Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kozmoloji

Evrenbilim (Evren bilimi) veya Kozmoloji bir bütün olarak evreni konu alan bilim dalının ismidir. Kozmoloji sözcüğü türkçeye Yunanca κοσμολογία (cosmologia, κόσμος [kozmos] düzen + λογια [logia] söylev) sözcüğünden türemiştir. Her ne kadar kozmoloji sözcüğü nispeten yakın zamanlı bir sözcük olsa da, evren tarih boyunca bilim, felsefe, ezoterizm ve din gibi farklı disiplinler tarafından araştırma konusu olmuştur. Kozmoloji ise bir sözcük olarak ilk kez 1730 yılında Christian Wolff'un Cosmologia Generalis isimli eserinde kullanılmıştır. Kozmoloji ile uğraşan bilim adamlarına kozmolog veya evrenbilimci denir. Çağdaş yazında kozmoloji veya evrenbilim ile genelde fiziksel kozmoloji kastedilmektedir. Bu bağlamda, kozmologlar kozmoloji çalışmaların içerisinde astronominin yanı sıra birçok bilim dalını da kullanırlar: biyolojiden matematiğe kadar. Kozmoloji evrenin yapısını, tarihini ve geleceğini inceler. Fiziksel evrenin bir bütün olarak kavranıp anlaşılmasını sağlamak amacıyla, doğa bilimlerini, özellikle gökbilim ve fiziği bir araya getirir.

Ekim 2014

Hilaliye..  yeni bir  gönderide  bulundu.

Monocerotis (Tek Boynuzlu)

Nesne Adı: V838 M
Nesne Tanımlaması: Nova benzeri nesne (Birdenbire Parlayan Yıldız)
Konumu (J2000): R. A. 07h 04m 05s Dec. –03° 50' 50"
Burcu: Monoceros (Tek Boynuz Takımyıldızı)
Mesafe: Yaklaşık ~20,000 Işık Yılı (~6 kiloparsek) uzaklıkta.
Boyutları: Her bir bireysel görüntü 82 yay-saniye (7.8 ışık yılı ya da 2.4 parsek (1 parsek=3,26
ışık yılı)) genişliğinde


5778
Ekim 2014

Erhan Kılıç, bir soruya yanıt verdi.

Bilimsel olarak Big Bang öncesi hakkında neler bilebiliriz?

Bilimsel olarak big bang öncesi hakkında sadece tahmin yürütebiliriz.
Big bang anını bile şu anda belirleyemiyoruz zaten. Sadece Süper Sicim Teorisi bir öngörü sunsa da ispatlanmaktan çok uzaktır.
Big bang anını bilebilmek için bile Genel Görelilik ile Kuantum Mekaniğini birleştirmek gerekiyor. Fakat bu birleştirme sırasında kütleçekim ve kütle gibi bazı nicelikler sonsuz çıktığı için başarılamıyor.

Bu iki teorinin arasındaki farklar ve neden birleştirilemediğine dair yazı yazmıştım.

erhankilic.pro/genel-gorelilik-ve-kuantu... .
Eylül 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Bilimsel olarak Big Bang öncesi hakkında neler bilebiliriz?

Bilimsel olarak big bang öncesi hakkında hiçbir şey bilemeyiz. Zaten big bang'de henüz kanıtlanmamış bir teoridir. Hatta bir ateist olarak öncesinin tanrı olduğunu iddia etsem ateistliğimden hiçbir şey kaybetmem :)
Eylül 2014

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Bilimsel olarak Big Bang öncesi hakkında neler bilebiliriz?

Hala tartışılan bilimsel, felsefik ve dinsel bir konudur... Ve tartışılmayada devam edecektir... ... .
Eylül 2014

Rıdvan Bayhan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Herşey Tam Bir Boşluktan İbaret...

990

Varsayalım ki, bir atomu hacimce büyüttük büyüttük ve örneğin Sultanahmet Camii kadar, ya da Selimiye kadar büyük bir hacme sığdırdık. İşte atom çekirdeği bu büyük hacmin ortasında bir yerde, vızıldayıp duran sinek kadar kalacaktı.

Ya elektron? Elektron da bu caminin tavanında bir toz zerresi!

Bu sonuç, bize çekirdekle onun etrafında dolanan elektron arasında hiçbir maddesel ortamın olmadığını, aksine atomun tam bir boşluk gibi algılanacağı gerçeğini anlatır.
"Sineğin" yeri, büyük caminin kubbesindeki bir "toz zerresi" ile mukayese edilirse, o zaman her şeyin tam bir boşluktan ibaret olduğu gerçeği ile yüz yüze gelmemiz kaçınılmazdır.

990


Kaynak: Muhteşem Tasarım, Taşkın Tuna, Syf: 104
Ağustos 2014

Rıdvan Bayhan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Çok bilinmeyenli denklem; Evren.

990

Abd’ den John Wheeler’ in (1911-2008) hemen kozmoloji kitaplarında yer alan aşağıdaki ifadesi, okuyucuların ve meslektaşlarının yalnız kafasını karıştırmakla kalmıyor; aynı zamanda mantık açısından da anlaşılması güç bazı sonuçlara bizi taşıyor.

“Mesela ne gibi? ”

Ünlü fizikçi diyor ki, “İçinde bulunduğumuz evren hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursak, evren o kadar anlamsızlaşır! ”

“Ne demek bu? ”

Kozmosun bu harikulade işleyişinin izah ve ispatında yer alan bilimdeki değişmez sabitlerin fizik yasalarındaki o esrarlı birlikteliğinin mükemmelliği karşısında duyulan derin bir acizlik! Bilimde, bildiğimizi sandığımız o eşsiz ve mükemmel denklemlerin sırlarla kaplı derinliklerine ne kadar inersek inelim; yine örtülü, gizli ve kalın perdeli bir engelle karşılaşıyoruz. Her buluşumuz, her keşfimiz, bize yeni ufuklar açmakla beraber; bu ufukların ötesini bir türlü göremiyoruz. Sanki buğulu bir camın arkasında bazı kıpırdanışlar, irili ufaklı gölgeli hayaller fark ediyoruz ama yine de açık ve net bir görüntüyü yakalayamıyoruz. Karşımıza çıkan her perdeyi kaldırdığımızda, bu defa yeni bir perde ile yüz yüze geliyoruz. Bu hep böyle oluyor.

Kaynak: Muhteşem Tasarım, Taşkın Tuna, Syf: 420-421
Aralık 2013

Goul Chakir Katsapoulos  yeni bir  gönderide  bulundu.

"9" Sayısının Dünya için önemi...

Çin kozmolojisi Taijitu (太極圖) geleneksel olarak ying ve yangı sembolize eden simgedir. Siyah kısmı yini, beyaz kısmı ise yangı sembolize eder. Çin kozmolojisinde de çok büyük önem taşıyan, Çin düşüncesinin ısrarla vurguladığı, her şeyde bir ikiliğin olduğunu savunan fikri yapıyı temsil etmektedir. Çin kozmolojisi düzen vurgusu yapan ve âhenk içindeki bir Evren modelini kullanan, Evren anlayışını yin-yang, 64 hekzagram ve 5 element (Wu Xing: ateş, su, toprak, hava ve metal) üzerinde temellendiren bir kozmolojidir. [9] Çin kozmolojisinin ilk örnekleri M. Ö. Birinci binyılda Shang Hanedanlığı sırasında ortaya çıkmıştır[10] ve oldukça sadedir. Evren, Cennet ve Dünya'ya ayrılmış, en Baş Tanrı tarafından denetlenirken, Evren'in bütünü ile parçaları arasında tam bir âhenk ve ilişki bulunmaktadır. Evren'deki düzenin küçük ölçekte Evren'in parçalarında ve insan hayatında bulunması fikri ve Cennet-Arz ikiciliği daha sonraki gelişimlerde iyice vurgulanır. Çin kozmolojisi, özellikle Zhou Hanedanlığı sırasında çok gelişir ve daha sonra kozmolojinin temellerinden olacak yin-yang ikiciliği gibi kavramlar bu dönemde kozmolojiye yerleşir. Yin-yang ikiciliği farklı formlarda Evren'in her yanında ve bir bütün olarak Evren'de ortaya çıkan önemli bir özelliktir ve birbiriyle çelişen, birbirine zıt olan bir çiftten oluşan bu anlayış, zıtlıkların ve zıt olanların temelde birbiriyle yakından ilişkili olduğu ve birbirleriyle varolabildikleri anlayışına dayanır. Çin kozmolojisinin diğer temelleri olan 64 hekzagram ve beş element de yine bu dönemde Çin kozmolojisindeki yerlerini alırlar. Daha önceki dönemlerde kehanet için kullanılan 64 hekzagram, bu dönemde Evren'deki değişiklik türleriyle ilişkilendirilerek kozmolojik bir anlam kazanmıştır. Son olarak beş element, Evren'in doğası gereği Evren'deki farklı şeylerin birbirlerine doğru değişimi, değişerek farklı şeyler olmalarını simgeleyen bir şekilde kozmolojideki kralla birlikte bu dönemde kozmolojideki yerini alır. "Cennet'in oğlu" olarak evrensel bir statü ve meşruiyet kazanan kral, aynı zamanda bu pâyesiyle Cennet ile Arz arasındaki köprü haline gelmiştir. Aynı zamanda kral, Dünya'daki işlerin Evren'in işleyişi ve evrensel ahlâkî unsurlarla uyum içinde olmasından sorumlu olan kişidir. Daha sonraki Han Hanedanlığı döneminde bu kozmoloji anlayışı büyük oranda aynı kalmış, fakat bütünleştirilmiş ve sistematize edilmiştir. Bu açıdan da bu dönem önem taşır. Özellikle Budizm'in Çin'e gelişi ve yayılışı ile olumsuz etkilenen Çin kozmolojisi, Song Hanedanlığı döneminde tekrar yükselişe geçse de daha sonraları tekrar gözden düşmüş, özellikle Batı'dan gelen yeni bilim ve çağdaş kozmoloji anlayışından olumsuz etkilenmiştir. Çin kozmolojisi aynı zamanda zengin bir kozmografiye sahiptir. Büyük oranda geometrik vurgular barındıran bu kozmolojiye göre Dünya kare, Cennet (gök) ise kubbe şeklinde, yani daireseldir. İlk kozmolojide de bulunan bu kozmografi, daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Kare şeklindeki Dünya'nın tam ortasında Çin'in bulunduğuna, her köşede dağ ve krallıkların bulunduğuna inanılır. Zhou Hanedanlığı döneminde bu kozmografi anlayışı devam etmiş, bununla birlikte Dünya karesi dokuz parçaya ayrılarak açıklanmıştır. Dokuz sayısı bu dönemde kozmografide vurgulanmış, kozmografinin birçok parçası dokuza bölünmüştür.
Şubat 2013

