Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kuduz

Kuduz, Rabies ya da Lyssa. Merkezi sinir sistemini ağır şekilde tutan viral bir zoonoz (insanlara hayvanlardan geçen hastalık). Bugün bile insanlarda ölüme sebep olmaktadır. Etkeni, Rhabdoviruslar grubundan RNA'lı Lyssavirus genusundan bir rhabdovirus'tur. Kuduz hayvanlarının salyasında bulunur ve genellikle ısırma suretiyle bulaşır. Tabii konakçısı olan vampir (kan emici) yarasanın, yağ dokusu ve tükürük bezinde bulunur. Bu yarasa dışında bütün memelilerde koruyucu tedbirler alınmazsa hemen daima öldürücüdür. Bugüne kadar belirtiler ortaya çıktıktan sonra kurtulan sadece bir vaka bildirilmiştir. Kurtulan hastanın bilinci kapatılmış ve 6 gün komada tutulmuştur. Tedavinin 10. gününde hasta gözlerini açmış, annesini tanımış, fakat konuşma ve yürüme gibi faaliyetleri bile yeniden öğrenmek zorunda kalmıştır. Daha sonraki hastalara da aynı tedavi yöntemi uygulanmış, fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kuduz hastalığında ölüm özellikle solunum felci ile olur. Kuşlar veya böceklerde kuduz virüsüne rastlanmaz. Kuduz, şarbon ve tavuk kolerası gibi hastalıklar için aşıyı bulup tatbik eden kişi Pasteur'dür. 1882 senesinde ise mikroskopla dahi görülemeyen kuduz virüsünü keşfetti. Daha sonra kuduz virüsü verilen tavşanın omuriliğinin kurutulmasından elde edilen maddeyi, kuduz aşısı olarak kullandı. Birçok aşı çeşidi vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bulaşma sonrası aşılama şemasına göre aşı 0., 3., 7., 14., ve 28. günlerde 5 doz olmak üzere uygulanmaktadır. Bulaşma öncesi aşılama uygulaması için ise D.S.Ö'nün tavsiye ettiği aşılama şemasına göre 0, 7, 28. günlerde toplam üç doz aşı uygulanması yeterlidir. Hastalığın kuluçka süresi sekiz günden iki yıla kadar değişebilir. Ortalama kırk gündür. Bu devrede kuduz aşısı veya anti serumu yapılırsa hastalık belirti vermeden önlenebilir. Aşının gayesi vücutta çabuk ve yüksek seviyede antikor hasıl edip virüsün nötralize edilme...

Haziran 2014

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz aşısı nasıl bulunmuştur?

Kuduz aşısını bulup insanlık adına bu büyük adımı atan kişi Pasteur'dür. Kuduz aşısının keşfi ise 1884 yılında olmuştur. Ancak insanlar üzerinde denemesi 1885 yılında gerçekleşmiştir. Pek çok yerde sadece Louis Pasteur tarafından bulunduğu ve geliştirildiği geçse de; kuduz aşısı hem Louis Pasteur ve hem de Emile Roux tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir.

Pasteur mayalanma adına büyük çalışmalar yapmış ve adından gelen pastörize işleminin bugüne taşınmasını sağlamıştır. Mikroskobik canlılar her zaman ilgi alanı olmuş ve kuduz başta olmak üzere bir çok hastalığın tedavisi için çalışmalar yapmıştır. Pasteur tavuk kolerasını tedavi ederken aşı olayını buldu, mikropları kullanarak ancak güçlerini zayıflatarak insan vücudunun bir koruma oluşturacağını düşündü ve bir çok hastalıkta bu düşüncesi işe yaradı.

Kuduz

İlk kuduz aşısını olan Joseph Meister'dir. 9 yaşındayken bir köpek tarafından ısırılmıştır. Anne ve babası çocuğu Louis Pasteur'e getirdiler. Pasteur, daha önce insan üzerinde hiç denenmemiş olan kuduz aşısını çocuğa uygulamakta tereddüt etti. Ancak çocuğun kuduzdan her durumda öleceğini ve başarılı olursa ilacın kuduza bir çare olabileceğini düşününce uygulamaya karar verdi ve başarılı oldu.

Kuduz hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler;
 1. Kuduz nedir ve belirtileri nelerdir ?
 2. Kuduz olan hayvanı nasıl anlayabiliriz?
 3. Kuduz olan insanlar neden sudan korkar?
 4. Farelerden kuduz bulaşır mı?
Aralık 2012

Yusuf Sarıgül, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz nedir ve belirtileri nelerdir ?

