Bu yüzden fizik kimyayı da etkiler. Bu etkileri inceleyen dala ise fizikokimya veya fiziksel kimya denir. En kapsamlı alt dallarından biridir. Yaklaşık 3,5 milyon organik, 2 milyon kadar da anorganik bileşik olduğu düşünülürse, Kimya bilimi yaklaşık 6 milyon bileşiğin incelenmesini kapsar, bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek, bir sistematik geliştirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır: Analitik kimya, Biyokimya, Anorganik kimya (İnorganik kimya), Organik kimya, Fizikokimya, Kuantum mekaniği, İstatistik mekanik, Kuantum kimyası, Nükleer kimya, Katı hal kimyası, Sıvı hal kimyası, Plazma kimyası, Parçacık kimyası (Yüksek enerji kimyası) başlıca Kimya dallardır. Kimya denilince ilk önce aklımıza bütün maddeleri inceleyen bilim dalı gelmelidir. Özellikle maddelerin yapı taşlarını inceler. Kimyanın yaklasik olarak 60 tane alt dali vardir.

Nisan 2017

Eren Ergez, bir soruya yanıt verdi.

YGS sınavına girecek bir sözel bölüm öğrencisine, fen bilgisinden 3-5 net yapabilmesi için hangi dersten hangi konuları önerirsiniz?

Genel kültürle bile 3-5 tane yaparsın herhalde biraz derse de girmişsindir o kadarını da çöz bir zahmet.
Ocak 2017

İbrahim Halil Toplu, bir soruya yanıt verdi.

Süper yapıştırıcılar neden kendi kutusuna yapışmaz?

Kendi kutusu onu İtecek özellikte maddeden yapıldığı için.. :)
Ocak 2017

İbrahim Halil Toplu, bir soruya yanıt verdi.

Su neden en iyi çözücülerden biridir?

Su en iyi çözücülerden biri değildir. Su ucuz her yerde bulunabilir olduğundan genelde kullanılır. Aksine suyun düzeyleme etkisinden dolayı belli bir çözünme aralığının dışına çıkamaz. Bazende kendisi çözünen kabul edilir. Ayrıca ultra saf su olsa dahi havadaki CO2 emisyonundan ötürü karbonik asit oluşur, bu ise deneylerde sapmaya neden olur.
Ocak 2017

İbrahim Halil Toplu, bir soruya yanıt verdi.

Suyun PH değeri ile iletkenlik arasındaki ilişki nasıldır?

PH her ne kadar H iyonu derişimi olsada bu tek başına yeterli değildir. Yüksek sıcaklıkta oksijenin değiştirdiğide deneysel olarak görülmüştür. Ayrıca pH -log 'nın alınmasıyla hesaplandığı için H iyonu derişimi arttığında pH azalır. PH ölçüldüğü ortam eğer su ise suyun düzeyleme etkisi göz önüne alınmalıdır. Belli bir değerin üzerine ve altına inemez. İletkenlik ise genel olarak pH ile alakalıdır ancak çoğu durumda bağımsızdır. Ör: deiyonize suyun iletkenliği sıfır olabilir ancak pHsı değişkenlik gösterebilir. Bu kullanılan antiskalant maddenin özelliğiyle yani tamponla alakalıdır. Özetle pH ike İletkenlik arasında doğru bir orantı yoktur. Bu yüzden bir bağıntı kurulamaz
Ocak 2017

İbrahim Halil Toplu, bir soruya yanıt verdi.

Isı, maddeler arasında nasıl yayılır?

Isının maddeler arasında yayılmasında 3 yöntem vardır. Bunlar:İletim, ışıma ve konveksiyon'dur. Ve bu genel olarak iki eşit sıcaklık değerindeki maddeler için geçerlidir.
Ocak 2017

İbrahim Halil Toplu, bir soruya yanıt verdi.

Uzun süre ve yoğun saf oksijen solumak zararlı mıdır?

İnsanların tamamında zararlıdır. Zaten kafayı bulur saf oksijenle. . .
Mart 2016

Mustafa Küreşoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Hidrojen yanıcı bir element olmasına rağmen Oksijenle birleşince üstelik hidrojenin ağır basmasına rağmen (H2O) nasıl oluyorda aksine söndürücü bir madde yani su oluyor?

Merhabalar. Ben Hidroklorik asit ile Alüminyum folyoyu tepkimeye soktuğum zaman bir gaz ortaya çıkacak acaba bu gaz yanıcı veya zehirli midir ?
Eylül 2015

Harun Tangöze, bir soruya yanıt verdi.

Evrendeki kanunlar nasıl oluştu? Yoksa bu kanunlar hayat ve bilinç ortaya çıkarmak için mi oluşturuldu?

Evrendeki kanunların nasıl oluştuğunu ya da big bangdan önce de var olup olmadıklarını bilim malesef bilemiyor. Sadece var olanı tanımlama çabası var. Bunun için de kendi tanımladığımız sayıları kullanıyoruz. Ve enteresan bir şekilde deneyler tutarlılıkla sonuçlanıyor ve basamakların tümünü çıkamasa da bir kaç adım daha çıkıp bize yeni ufuklar gösteriyor. Buna rağmen tanımladığımız kanunlara da doğru diyemiyoruz. Onlar sadece bilimi bir tık daha öteye götürmeye yarayan araçlar. Onlar gidecek yenileri gelecek bilemiyoruz... Ayrıca kanunlar hayatın oluşması için güzel bir ortam hazırlamıyor. Evrende bildiğimiz tek bilinç var o da biliyorsun dünyada.
Kanunların kendine kendine oluşmak için fazla mükemmel olduğunu düşünüp onu koyan daha mükemmel birine ihtiyaç duymayı da doğru bulmuyorum. Küçük algımızla küçük şeyleri görüyor bilmeye çalışıyoruz. Algılarımıza güvenmeye çalışıyoruz. Belki de başka bir evrendeki bir grup bilinçli yaratığın laboratuvar deneyiyiz. Bilemiyoruz. . .

147 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Polimerler

9 Kullanıcı   4 Soru   4 Yanıt

Elektrokimya

12 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Organik Kimya

19 Kullanıcı   3 Soru   3 Yanıt

Mineraller

2 Kullanıcı   1 Soru   3 Yanıt

Oksijen

4 Kullanıcı   7 Soru   7 Yanıt

Folik Asit

1 Kullanıcı   1 Soru   3 Yanıt

Hyaluronic Asit

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Kükürt

0 Kullanıcı   2 Soru   2 Yanıt

Amonyak

0 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt