Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kriminoloji

Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilimsel öğretidir. İngiliz Yazar Thomas More, sınırsız suçun daha az ahlaki ve hukuki ama "Sosyolojik" açıklamasının arayışının yerindeliğinin farkına vararak kriminolojinin doğuşunu sağlamıştır. Ancak o devirlerde anlaşılamayan bu görüş geçerliliği görmesi için 18. hatta 19. yüzyılı bekleme zorunda kalacaktır. Kriminoloji sözcüğünün mucidinin kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte isim babalığı çoğunlukla bir Fransız doktoru olan 1851-1911 yılları arasında yaşayan P. Topinard'ın bulduğu yönünde yakıştırmalar yapılmaktadır. Ancak İtalyan yargıç Garofalo 1855 yılında La Criminologie (Kriminoloji) adlı kitabını yayınlayarak büyük oranda bu bilimin tanınmasını sağlamıştır. 1855 tarihinden 1913'e kadar suç ve onun bastırılması amacıyla uluslararası düzeyde birçok kongre "Kriminal Antropoloji" adı altında düzenlenmiştir. Augusto Comte'nin etkisinden kalan Les Horizons Du Droit Penal (Ceza Yasasının Yeni Ufukları) adlı eserini yayınlayan Dr. Cesare Lombroso'nun, 1876 yılında iki cilt halinde yayınlanan Homo Criminalis (Suçlu İnsan'ıyla) belli yakınlıkları olmakta ve kendisini suç karşısında savunmanın toplumun ödevi olduğu yönünde fikirlerini beyan etti. Öylece öncülüğü toplumun korunmasına veren ama artık bunun gerçekleştirmek için yollar öngörene toplumsal savunma kavramının ortaya çıkmasına neden oldu. Kriminoloji çoğunlukla bir gözlem bilimi olarak kabul edilmesine rağmen uyumlu bir strateji belirlenmesi ile toplumun suç karşısındaki tepkisinin derinlemesine değişmesine öncelik ederek toplumu daha huzurlu bir zemine oturtmasında ana damar olma vasfını gösterebilir. Kriminoloji yalnızca ceza hukukunun yetersizliklerinden doğmakla kalmamış, onun yenilenmesinin koşullarını da belirlemede aktif rol almıştır. Suç nede...

Temmuz 2013

Funda Seydem, bir soruya yanıt verdi.

Kriminoloji bilimi hakkında yayınlanan tüm görsel medya içerikleri sizce suç oranlarını arttırdı mı?

Normal beyinler için bu söylediğin doğru. Peki ya hasta beyinler?şizofren bir beyin izlediğinde neler olur sence?
Temmuz 2013

Deniz Özgür, bir soruya yanıt verdi.

Kriminoloji bilimi hakkında yayınlanan tüm görsel medya içerikleri sizce suç oranlarını arttırdı mı?

Kriminoloji belgesellerine ilgi duyanlar olayları olağan dışı bulup, anlamaya çalışan, genelde karınca incitemeyecek türden insanlar. Suç oranlarını arttıran daha çok suçu normalleştiren hatta suça özendiren yayınlar bana göre. Suçlunun kahramanlaştırıldığı yayınlar. Bunlar da bilimsel değil hayal gücü dayanaklı olduğundan cevap hayır bana göre...
Haziran 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Çapraz sorgu nedir?

Çapraz sorgu,olayla ilgili ayrıntıları sorarak tanığın güvenilir olmadığını ispatlamaya yarayan sorgu yöntemidir.Tanığın hikayesini anlatmasına izin verilmeden,onu yönlendirilecek sorular sorulur.
Mayıs 2012

Ahmet Faik,  yeni bir soru sordu.

8 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.