Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Bakanlık

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Nisan 2014

Aydın , bir soruya yanıt verdi.

Türkiye küresel turizmin hakkını verebiliyor mu?

2023 Turizm politikalarına bakıldığında her ne kadar ilerleme ve hedefler var gibi görünse de potonsiyelimizin çok gerisinzdeyiz
Şubat 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye küresel turizmin hakkını verebiliyor mu?

Araplara hizmette sınır tanımamak suretiyle pisliğin küreye bulaşmasını önlemede oldukça etkili bir rolümüz var.
Aralık 2013

Cemaleddin Çoka, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye küresel turizmin hakkını verebiliyor mu?

İstenilen düzeyde olmadığı aşikardır fakat yapılmak istenen ve yapılan faliyetlere bakarsak gün geçtikçe küresel turizminin pastasından alması gereken payı alacak gibi gözüküyor. Somut örnek vermek gerekirse olimpiyatlara ve expoya aday olmasındaki neden ülkemize milyonlarca turisti çekmektir. Her ne kadar bunu başaramasak da dünya basınında ülkemiz hakkında geniş bilgi verebildik ve ayrıca bir çok güzelliği de bu yol ile tanıtabildik. Gelecek yılın turist sayısına bakarsanız bu faliyetlerin bize artı olarak döneceğini görebiliriz.
Aralık 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Kültür Bakanlığı'nın telif hakkı ihlalleri için "adrese teslim ceza" uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fikir ve sanat eserlerine saygı olmalı. Evet, ama bundan en çok etkilenen evin reisleri olacaktır. Çünkü Türkiye'de artık köylerde bile internet var. Telif hakkının ne olduğu bilmeyip interneti kurt gibi kullanan insanlar var. Küçük yaşta bilgisayarın içinde cambazlık yapıp ta anne babanın internetin i'sini bilmeyen ailelerimiz var. İnternetten indirmeyi çocuk yapacak, ceza hiçbir şeyden haberi olmayan babaya veya anneye gelecek. Türkiye'de internet kullanan hanelerin çoğu bu durumda. Ne diyebilir peki? Galiba devlet, yeni bir gelir kapısının peşinde. . .
Kasım 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de turizm olmasa ekonomi ayakta durabilir mi?

Türkiye'de turizmin olmaması ekonomiyi çökertmez elbette ama ekonomiye büyük bir darbe vurur. Son yıllarda ülkemizde turizm, ekonomik kalkınmamızın arkasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. 1,7 milyonluk istihdamı sağlayan -toplam istihdamın %7,2'sine denk gelir- sektör, 2009 yılında 95,3 milyar TL gelir elde etmiştir. Her yıl gelişen turizm sektörü bu geliri de artırmıştır. Türkiye'nin turizm sektöründeki gelişme hızı sektörün global büyüme hızının üzerindedir.
Türkiye

Ayrıca yurt dışından gelen turist sayısı her geçen yıl daha da artmakta ve ülkeye daha çok dövizin girişini sağlamaktadır.
Türkiye
Eylül 2012

Boraq, bir soruya yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevleri tam olarak ne olmalıdır?

 • MillîKültür Ve Turizm Bakanlığı manevîKültür Ve Turizm Bakanlığı tarihîKültür Ve Turizm Bakanlığı kültürel ve turistik değerleri araştırmakKültür Ve Turizm Bakanlığı geliştirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı korumakKültür Ve Turizm Bakanlığı yaşatmakKültür Ve Turizm Bakanlığı değerlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı yaymakKültür Ve Turizm Bakanlığı tanıtmakKültür Ve Turizm Bakanlığı benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmakKültür Ve Turizm Bakanlığı yerel yönetimlerKültür Ve Turizm Bakanlığı sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Tarihî ve kültürel varlıkları korumakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • TurizmiKültür Ve Turizm Bakanlığı millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı geliştirmek ve pazarlamakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırımKültür Ve Turizm Bakanlığı iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmekKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmekKültür Ve Turizm Bakanlığı gerektiğinde kamulaştırmakKültür Ve Turizm Bakanlığı bunların etütKültür Ve Turizm Bakanlığı proje ve inşaatını yapmakKültür Ve Turizm Bakanlığı yaptırmakKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Türkiye'nin
  turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her
  türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili
  tanıtma hizmetlerini yürütmekKültür Ve Turizm Bakanlığı
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapma

Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Ağustos 2012

erdi demir, bir soruya yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevleri tam olarak ne olmalıdır?

Her türlü kültürel faaliyeti oluşturma ve yönlendirme... Teşvik etme...

22 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.