Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kooperatif

Türkiye'de halk dilinde imece usulü denilen topluca yardımlaşmanın resmi olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen addır. Kelime kökeni olarak Fransızca coopérative kelimesinden gelmektedir. Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir (KK. md. 1).

Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Marinaleda Köyü

1465

Bu bir oluşum değil, bir yer, 2.700 nüfuslu bir kasaba. Ama bu kasaba öyle alelade bir yer değil, belki de dünyadaki tek “komünist kasaba”. İnsanların ev sahibi olmak için bankaların boyunduruğu altına girdiği bir dönemde, herkesi bir ev sahibi yapan bu yerleşim, ister istemez adından söz ettiriyor. Evet herkesin bir evi var burada, daha da ötesi herkesin bir işi de var. Hatta yaşadıkları merkezi yerlerde işsiz kalıp da buraya yerleşen insanlar da yöre halkı tarafından oluşturulan kooperatifte çalışıyor.
Marinaleda halkı için bu rahatlığa erişmek kolay olmamış. Halk 80’li yıllarda Madrid’de yaşayan bir aristokratın topraklarında gündelikçi olarak çalışıyormuş. Bunun kölelikten bir farkı olmadığını fark eden halk -şu anda da belediye başkanı olan- Sanchez Gordillo önderliğinde ayaklanmış ve hiçbir baskıya, tutuklanmaya, polis saldırısına boyun eğmeyerek amacına ulaşmış.
Andalucia (Endülüs) Hükümeti 1991 yılında toprakları kamulaştırmış ve köylülerin kurduğu kooperatife devretmiş. O gün bu gündür Marinaleda’da özel mülkiyet yok, topraklar kamu malı, tüm kararlar halkın katılımıyla alınıyor. Tarlada çalışan herkese 6 saat karşılığı 47 avro ödeniyor. Meclise seçilenler de buna dahil… Ve en önemlisi polis yok.
Bilindik ve sonucu belli kapitalist uygulamalarla krizi “aşmaya” çalışan devletlerin, hükümetlerin karşısında bas bas bağırıyor Marinaleda: “Kapitalist ekonomi her daim krizlere gebedir ve piyasa ekonomisi reformlarıyla krizden kurtulmak mümkün değil. Başka bir ekonomi mümkün! ” (Dili sorun etmeyenler için aşağıda ki videoda güzel bir şeyler mevcut.)

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.