Bilmek istediğin her şeye ulaş

Komünizm

Komünizm, toplumsal örgütlenme üzerine kuramsal bir sistem ve tüm malların ortak mülkiyetine dayalı politik harekettir. Ortakçılık olarak da bilinir. Sadece üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan Sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir. Komünizm, sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum gerçektir. Komünizm'in temelinde yatan sebep, sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması, karşıt görüşlüleri için "ütopya" olarak atfedilir ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağına inanılır. Paris Komünü, komünist sistem yaşayabilmiş ilk topluluktur. Bunun dışında Mahnovist hareket öncülüğünde Ukrayna ve İspanya iç savaşı sırasında Anarko-komünist hareketle şekillenen (yaklaşık 4 yıl sürmüştür) toprakların kollektifleştirilmesi esasına dayalı olarak komünist topluluklar da kurulmuştur. Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygını Leninizm (Marksizm-Leninizm)'dir. Marksizm-Leninizm'e göre komünizme giden süreç burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak olan proletarya rejimi başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır. Leninizm dışında iki komünist akım daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Marksizm'in temel görüşlerini benimseyen fakat Leninist modelle komünizm hedefine ulaşılamayacağını iddia eden sol komünizm veya konsey komünizmi olarak adlandırılan akımdır. Lenin'in "Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı" adlı eserine cevaben yazılan Herman Gorter'in "Yoldaş Leni...

Ocak 2015

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Komünizm neden kötü kabul edilir?

Çünkü kominizm kötüdür, doğanın kabul etmediği eşitlik standartını ideolojik kılıfla insanlara sunar, özünde yine emperyalist bir ideolojidir . Sizin digital hayatınızı analog olarak daha iyi diyerek biçilen bir kapta eritmeye çalışır, metaryalist öğreti, bilim, akıcılık, gibi süslü kelimeleri vardır ama özünde tıpkı liberalizm gibi soylu bir sınıf yaratır aradaki fark sıradan insanda otorite uygun görürse soylu gibi yaşama hakkına kavuşur. Kaç gün süreceğini otorite bilir ama. Tüm sistemler gibi insan sömürüsü söylemlerle gizlenir. O yüzden anarşi candır. : -)
Ocak 2015

Hypatia Hypatia, bir soruya yanıt verdi.

Komünizm neden kötü kabul edilir?

En mükemmel sistemi bile insanlara sunsanız; halkın içinden de, yöneticilerin içinden de sistemi sömürecek insanlar çıkar sanırım. Okuduklarımdan hatırımda kaldığı kadarı ile, bu sistemde belirli bir işi yapan tüm insanlar, aynı parayı alıyor, aynı olanaklardan yararlanıyor. Bu da bazı insanların "her olasılıkta bu parayı alacağım, daha verimli çalışmama gerek yok" diye düşünmesine sebep oluyor.
Gördüğüm kadarı ile, farklı bir görüşü savunan bir parti kurulamıyor mecburen. :) Yoksa bir o parti seçilince komünizm, diğer parti seçilince "hadi tüm sistem değişsin" olmaz :)
Bu bir dezavantaj tabi... Özellikle o tek partinin düzeni adaletli değilse ya da yönetim politikası iyi değilse...
Bir de "babamın mülkü/toprağı bana kalmalı" diye düşünen insanlar için kötü tabi :)
Ağustos 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Kapitalizim ve komunizmin benzerlikleri nelerdir?

Her ikisi de birbirine yakın derecede köleci sistemlerdir.
Kişinin tam bağımsızlığına karşı, uzun ve kısa vadeli mevzu işleyişleri İnsan iradesinin özgürlüğüne kavuşmamasını amaç edinir.
Bu yaklaşımlarıyla her iki sistem de doymak bilmeyen bir yapıya sahiptir.
Bu yapı, aslen kendine olan güvensizliğin bir ifşasıdır.
Aksi olmuş olsa, İnsanlığın günde 3 saat bile çalışıyor olması ferah bir dünya için yeterli olurdu.
Mayıs 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Komünizmle yönetilen ülkeler hangileridir?

Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel) ; üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen; ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir.
Dünya üzerinde komünizmle yönetilen hiçbir ülke yoktur. Çin, K. Kore, Küba, Laos, Vietnam gibi ülkeler sınıflı, paralı ve devletli sadece üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan sosyalizmle yönetilir.
Mayıs 2014

Ankra Hkuk, bir soruya yanıt verdi.

Komünizm neden kötü kabul edilir?

Komünizmde, özel mülkiyetin olmaması, insanları kolektif yapı için çalışan bir köleye, bir hayvana dönüştürmektedir. İnsana değil, topluma önem veren komünizm, modern anlamda insan haklarına aykırı bir sistem olduğu için kötü kabul edilir. En az kapitalizm kadar kötüdür.
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Komünizm neden kötü kabul edilir?

Komünizm kapitalistlerce kötü kabul edilir. Kapitalizme oldukça zıt bir sistemdir. Kapitalizm de aynı şekilde komünistlerce kötü kabul edilir.
Nisan 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mart 2014

Erdinç Gür  yeni bir  gönderide  bulundu.

Berkin Elvan Kimdir? Neyin Nesidir? - Erdinç Gür

Günlerdir Süren Berkin Elvan‘ın ölümü ve üzerine siyaset malzemesi olarak kullanımı ve başka canların ölümüne sebep olması insanların kafasını karıştırdı ve kamuoyunun bazı soruları sormasına ve düşünmesine neden oldu. İnsanlar şunu soruyor: Berkin Elvan Ekmek almaya giderken mi vuruldu? Yoksa Berkin Elvan olayların içerisinde yer aldığı için polisin biber gazı kapsülüne maruz kalarak mı vuruldu? …
Aralık 2013

Goul Chakir Katsapoulos  yeni bir  gönderide  bulundu.

Komünizm nedir? Komünist kime denir?

Komünizm, komünistlik veya ortakçılık, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komünizm, sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. Yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum geçecektir.

Komünizm’in temelinde yatan sebep, sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması, karşıt görüşlüleri için “ütopya” olarak atfedilir ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağına inanılır.

Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygını Leninizm (Marksizm-Leninizm) ’dir. Marksizm-Leninizm’e göre komünizme giden süreç burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak olan proletarya rejimi başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır.

Leninizm dışında iki komünist akım daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Marksizm’in temel görüşlerini benimseyen fakat Leninist modelle komünizm hedefine ulaşılamayacağını iddia eden sol komünizm veya konsey komünizmi olarak adlandırılan akımdır. Lenin’in “Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı” adlı eserine cevaben yazılan Herman Gorter’in “Yoldaş Lenin’e Açık Mektup”, Gilles Dauvé ve François Martin’in “Komünist Hareketin Güneş Tutulması ve Yeniden Ortaya Çıkışı” isimli kitaplar bu akımın takipçilerinin yarattıkları eserlerdir.

Diğer bir komünist akım ise anarşist komünizm’dir. Anarşizmin bireyci ve kolektivist akımlarından ayrılan anarşist komünizm fikri, komünizme devlet aygıtını ele geçirerek geçilebileceğini reddeder ve bunu savunan Marksizm’i eleştirir. Peter Kropotkin, Nestor Makhno, Errico Malatesta, Carlo Cafiero anarşist komünizm düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden ve eylemcilerden bazılarıdır. Anarşist komünizm, anarşizm’den “sınıf” gerçeğine göre hareket etme ve örgütlenme temelinde ayrılır. Savunucuları komünizmin, bilimsel sosyalizm olmadan gerçekleştirilebileceği üzerinde birleşir. Anarşist komünizm, devlet’in kapitalizm için bir kılıf olduğunu ve bu yüzdende sınıfsız bir topluma gidilecek süreçte kullanılmasının sonucunda “diktatörlük”, “devlet kapitalizm”i ya da “bir sözde zümrenin, toplum üzerinde iktidarı’na yol açacağını düşünür.

