Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kriptoloji

Bilim

Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifresiyle uğraşır. Günümüz teknolojisinin baş döndürücü hızı göz önünde alındığında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan güvenlik açığının da taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Kriptoloji; askerî kurumlardan, kişiler arası veya özel devlet kurumları arasındaki iletişimlerden, sistemlerin oluşumunda ve işleyişindeki güvenlik boşluklarına kadar her türlü dalla alakalıdır. Kriptoloji=Kriptografi + Kriptoanaliz Kriptoloji bilmi kendi içerisinde iki farklı branşa ayrılır Kriptografi ; şifreleri yazmak ve Kriptoanaliz ;şifreleri çözmek ya da analiz etmek. Kriptoloji, çok eski ve renkli bir geçmişe sahiptir. Tarihten günümüze kadar, bazı şifreleme teknikleri şunlardır: Sezar şifrelemesi Rotor makinesi (Enigma) Açık anahtarlı şifreleme Çırpı fonksiyonları Veri gizleme teknikleri

Şubat 2015

Abdullah Gürel, bir soruya yanıt verdi.

Algoritma ve kriptoloji nedir? Nerelerde kullanılır? Nasıl yazılır?

Algoritma bir program yazmadan önce nasıl bir yol izleneceğini anlatan bir diyagram örnek olarak sabah kalktığında işe gidene kadar yaptıkların nasıl bir yol izlediğini Başla VE Bitir diyagramlarını arasında yazma işlemidir. Bir nevi sahte koddur. Kriptoloji bir şifre bilimidir eski zamanlardan gelen şimdilerde ise birçok yönlü yolu olan bir şifre bulma işlem bilimi...
Şubat 2014

Recep Şahin Sargın, bir soruya yanıt verdi.

Kriptolu telefon ne demektir? Devlete ait kriptolu telefonları kimler kullanabilir?

Dinlemeyen telefonlar ama bizimkiler sisteme biraz yabancı galiba çözememişler kripto olayını.
Aralık 2013

Eski Inploider, bir soruya yanıt verdi.

Rijndael Algoritması nasıl kullanılır?

Şuradaki başlıkta konuyla ilgili örneğim var

inploid.com/t/rijndael-algoritmasi-nedir...

Kaynak bir makale olarak da şuradan faydalanabilirsin

codeproject.com/articles/5719/simple-enc...
Aralık 2013

Eski Inploider, bir soruya yanıt verdi.

Rijndael Algoritması nedir?

Şifreleme, veri güvenliği konularındandır. Veriyi şifrelemek için çeşitli yöntemler vardır. Basit bir örnek verecek olursak müşterilerimin telefon numaralarını telefon defterime yazarken son iki numaralarını +1 ekleyerek yazarsam bu defteri ele geçirecek bir kişi müşterilerimin gerçek numarasını bilemeyecektir. Telefon numaralarına erişmesi için son rakamdan 1 eksiltmesi gerektiği "anahtarı"na sahip olması gerekir.
Rijndael'de bir şifreleme algoritmasıdır. AES adı verilen elektronik verini şifrelenmesi standartlarında 1. Sıradadır.

Yazılım geliştirme teknolojilerinde bu şifreleme metodu ile veriler şifrelenebilmektedir. . NET Framework 'de System. Security. Cryptography isim alanı altında bu sınıfa erişlerek şifreleme işlemi yapılabilir.

Örnek bir kod yazmamı ister misiniz : )

Kriptoloji

Yukarıdaki kodlarda EncDec (encrypt, decrypt) sınıfı yardımıyla ekranda gireceğim bir metni şifreleyecek.

Kriptoloji

Gördüğünüz gibi ekranda "inploid" ifadesinin Rijndael ile şifrelenmiş karşılığı görülmektedir. Tabi bu şifreleme sırasında EncDec sınıfında verdiğimiz "gizlisifre" stringini parametre olarak kullandığında çıkan sonuç. Yani girişte ifade ettiğim müşteri telefon numaralarımı neye göre şifrelediğmin bir anahtarı.

Bu konuyla ilgili kaynak kodları şuradaki makaleden çektim.

codeproject.com/articles/5719/simple-enc...

Bir de şu video daha derinlere inmeniz için yardımcı olacaktır.

