Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımından zengin kayaçtır. Kömür torkugillerden gelmiştir. Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, yerin yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.Unrecognized parameters: 'rvprop', 'rvsection'

Şubat 2014

Gizli Kullanıcı

Kaliteli kömür nasıl anlaşılır?

  • Kalitesiz kömür çabuk dağılıp toz olur. İçinde kömür olmayan madde vardır. Kaliteli kömür ise sert ve bütündür. Kolay parçalanmaz. Saftır.
  • Kaliteli kömürün kükürt ve külü azdır, kalori değeri yüksektir.
  • Kömürün nemi en az değerde olmalıdır. İthal kömürlerin nemi %10'u geçmez.
  • Satın aldığınız yerden kömürün menşei ve kalitesi ile ilgili belgeleri görebilirsiniz (Kömür menşei belgesi, İstanbul Valiliği kömür satış belgesi, ocak sevk fişi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sevk fişi vb) .
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı

Kömür nasıl oluşur?

Bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması, ortamın asit miktarının artması, gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş, çürüyen bitkilerin su altına inmesi ve bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu oluşur.

  • Deltalar (en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır)
  • Göller ve nehirler (göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık ortamlardır)
  • Lagünler (deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana getirirler)
  • Akarsu taşma ovaları (ince kömür damarcıklarını oluştururlar) .
Jeolojik devirde iki büyük kömür oluşum çağı vardır. Bunlardan daha eski olanı Karbonifer (345-280 milyon yıl önce) ve Permiyen (280-225) dönemlerini kapsar. Kuzey Amerika'nın doğusu ile Avrupadaki taşkömürü yataklarının çoğu Karbonifer döneminde; Sibirya, Asya’nın doğusu ve Avustralya'daki kömür yatakları Permiyen döneminde oluşmuştur. İkinci büyük kömürleşme çağı ise Kretase (tebeşir) döneminde başladı ve tersiyer dönemi sırasında sona erdi. Dünyadaki linyitlerin ve yağsız kömürlerin çoğu bu dönemde oluşmuştur. Kömürlerin türediği bitkilerden geriye çok az iz kalmıştır. Kömür katmanlarının altında ve üstünde yer alan kayaçlarda eğreltiotları, kibritotları, atkuyrukları ve birçok bitki fosiline rastlanabilir.

Kömürler yoğunluk, gözeneklilik, sertlik ve parlaklık bakımından farklılık gösterebilir. Genellikle kömür türleri bazı inorganik maddeler, genelliklede killer, sülfürler ve klorürler içerir. Bunlar da az miktarda civa, titan ve manganez gibi bazı elementler de içerir.

Kömür: Bitkiler öldükten sonra, bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa, C (karbon) miktarı artarak kömürleşme başlar. C miktarı %60 ise turba, C miktarı %70 ise linyit, C miktarı %80–90 ise taş kömürü, C miktarı %94 ise antrasit adını alır... .

kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/k%c3%b6m%c3%bcr
Mart 2014

Gizli Kullanıcı

Kömür mü yoksa doğalgaz mı daha iyi enerji verir?

Ekonomik olarak doğalgaz enerji türlerinde en iyisi. Kömüre göre %62, elektriğe göre %76, oduna göre %68 daha tasarrufludur. Enerji açısından karşılaştırdığımızda her iki maddenin de ortalama üst ısıl değerine bakmalı. Kömürün üst ısıl değeri 4640 kCal/kg iken doğalgazınki 9155 kCal/Sm3. Bu da aynı miktarda kömür ve doğalgazın enerjisini karşılaştırdığımızda doğalgazın çok daha iyi bir enerji verdiğini ortaya koyuyor.
Şubat 2013

Enis Özgen @Enisozgen

Türkiye üzerindeki önemli rezervler nelerdir?

Bor, linyit, demir, bakır, krom, boksit, kükürt, barit, cıva, kurşun, fosfat, manganez, gümüş, nikel, volfram(tungsten), asbest gibi önemli rezervlerimiz bulunmaktadır. Fakat rezervlerimizin tamamı belirlenmemiştir. Bu kaynaklarımız arasında az da olsa petrol bulunmaktadır. Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin gibi illerimizde petrol rafinerleri bulunur. Bu saydıklarımızın yanında saymadıklarımızı da eklersek ülkemizde 54 çeşit maden çıkarılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan sayılarıyla ve güncel olarak Türkiye madenlerini daha detaylı bulabilirsiniz:
mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=maden_rezervleri

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.