Özellikle köpek, kedi, kurt, tilki ve yarasa gibi memeli hayvanlarda görülen bir hastalıktır. İnsana da bu kuduzlu hayvanların ısırması ile geçer. Dişlerin açtığı yaraya, kuduz virüsü taşıyan hayvan salyası bulaşır. Virüsler yaradan içeri girdikten sonra sinirler yoluyla merkez sinir sistemine (beyne) ulaşır;


* Hayvan ısırdıktan ancak bir ila altı ay sonra hastalık belirtileri ortaya çıkar. Bu müddet değişikliği, vücudun direnci ve ısırılan yerin beyne olan uzaklığı ile orantılıdır.

* İlk belirtileri karamsarlık ve huysuzluktur.

* Sonra, boğazda başlayan ağrılı kasılmalardan dolayı, hasta su içemez. Bunu beceremediğinden huysuzlaşır. Halk arasında bu durum "su korkusu" tabiri ile açıklanır.

* Yutkunma güçlüğünü ağrılı kas spazmları izler. Hastada şuursuz tepkiler ve ihtilaçlar (delilik halleri) belirir.

* Nihayet, birkaç gün içinde, adale kasılmaları genel felç haline dönüşür ve sonuç ölümdür.


Kasım 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz olan insanlar neden sudan korkar?

Aslında korkmak değildir sadece su içmek istemezler hiç istemezler. Nedeni ise suyu yutarken kaslarda oluşan etkilerdir. Bunlar ağrılı spazmlar , daha sonra gerçekleşen felçler .... Bu su içmek istememe durumu kuduzun en son aşaması oluyor. Bu aşamadan sonra aşının etkisi pek olmuyor.

Ekim 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz mikrobu köpeklerden başka hangi havyvanlarda görülebilir?

Çakal,kurt,ayı,sırtlan gibi doğadaki bütün vahşi memelilerden ve aşılanmamış kedi,köpek,inek eşek gibi hayvanlardan da bulaşır.
Ekim 2012

Boraq, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz olan hayvanı nasıl anlayabiliriz?

Kuduz hayvanlar:

 • Garip davranırlar. Huysuz ve sinirli olurlar.
 • Ağzı köpürür ve yemek yemez.
 • Yabanileşerek çevresindeki canlıları yada nesneleri ısırabilirler.
 • Kuduz olduktan 5-7 gün sonra ölürler.
Mayıs 2012

Buse Sonugelen, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz nedir ve belirtileri nelerdir ?

-Hayaller görme,
-Sara krizleri,
-Ensede sertleşme,
-Aşırı hareketlilik,
-Salyada artış,
-Sık ve hızlı nefes alımı,
-Sudan korkma,
-Felç
diğer belirtilerdir.
Nisan 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz nedir ve belirtileri nelerdir ?

Beyin ve sinir sistemini etkileyen virüsle bulaşan bir hastalıktır. Hasta hayvanlardan diğer hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Bu hastalığı en çok taşıyan ve yakalananlar köpeklerdir. Tedavi edilmez ise ölümcüldür.

Bu da kuduz virüsü:
Kuduz

Belirtileri:
 • İnsan da başlangıç olarak iştahsızlık, kırgınlık, yorgunluk, ateş görülür.
 • Isırık bölgesinde ağrı ve duyu kaybı görülür ki kuduza dair ilk belirti budur.
 • Daha sonra huzursuzluk, aşırı korku hali, saldırganlık, uykusuzluk, psikolojik bozukluklar ve depresyon ardından gelebilir.
 • Bunlara da öksürük, boğaz ağrısı, titreme, karın ağrısı, bulantı ve kusma eşlik edebilir.

Mart 2012

Caner Acu, bir soruya yanıt verdi.

Şubat 2012

Aleks Mutlu, bir soruya yanıt verdi.

Kuduz olan hayvanı nasıl anlayabiliriz?

Hayvanın beden ısısı artar, hareketlerinde anormallikler başlar ve eğer ısırılmışsa ısırıldığı bölgeyi tırmalamaya ve ısırmaya başlar.
En başlarda biraz ürkek olurlar ama daha sonra saldırganlaşmaya başlarlar ve sahibi dahil herkesi ısırmaya çalışırlar. Bilinçlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar. Aşırı bir salya akımı olur. Yersiz havlamalar veya miyavlamalar (hangi hayvansa..) başlar. En sonunda felç olup hayatını kaybederler...
Üzücü :/

2 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.