Mart 2013

Mehmet Gündüz, bir soruya yanıt verdi.

Nasıl oluyor da açık anahtarlı şifrelenmiş metin ve şifreleyen anahtar elimizdeyken metnin orjinaline ulaşamıyoruz ?

Bugün Gözlerimi Kriptolojiyle Açtım :)
Veri Aralığı Sebebiyle Veri aralığı ne diye soracak olursanız bir metin içinde bulunan harflerin arasında kaç tane kripto elemanı var olduğunu bilmek gerekir. Buna bir örnek verecek olursak....

inploid kelimesini
serkan kelimesiyle ve 2 bit olarak kriptolarsak göndereceğim mesajlar anahtarlarıyla birlikte şöyle olacaktır.

1nci Metin Anahtar olarak kullanılır
1nci Metin : Mutfaktan bize seslenen bir yönetici isminin Serkan olduğunu belirtiyor ama içerideki sıfırlar sana ayit değil... ve araları ikidir.

2nci Metin: 00b00e00n00 00s00e00r00k00a00n00ı00n00 00s00a00h00i00p00 00o00l00d00u00ğ00u00 00m00u00t00f00a00ğ00ı00n00 00n00e00r00d00e00 00o00l00d00u00ğ00u00n00u00 00k00a00s00t00 00e00d00i00y00o00r00u00m00 00s00o00n00u00c00u00 00s00e00n00 00b00i00l00m00e00l00i00s00n00

örneğe bakacak olursak iki metinde olmadan ki anahtar metin ve şifrelenmiş metinden bahsediyorum. Asla sonucu bulamazsın birinci metni okuyarak 2 nci şifreli metni çözdüğünüzü varsayalım. ama onun içinden çıkan metin ile alakanız yoksa 3 üncü yani esas olan sonuca varamazsınız..... yani eğer inceleyecek olursanız Sonuç inploid tir... 1 nci ve ikinci metin birbirine aykırı zamanlarda gönderilir genelde ilk önce şifreli metin daha sonra anahtar metin ve sonrasında sonuç dizilimi şeklindedir ki gereksiz yani konuyla ilgisi olmayan insanlar buda ne böyle bu saçma şeylerimi göndermişler. deyip ilgilenmezler işin sırrı anahtar cümlededir bağzen anahtar cümle sonuna bizim örneğimizdeki gibi bariz araları iki dir demezler genelde kendi boşluk karakter sitillleri vardır ve bu sitiller metin oluşturulmadan ki öyle bir metnin hazırlamasının gereği bile olmadan bu dizilim hazırlanır alıcı ve yazıcı birbiriyle anlaşır aralığımız iki olsun veya aralığımız 2-4-6-8-1 olsun şeklinde bir anlaşma sonucu ortaya daha güvenli anlaşılması çok zor şifreli (kriptolu) mesajlar çıkar...
Mart 2013

Mehmet Gündüz, bir soruya yanıt verdi.

Kriptolojist ne iş yapar? Türkiye'de bu meslek için iş alanı var mı?

Verilen bilgiyi kriptolar (şifreler) veya de kripto (çözer) eder.TBMM inde TSK lerinde Hava alanlarında Emniyet Müdürlüklerinde Büyük Hosting Firmalarında Yazılım Firmalarında ve gizlilik içeren özel bilgilerin yoğun olduğu birimlerde kurum kuruşlarda çok iyi ücretlerle görev alabilirler.... Özellikle TSK inin HVKK lığında özel görevlerde bulunurlar....
Mart 2013

Mehmet Gündüz, bir soruya yanıt verdi.

Algoritma ve kriptoloji nedir? Nerelerde kullanılır? Nasıl yazılır?

Algoritma: Bir Program Yazılmadan Önce Doğru Amaca uygun Bir Akış Diyagramı yani Programın nerede ne Yapmasını istediğimizi Belirttiğimiz yazılım kodlama kısmına geçmeden önce hataların en aza indirile bilmesi için yapılan ön hazırlık planıdır (şemasıdır.)Kriptoloji: Bir şifre bilimidir...Kullandığımız alana göre mesela yazılım unsurlu bir veri hazırladık bunu farklı bir bileşkeyle kodlarının başkalarının eline geçmesin diye yapılan işlemler bütünüdür... Bu işlemi yine bir yazılım sayesinde yapmak en doğru şeydir... Farklı bir açıdan bakarsak bir iletinin bir yazının gönderici tarafından alıcı tarafına gitmeden önce saklanması gizlenmesi işlemidir...