Genel Kültür (Muhabbet)
Kasım 2013

Mehmet Volkan Balbay  yeni bir  gönderide  bulundu.

İlyas Salman

İki sene üst üste İzmir Kitap Fuarı'nda kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Yüzüne kondurduğu zoraki gülümseme ile etrafına gülücükler saçıyor ve "Türk Solu"
dergisinde yazdığı makalelerden derlenerek hazırlanmış kitaplarını imzalıyordu.


Bir kitap da benim için imzaladı.

Şunları yazmış bana uzattığı kitaba:

"Sevgili arkadaşım Volkan'a, insan onuruna yaraşır bir yaşam dileğiyle. Sizin İlyas."

Oradaki "sizin İlyas" vurgusu çok önemli... Yıllardır içini kemiren "halka mâl olma - halk tarafından benimsenme ve sahiplenilme" açlığının bir göstergesi...

Kitabın ilk sayfasında "kitabın geliriyle aydınlarımıza mum alınacaktır" diye bir not düşmüş yayın evi. Manidar bir söz... Aydınlar ve mum...

Kitabını okudum mu?

Elbette okudum!

Kitabın adı "kırmızı beyaz"... Bir kaç şiir ve kesik kesik düşünce helezonlarından oluşan makalelerin bir derlemesi. Kitabın büyük bir kısmında "kendisini ispat" çabasında. Neden solcu olduğunu anlatıyor... Geri kalanında ise klasik solcu söylemlerini art arda sıralıyor. O kadar...

Kendisine karşı ciddi bir sevgi beslemediğim gibi, nefret de etmiyorum... Fikirlerinden ötürü insanlardan nefret etmeyi bırakalı çok oldu. Kendisinin ötekileştirdiklerine savurduğu hakaretleri ise "nezaketten nasibi olmamış, yazık" düşüncesiyle sineye çekiyorum.

Kitaptaki eleştiri soslu ağır hakaretleri okudukça neden halkın gönlünde istediği yeri edinemediğini daha iyi anladım. Benimsenme açlığının nereden kaynaklandığını da.

İlyas Salman, seksen doğumlular için aslında aynen Kemal Sunal ve Şener Şen gibi bir komedi üstadıdır. Televizyonların ve "bete-maks" marka video oynatıcılarının tüm evleri sardığı o dönemlerde, videokaset seçiminde ciddi bir etkiye sahipti... Hakkını yemeyelim, güldürmeyi de, ağlatmayı da bilirdi...

İlyas Salman'ın en önemli özelliği "müzmin bir muhalif" olmasıdır ve belki de filmlerini seyreden çoğu kişi tarafından bu yönü bilinmez . O, okuduğum kitabında; solcusunda, Atatürkçü'süne bir çok meşrebi, maalesef "kaba" olarak nitelediğim üslubuyla yerden yere vurmayı ihmal etmiyor... Yani sıkıntısı herkesle...

Kabul edin ya da etmeyin, kendisini bir türlü kurtaramadığı bir saflığı var... Evet evet saflık! Temizlik anlamında değil... Uyanık olamama anlamında... Zaten uyanık olsaydı, dönemdaşı, akranı ve yoldaşı olan diğer sanatçılar gibi o da "kapitalizmin nimetlerinden sonuna kadar yararlanabilirdi... " gerçi son yaptığı atılımla o da bozdu kapitalizm orucunu! Malumunuz, "akasya durağı" isimli dizi...

İlyas Salman...

Ne denirse densin o, bu ülkenin bir rengi... Bir sesi... Bizim belki de farkında olmadığımız bazı önemli şeyleri seslendiren doğal bir misyon adamı! Sağıyla, soluyla kavgalı saf ve bence dürüst bir adam!