Ozlem Yalcin, bir soruya yanıt verdi.

Anti-madde nedir? Nerede bulunur?

Mevcut cisimler periyodik tabloda var olan elementlerden oluşmaktadırlar. Bu elementler yani diğer bir deyişle atomlar bir çekirdeğe ve içerisindeki proton ve nötronlara sahiptirler. Anti-Madde ise atomun çekirdeğinde bulunan bu parçacıkların bir kısım kuantum mekaniksel özelliklerinin tam ters halidir.

Peki nedir bu kuantum mekaniksel özellik?

Günlük hayatta göremediğimiz çok yüksek enerjilerde açığa çıkan renk yükü özelliği örneğin. Bu özelliğin de tersi tanımlama için kullanılabilmektedir.

elektron - yüklüdür ama antielektron (pozitron) + yüklüdür
Astrofizik

Korunum yasaları (yük ve lepton sayısı korunum yasaları gibi) madde ve antimaddenin eşit miktarlarda oluşacağını söyler.

Astrofizik

13,7 milyar yıl önce evrenin oluştuğu Büyük Patlama'da eşit miktarlarda madde ve anti madde ortaya çıkmıştır. Bu maddeler birbirlerini yok etmiş ve bazı kuantum mekaniksel özellikler nedeniyle toplam maddenin çok küçük bir bölümü yok olmaktan kurtulmuş ve evrende görebildiğimiz her şey (yıldızlar, gökadalar, gezegenler ve üzerlerindeki canlılar) bu küçük madde fazlalığının birer ürünü olarak kalmıştır.

Ancak evrendeki büyük büyük yapıların (gökadalar ve gökada kümeleri) hareketleri ve evrenin yapısıyla ilgili yapılan hassas gözlemler, henüz, gözlenememiş ve nitelikleri belli olmayan bir dizi parçacık olduğunu gösteriyor ki, bunlar "karanlık madde" olarak adlandırılıyor.

Astrofizik

Anti madde ile karanlık maddeyi aynı şey değildir. Aralarındaki farka gelince; anti madde bilinen madde parçacıklarının ters elektrik yükü taşıyan karşıtlar, karanlık madde ise henüz belirlenmemiş ama varlıklarını dolaylı yoldan gösteren maddelerdir.

