Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kira Hukuku

Mal

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Şubat 2016

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Ev sahibinin kiraya saymak istediği kira depozitosunu nasıl geri alabilirim?

Parayı bankaya yatirdıysanız ve bankaya yatan paraya itiraz etmedi ise depozitonuzu (evde bir hasar yok ise) ödemek zorunda. Kesinti yapamaz. Kira sözleşmesi ile sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Yüzde yüz kazanırsınız.
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

kira artış oranı

10129

TÜİK’İN AÇIKLAMASI YÜZDE 10,72

Önceki Borçlar Kanunu ile ilgili uyuşmazlıklarda, konut kira artışı konusunda Yargıtay’ın yerleşik kararları, “12 aylık ortalamaya göre değişimin esas alınacağı” şeklindeydi. Buna göre, Şubat 2014’de yapılacak kira artışı en fazla yüzde 5,22 oluyordu.

Hukukçuların çoğunun görüşü de bu yöndeydi.

Ancak TÜİK “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Kullanıcıları Rehberi”nde, kira artışlarının “bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimi” oranı esas alınarak yapılacağını açıkladı. Bu açıklama özellikle kiracıları çok üzecek. TÜİK’e göre, Şubat ayında konut kiralarında yapılacak artışın oranı yüzde 10,72’yi aşamayacak.
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

KONUT KİRA ARTIŞI

10129


KONUT KİRA ARTIŞI

Konut kiralarındaki artış oranı, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile tanımlandı.
Buna göre; konut kiralarında, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak artış, bir önceki kira yılında Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenecek (Md. 344) .
Burada iki ayrı yıllık ÜFE (yeni adıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yani Yİ-ÜFE) var.
a) 12 aylık ortalamalara göre değişim (Ocak 2014: Yüzde 5,22)
b) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (Ocak 2014: Yüzde 10,72) .
Görüldüğü gibi, iki ayrı yıllık Yİ-ÜFE var. Birine göre kira artışı 5,22’yi, diğerine göre de 10,72’yi aşamayacak. Daha önce yazılarımızda belirttiğimiz gibi, ilgili yasa maddesinde, kira artışında hangisinin esas alınacağı “net olarak” belirtilmemiş.
Temmuz 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının evden çıkarılması mümkün müdür?

Gayrimenkul Kiraları hakkında kanunun 7. maddesine göre kiralayan, tahliye taahhütnamesine uymayan kiracıyı icra dairesine müracaat ederek veya tahliye davası açarak kiralanandan çıkartabilir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması, ilk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, özgür irade belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekir. Kiralayan, yani ev sahibi, tahliye taahhütnamesini ilk kira yılının bitimini müteakip alır. İkinci kira yılı başlangıç olmak kaydıyla, tarafların belirlediği tarihte kiracının çıkmasını talep edebilir.
Temmuz 2013

Hacer Vural, bir soruya yanıt verdi.

Tahliye kararına rağmen kiracı evden çıkmazsa ne olur?

Tahliye kararıyla icra müdürlüğüne başvurulur. Evin tahliyesi istenir.
Haziran 2013

Gürkan Çakıcı, bir soruya yanıt verdi.

Ev kiralarken nelere dikkat etmek gerekir?

Öncelikli olarak evin konumu çok önemlidir. Gideceğiniz yere yakın olması sizi yormaması bakımından pek tabi önemlidir. Çok eski binalara taşınmanızı önermem zira onlara bir zaman sonra çürük raporu veriliyor. Zaten çok eski binalarda günümüzün teknolojisine uygun bir yapım yoktur. Komşuları iyi araştırmaya çalışın. Zira komşular bir zaman sonra çok problem olabiliyor. Keza ev sahibi de aynı şekilde. Ev kadar onların tutumu ve karakteri de önemli. Kesinlikle kontratsız ev tutmayın. Zira ev sahibi sizi işgalcı sıfatıyla dahi çıkarmaya kalkışabilir. En az bir dönemlik kontrat yapmanızı öneririm. Ayrıca unutmayın ki o kira sözleşmesi sonu gelmeden 15 gün evvel siz bildirim yapmadığınız sürece sözleşme uzamış sayılır. Yani olağanüstü durumlar saklı kalmak kaydıyla, ev sahibi, kontrat bitti çıkın diyemez.
Haziran 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Kira geliri vergisi nasıl hesaplanır?

Bir örnekle açıklayalım: 2012 yılında elde edilen konut kira gelirinin 12 bin TL olduğunu varsayarak, götürü gider yönetiminin seçildiğini düşünelim. Öncelikle bu rakamdan konut kira geliri istisnası olan 3 bin TL'yi çıkarmak gerekiyor. Geriye kalan 9 bin TL götürü gider yöntemine göre hesaplandığında yani 9 bin TL'nin yüzde 25'ini aldığımızda 2 bin 250 TL kalıyor. 9 bin TL'den 2 bin 250 TL'yi düştüğümüzde kalan 6 bin 750 TL vergi matrahı olur. Bu durumda ödenmesi gereken gelir vergisi de yaklaşık 1000 TL oluyor.

Uygulamayı işyeri kira gelirine uyguladığımızda ise; 2012 yılında işyeri konut kira geliri toplamının 60 bin TL olduğunu düşünelim. Götürü gider yöntemini uyguladığımızda 15 bin TL sonucu çıkar ve vergi matrahı da 45 bin TL olur. Bu durumda ödenmesi gereken vergi tutarı da 9 bin 900 TL olur.

Yani;
Beyan edilecek kira, konut kira geliri ise önce 2 bin 600 TL istisna düşülecek. Ancak ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar bu istisnayı düşmeyecekler. Götürü gider usulünü seçenlerden; konut kira geliri beyan edenler istisna düşüldükten sonra kalan tutarın, işyeri kira geliri beyan edenler ise brüt işyeri kira gelirinin yüzde 25'ini, götürü gider olarak indirecekler.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, konut kira geliri istisnasına isabet eden gider tutarı indirilemiyor. Bu nedenle, konut kira geliri sahipleri önce gider toplamının istisna tutarına isabet eden kısmını hesaplayacaklar. İstisnaya isabet eden kısım hariç, gerçek gider tutarını indirim konusu yapacaklar. İşyeri kira geliri elde edenlerde istisna uygulaması söz konusu olmadığı için kira gelirlerinden, gerçek gider tutarının tamamını indirebilecekler.

Giderlerin düşülmesinden sonra kalan miktar, üzerinden vergi hesaplanacak tutar (vergi matrahı) olacak. Bu tutar üzerinden, yüzde 15'ten başlayan gelir vergisi tarifesine göre, ödenecek vergi hesaplanacak.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2013

Serdar Ardak, bir soruya yanıt verdi.

Evimi kardeşime bedelsiz kiraya verebilir miyim?

Birinci dereceden akrabalarınıza (anne ,baba, eş, kardeş, çocuk) bedelsiz kiraya verebilirsiniz. bu kişilerin ikametgah adresleri bedelsiz kiraya verdiğiniz mülkte olmasına dikkat edin.

45 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.