Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kimyager

REDIRECT Kimyagerler listesi

Kasım 2014

Oğuzhan Eker  yeni bir  gönderide  bulundu.

Kimya Bilimci Olduğunuzun 12 Kanıtı | Kimyaca

Her mesleğin kendine göre özellikleri ve güzellikleri vardır elbette. Ama biz kimya bilimci olarak, kimya biliminin çok daha havalı olduğunu düşünüyoruz.
Mayıs 2014

Selin, bir soruya yanıt verdi.

Heterojen karışım nedir?

Heterojen karışım hert tarafta aynı özelliği göstermeyen ive içindeki taneciklerin gözle görülebildiği karşımlardır. Ayran, süt, toprak gibi.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Selin, bir soruya yanıt verdi.

Ateşe tuz atıldığında ateş niçin parlar?

Tuzun sodyum veya iyotlu tuz olmasından j-kaynaklı parlayabilir.
Nisan 2014

Mükrime Erbaykal, bir soruya yanıt verdi.

Laboratuvarlarda kullanılan eldiven çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Laboratuvarda poşet ve pudrali eldiven kullaniyoruz. Pudrali poşet eldivene oranla daha kullanışlı ve daha iyi koruyor ama pudraliya oranla poşet eldiveni daha çok kullanıyoruz.
Aralık 2013

Nzn Erd, bir soruya yanıt verdi.

Kimyacıların kendilerine özel renkte bir laboratuvar önlüğü olsaydı hangi renkte olmasını isterdiniz?

Beyaz gayet iyi bence... Niye böyle gereksiz bir soru sorulduğunu anlayamadım doğrusu.
Aralık 2013

Aytaç Dicleli, bir soruya yanıt verdi.

Ağustos 2013

Sait Şeker, bir soruya yanıt verdi.

Çözelti nedir? Özellikleri nelerdir?

ÇÖZELTİ NEDİR?
Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir.
Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.
Örneğin; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur.
Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır.

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDiR?
■Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir.
■Çözeltinin donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür.
■Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür.
■Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir.
Ağustos 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Çözelti nedir? Özellikleri nelerdir?

İki ya da daha fazla maddenin moleküler seviyede homojen olarak dağılmasıyla meydana gelen karışıma verilen addır.Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden genellikle çok olanına çözücü, az olanına da çözünen denir. Bileşenler eşit orandaysa çözücü ve çözünen ayrımı keyfi olarak yapılabilir.

Genel Özellikleri
  • Homojen karışımlardır.
  • Asit baz ve Tuz gibi iyonik maddelerle hazırlanmış sulu çözeltiler elektrik akımını iletir.
  • Çözünen madde iyonlarına ayrışarak çözünüyorsa bu çözeltilere iyonlu çözeltiler denir. Asit, baz, tuz çözeltileri iyonlu çözeltilerdir. Bu çözeltiler elektrik akımını iletir.
  • Çözünen madde moleküler olarak çözünüyorsa bu çözeltilere moleküler çözelti denir. Şekerin suda çözünmesi buna örnektir. Elektrik akımını iletmez.
  • Çözeltiler madde miktarına göre kendi aralarında ayrılırlar; doygun, doymamış, aşırı doymuş derişik ve seyreltik çözeltilerdir.

Kimya

  • Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir, donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür. Sabit değildir. Aşağıdaki grafikten anlaşıldığı gibi saf su kaynama noktasına ulaştığında sabit kalır ancak tuzlu su çözeltisi sabit kalmaz.
Kimya
  • Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür.
  • Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir.
Çözelti örnekleri;

Kimya

Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Maddenin ayırt edici özellikleri nelerdir?

Maddeyi madde olmayanlardan ayıran en önemli özelliği uzayda yer kaplamasıdır.
Daha fazla

20 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.