Bilmediği konularda da atıp tutmasa elbette daha iyi olacak ama belli ki derdi var! Bırakın konuşsun, söylesin, yazsın... Bizim ondan, onun bizden alacağı şeyler vardır... Kim bilir?Haziran 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Gladio nedir?

Gladio nedir?Dünya üzerinde çeşitli örgütler çeşitli adlarla kendilerine belirledikleri ya da kendilerine belirtilen hedefler doğrultusunda planlar yapmakta silahlı ve silahsız eylemlere kalkışmaktadırlar. Gladyo terimi 2. Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. Gladyo Latince Kısa Kılıç anlamına gelmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'da gelecekte olması beklenen bir Varşova Paktı işgaline cephe gerisinde bir direniş başlatmak amacıyla İtalya'da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen Kontr-gerilla (stay-behind) operasyonunun gayriresmi adı yani kod adıdır.

Gladio ne zaman kim tarafından kuruldu?
Gladio sözcüğünü isim olarak kullanan örgüt, Amerikan ve İngiliz kontrgerilla örgütlenmesi olan Stay Behind tarafından 1952 yılında kuruldu.

Gladio'nun diğer ülkelerdeki isimleri nelerdir?
Türkiye'de kontrgerilla, Yunanistan'da B-8 ya da SheepSkin, Belçika'da SDRA-8, Hollanda'da NATO Command, Batı Almanya'da Gehlen Örgütü, Stay Behind ya da Sword, Avusturya'da Schwert, Fransa'da Rüzgar Gülü, İspanya'da Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL), İngiltere'de ise Secret British Network olarak bilinir.

Kontrgerilla nedir?
Kontrgerilla, NATO bünyesindeki ülkelerde sol örgütlenmeye karşı oluşturulan CIA bağlantılı yasadışı Gladio örgütlenmelerinin Türkiye'deki adıdır.

Stay-behind nedir?
Stay-behind, NATO bünyesindeki ülkelerde sol örgütlenmeye karşı oluşturulan yasadışı silahlı kuvvetler. Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliğinin işgal ihtimali bahane edilerek oluşturulan gizli örgütlenmeler kuruldukları ülkelerde siyasi hayatı şekillendirmek için kullanılmıştır.
Gladio komünistlere karşı ilk nerede ne zaman kullanıldı?
1944’te Yunanistan’da gerçekleştirdi. İngiltere’yi protesto eden Komünistlerin üzerine LOK adlı gizli ordu mensuplarınca ateş açıldı. 25 solcu öldü.

Türkiye’de Gladio kuruldu mu?
Türkiye 1952 yılında NATO’ya girdi. Bir yıl sonra Seferberlik Tetkik Kurulu kuruldu. Finansmanı, teçhizatı ABD’den geldi. Binası Amerikan Askeri Yardım Heyeti (JUSMATT)'ın içindeydi. Bu kurum ve daha sonraki adıyla Özel Harp Dairesi ilk kez 1970’lerde tartışma konusu oldu. 12 Mart’ta işkence gören devrimciler kontrgerillanın Gladyo ile olan ilişkisini deşifre ettiler. Askerler, ÖHD'nin ülke işgalinde kullanılacağını; terör eylemlerine karışmadığını söylediler hep. Tartışmalar Gladio’nun İtalya’da ortaya çıkışıyla 1990’larda yeniden alevlendi.

İtalya’da Gladio açığa çıkarılmadı mı?
Bu koca bir yalandır. İşin aslı şudur: 31 mayıs 1972’de Peteano Köyü’ndeki bir patlamada polis gücü Carabinier’in üç elemanı öldü. Suç Kızıl Tugaylar’a atıldı. Aradan 12 yıl geçti. İtalyan Hakimi F. Casson dosyayı yeniden açtı ve hayretler içinde kaldı. Olay yerinde hiçbir polis araştırması yapılmamış; olay soruşturulmamış ve dosya kapatılmıştı. Bomba düzeneğinin Kızıl Tugaylar tarafından yapıldığı şeklindeki raporu İtalyan ırkçı Ordine Nuovo Örgütü’ne mensup M. Morin hazırlamıştı ! Halbuki bomba NATO envanterinde bulunan C-4 patlayıcıyla yapılmıştı.