Kriptoloji kendi içinde iki farklı dala ayrılır bunlar;
1-Kriptografi : Şifreleme Yapan yani bilgiyi kirptolayan daldır...
2-Kriptoanaliz : Şifreyi çözen yani bilgiyi dekripto yapan daldır...

Kriptoloji Genelde Bütün olarak Matematiğin bir dalı olarak gözüksede günümüzde Resimler içine gömülen şifreler... Yazı içine gömülen harf öbekleride bulunmaktadır... Sayısal olarak örnek verecek olursak örneğin K.K.K. Kullandığı özel bir telgraf hattı vardır... (TAFİX) bu hattın üzerinden geçen önemli önemsiz bütün bilgiler şuan 512Bit veri güvenliği ilkelerine dayanan kripto dilleri yeralmaktadır.... Yaptığı işlem kısmen şu gibidir...

Mesela "inploid" bilgisini kriptolamaya yani şifrelemeye kalktığımızda 2 bitlik bir veriyle şifrelersek şifrelediğiniz sayı sistemide önemli tabiki ama biz basit usül bir şifrelemeden yani 2 li sayı sistemiyle kodlanmış kriptolanmı bir bilginin dışarı çıkışında uygun ellere ulaştığında çözüle bilen bir kripto yapıyoruz.... örneğe devam edecek olursak..... Ali kullanıcısına yukarıda bellirttiğim mesajı göndericem ama ilk önce de kripto bilgisini göndermem gerekiyor ne demiştik 2 bit .....

ilk gönderdiğim bilgi şöyle olacaktır: Ali Birazdan Gönderdiğim Mesajın üzerindeki her "d" harfi senin için değil sadece ikisi senin...

ikinci mesaj şöyle olacaktır: adldi dsdedndidnd didçdidnd dbdid dmdedsdadjd dvdadr dsdıdfdıdrdldadrdıd dgdödrdmded dmdedsdadjdıd dgdödnddeddidmd

üçüncü mesaj şöyle olacaktır: 0i0n0p0l0o0i0d0

Aynı zamanda ASCII COde kullanarak bu metni ilk önce Rakamsal olarak dizayn edip daha sonra ikili sayı sistemine çeviriyoruz sonrasında mesajı en ilkel alet olan möors osilatörü ile bile gönderebilirsiniz..... :) Biraz Uzattım Sanırım :)

Bu Arada Bit Nedemek Onu Belirteyim Hazır deyinmişken....
Bit Elektronik Cihazların Haberleşmesinde Kullanılan 2 li sayı sisteminde Yanyana gelen ve sadece 1 bilgi saklayan 8 basamaklı kümelere bit denir ve bu kümenin oluşumunda kullanılan her basamağada digit denir...

Örnek verecek olursak : 01011011 = 1 bitlik bir bilgidir......
Bizim örneğimizde:
Aslında iki Bit demek sadece 0 ve d harfiyle oluşmuş. yani aşşağıdaki gibi
00000000 bu birinci bitimizdi yani sıfır
01000100 = ASCII Code Karşılığı 68 = D buda ikinci bitimizdi :) ve bitti....
Aralık 2012

Duygu Uzunalı, bir soruya yanıt verdi.

Anagram nedir?

Edebiyatta bir sözcüğün harflerinin değişik düzende başka bir kelimeyi oluşturmasıdır. Evirmece adıyla da bilinen anagram, yunanca alt üst etmek anlamına gelen bir kelimedir.


Örneğin; Çakı-açkı, kısa-askı, kuyu-uyku, anahtar-tarhana gibi. Ortaya çıkan sözcükle ilk sözcük arasında bir anlam bağı varsa bu iyi bir anagram olur.


Anagram Eski Yunan ve Roma'da bir sözcük oyunu olarak ortaya çıkmıştır. Anagram günümüzde de yaygındır. Divan şiirinde hemen hemen her şair anagramı kullanmıştır. Anagramın divan şiirindeki karşılığı kalb'du. Şairler ortaya çıkan bu sözcükle cinas sanatı yaparlardı.

Daha fazla

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.