Antimadde, günümüz modern teknolojisinde çözümsel yaklaşımlarda önemli rol oynamaktadır. Tıpta, Pozitron Salma Tomografisi (PET) taramaları, beyin ve kalp fonksiyonlarının saptanmasında kullanılmaktadır. Hastaya pozitron yayan radyoaktif madde enjekte edilir. Pozitronlar, yakındaki elektronlarla biraraya gelince parçacıklar yok olur ve bir gama ışını oluştururlar ve bu ışın PET tarayıcısı tarafından algılanıp organların görüntülenmesinde kullanılır.

Astrofizik


Madde ve anti madde biraraya geldiklerinde birbirlerini yok ettiklerinden evrende doğal olarak bulunmamaktadır. Bazı bilim adamları deney koşullarında bu parçacıklara tuzak kurup yakalamayı başarabilmişlerdir.
Ocak 2013

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Dünya düzdür mitinin kökeni nedir?

Dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü anlamak ve bunu ispatlamak kolay olmamıştır. Dünyanın aslında düz olmadığını çözen bilim adamları, denizciler ve kaşifler bunu söylemekten çekinmişlerdir. Söyleyenler ise dini engel ve baskılarla karşılaşmıştır.

Dünya

Bilim ve teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda yalnızca din insanlarının söylediklerine inanılıyor ve mantık yürütmek, akıl ve zeka kullanmak suç sayılıyordu. Dünyanın düz olduğuna inanılması eğitimsizlikle başlamıştır. Dininde etkisiyle daha da kuvvetlenmiştir. Dünyanın düz olduğu hatta öküzün boynuzları üzerinde duran bir varlık olduğu bile ileri sürülmüştür. Bu görüşe inananlar denizlere açılmaktan bile korkuyorlardı. Aşağıya düşme korkusuyla araştırma yapmaktan bile yoksunlardı. Yer çekiminin varlığından habersiz insanlar dünyanın yuvarlak olabileceğini de düşünememiştir. Bu dönem bilimsizlik dönemidir. Ancak Kopernik denizlere açılmış ve dünyanın yuvarlak olduğunu yüzyıllar önce söylemiştir.
Bilim,deneyim ve bilim insanlarının yoksunluğundan kaynaklanan bir mittir. Zamanla kaybolmuştur.
Ocak 2013

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Kara deliklerden enerji elde edilebilir mi? Nasıl?

Kara delik, her türlü madde ve ışınımın kendisinden kendisinden kaçamayacak kadar güçlü ve kütlesi büyük olan bir cisimdir. Kara deliklerden enerji elde etmek, Penrose süreci olarak bilinen bir mekanizma ile mümkündür. Roger Penrose; Kara deliklerle ilgili çalışmalar yapmış ve onları; Kara delikler, ''Gerçekte bir maddi cisim değildir. Düşünülebilen bir yüzeye sahip değildir. Kara delik, bir kütlesel çekim merkezi olarak davranan boş bir uzay bölgesidir. Bir zamanlar orada bir maddi cisim vardı. Ama cisim kendi kütle çekimi altında içe doğru çöktü. Cisim kendisini merkeze doğru yoğunlaştırdıkça kütle çekim alanı daha da güçlendi ve kendisini daha fazla çökmekten alıkoyması zorlaştı. Belli bir aşamada geri dönüşsüz bir noktaya ulaşıldı'' şeklinde tanımlamıştır.

Kara deliklerden enerji etme döngüsel bir süreçtir. Kara deliğin içinde depolanan enerji ile değil, kara değilin ufuk içinde yarattığı, dış çevresinde var olan enerjinin elde edilebileceğini öne sürülmüştür.
Fizik
Dönen Dönen kara deliklerin açısal hızında bir azaltma meydana getirerek bu azalma sonucunda kayıp ivme ekstre enerjisine dönüştürülür ve enerji aktarımı gerçekleştirilir.
Haziran 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Zamanın ve evrenin Big Bang sırasında oluştuğunun kanıtı nedir?

Bununla ilgili kanıtlar mevcut.  
Kanıtlar;
  • Kozmik arkaplan
Big Bang
  • İlk nükleosentez
  • Galaksilerin evrimi
Big Bang
  • Büyük 'kırmızıya kayma' da kozmik arkaplanın ısı ölçümü
Bu başlıklar tr.wikipedia.org/wiki/b%c3%bcy%c3%bck_patlama' da 
Ayrıntılı ve detaylı bir şekilde açıklanmış.

17 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.