Hakim Casson araştırmalarının sonucunda NATO’ya bağlı Gladio’nun yer altı cephaneliklerinden birini de ortaya çıkardı. Ardından İtalyan ırkçı örgütü ile İtalyan Askeri Gizli Servisi’nin (SID) bağlantılarını buldu. Peteano’daki patlamayı gerçekleştiren örgüt üyesi V. Vinciguerra tutukladı.

Şunu da eklemeliyim; 1974’de de Hakim G. Tamburino İtalyan sağcılarıyla gizli askeri servisin ilişkilerini soruşturmuş, hatta SID Başkanı General V. Miceli’yi devletin yapısını ve yönetim biçimini illegal eylemlerle değiştirmek iddiasıyla tutuklamıştı. General Micelli mahkemede “tüm yaptıklarımı bana NATO ve ABD emretti” demişti. Ama dava bu kadarla sınırlı kalmıştı.

Bu olaydan 16 yıl sonra Hakim Casson, Gladio’nun üzerine korkusuzca gitti. Hatta İtalyan Başbakanı G. Andreotti’nin Ağustos 1990’da Gladio’nun varlığını açıklaması işini kolaylaştıracağını sandı. Ancak İtalya devleti, Gladio’yu “devlet sırrı” kapsamına soktu. Sadece eylemi yapanlar cezalandırılacaktı.
Haziran 2013

Gürkan Çakıcı, bir soruya yanıt verdi.

Sosyalizm, Komünizm ve Marksizm arasındaki farklar nelerdir?

Marksizm proleteryanın ve ezilen halkların kendi yönetimlerini kurmalarını hedefleyen, sınıfsız sömürüsüz bir dünya yaratmak amacıyla yola çıkan işçi sınıfının dünya görüşü ve ideolojisidir. Sosyalizm, Komünizmin ilk aşamasıdır. Üretim araçları kamulaştırılır. Bir avuç azınlığın, elinde olan servet ve sömürüsüne karşılık, emek vermelerine rağmen yoksul kalan halk vardır. İşte Sosyalizm bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için vardır. Sosyalizmde sınıflar olacaktır, sınıf mücadelesi de olacaktır. Sınıfların, sınırın ve sömürünün ortaya kalktığı toplum ise komünizmdir.Komünizm insanlık tarihinin refah seviyesinin en yüksek olduğu toplumdur.
Mayıs 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

İnsanlar komünizmi neden savunurlar?

Komünizm, toplumsal örgütlenme üzerine kuramsal bir sistem ve tüm malların ortak mülkiyetine dayalı politik harekettir. Komünizm, sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması esası vardır. Toplumdaki kast yapısı altında ezilen, emeğinin karşılığını alamayan ve aslan payı alan iş sahiplerine karşı bu sistemi savunması olağandır. Her sistemin bir eleştirisi, açığı vardır. Komünizmin de en büyük sorunu eşitlikten doğan kargaşadır.
Mayıs 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Kapitalizim ve komunizmin benzerlikleri nelerdir?

İkisi de çok ayrı sistemler olmasına rağmen yine de benzer özellikleri vardır. İlk olarak ikisinde de bir devlet otoritesi vardır. Yine her ikisinde de kişilerin devlete karşı yükümlülükleri vardır. Kapitalizmde vergi veririz, komünizmde ise devletin bizlere yüklediği işleri yaparız. Kominizmde tüm üretim araçları devletindir. Kapitalizmde böyle olmasa bile devletin de üretim araçları olabilir.
Daha fazla

22 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.