Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kültürler

YÖNLENDİR Kültür

Ağustos 2016

Merve Şahin, bir soruya yanıt verdi.

Kültür tanımlanabilir mi? Nasıl?

Tabiki tanımlanabilir. En güzel tanıma Binali Doğan'ın "Örgüt kültürü" kitabında rastlamıştım. O da şu şekildeydi: "Kültür, toplumun çevresiyle mücadele ve birlikte yaşamaktan kaynaklanan sorunların çözümü sırasında öğrenilmiş; işlevselliği nedeniyle yeni katılan üyelere aktarılmak istenen beceri, deneyim, alışkanlık, yöntem, gelenek, görenek, değer ve inaçların tümüdür. " Sanırım bu oldukça açık bir tanım.
Kasım 2015

Dilara, bir soruya yanıt verdi.

'Kültürsüz insan' diye bir kavram var mıdır? Belli bir kültüre ait olmayan veya hiçbir kültürü olmayan bir insan var mıdır?

Soruyu kültürsüz biri sormuş belli ki. Kültürsüz insan olur; insanın kültüründen bahsederken genel kültüründen bahsederiz. Okumamış, gezmemiş, görmemiş, öğrenmemiş insanla tam tersini yapmış insanı aynı kefeye koyamayız, ilki maymun atasını kabul etmese de atasından da geri evrimleşmiş bir yaratıkken ikincisi evrimleşerek atasını kat be kat aşmış bir yaratıktır.
Eylül 2014

Unluckypod, bir soruya yanıt verdi.

Kafkas kökenli var mı aramızda?

Anneanne ortaasya düzlükleri, dedem renkli gözlü kafkas göçmeni. Anneanne çok sert, dayakçı:) dede süperdi çok tatlı bi insandı rahmetli bi de çok güçlü ve dayanıklıydı çalışkandı çok. Gülme eksik olmazdı suratında.
Şubat 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Kafkas kökenli var mı aramızda?

Babam Çerkez, Gürcü kırması.
Şubat 2014

Seda Atadan, bir soruya yanıt verdi.

Kafkas kökenli var mı aramızda?

Babanne çerkez kabartay, dede yunanistan grebene ama biz çerkez geleneğine göre yetiştik sanırım babadan olmasa da babaanneden köken sayılır ;)
Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Kültürler çok farklı olmasına rağmen diller arası akrabalıklar neyden kaynaklanmaktadır?

Öncelikle bu konu hakkında kesin bir kanıya varmış değiliz. Her şey varsayımlardan ibaret...

Aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur. Bu araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır ki diller arasındaki akrabalıklar, çeşitli bakımlardan ola­bilmektedir. Akrabalıklar, tarih ve kıyaslama yöntemleri ile; ses, yapı, şekil, söz dizimi bakımlarından ilişkileri, yakınlıkları, pa­ralellikleri, benzerlikleri; karşılaştırmalı gramerlerinin, kronolojik, toplumsal ve soy sınıflamaları yapılarak tespit edilmektedir. Ayrıca ke­lime hazinesindeki benzerlikler, varlıkları ve hareketleri ad­landırma yolları bakımından başvurulan yollar, ses özellikleri ba­kımlarından görülen benzerlikler akrabalık tespitinde rol oynuyor.

Akraba dillerin aynı dilden çıktığı, ana dilin değişik coğ­rafyalarda ve toplumsal çevrelerde ayrı ayrı evrimleşmesinden meydana geldiği ileri sürülmektedir. Ancak, akraba dilleri ko­nuşan kavimlerin soy bakımından akrabalıkları şart değildi. Mesela bazı bilginlere göre Türkçe ile Moğolca, tarihin bilmediğimiz bir devrinde, bilmediğimiz bir coğrafyada konuşulmuş olan Altayca (Gerçekte böyle bir dil yoktur) denilen bir dilden türemiştir. Başka bir iddiaya göre de Türkçe ile Moğolca'nın geçmişte birliği düşünülemez; iki dil arasındaki benzerlik, bir ara beraber bulunmaktan ileri gelen ve kelime alışverişinden doğan bir benzerliktir. Aynı durum, Latince ile Slavca arasında da söz konusudur. Bu iki dil yapı bakımından birbirine benzemektedirler; ancak aralarında herhangi bir soy birliği söz konusu değildir. Bu konuya ayrıca kültür açısından da ba­kılmaktadır. Soy bakımından aralarında hiçbir ilişki olmadığı halde, kültür bakımından aralarında kuvvetli bağları görülen milletler de vardır. Bugün İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca gibi dillerin pek çok milletin ve devletin dili olarak konuşulması, kullanılması bu iddianın en kuvvetli delilidir. İngilizce, 80 ülkede (45'i resmi dil olarak), Fransızca 50 ülkede (32’si resmi dil olarak), İspanyolca 21 ülkede (17'si resmi dil olarak), Portekizce de Portekiz ve Brezilya'nın dışında 5 Afrika ülkesinde resmi dil olarak; Arapça 17 ülkede kullanılmaktadır.
Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Arap kültürü ile Fars kültürü arasındaki farklar nelerdir?

  1. Araplar Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yaşarlar. Farslar (İranlılar) ise Kafkaslardan Basra Körfezi ve Pakistan arasında yaşar.
  2. Araplar'ın bugünkü kabileleri bozulmamış, tarihi teşekküllerine uygun ve özgün bir millet olarak varlıklarını sürdürmektedir. Farslar ise Hint-Avrupa ailesine ait bir halktır.
  3. Araplar Arapça konuşur, Farslar Farsça konuşur.
Mayıs 2013

Ece Naz Sonat  yeni bir  gönderide  bulundu.

En Garip Tatiller

2 Temmuz Unuttum Günü
Evlilik yıl dönümünüz bugünse, çok şanslısınız. Bu özel günde, insanlar unuttukları şeylerin pişmanlığını dile getiriyor.

Özel Günler

Türkmenistan Kavun Bayramı
Türkmenistan'da yapılan kavun bayramları her Ağustos'un 2. Pazar günü kutlanır. Kutlama, Turkmebashi adı verilen kavunlar içindir ve 1994'ten beri kutlanır.

Özel Günler

21 Kasım Dünya Merhaba Günü
Dünya çapında 180 ülkede kutlanan bu gün oldukça basit ve eğlenceli. Herkes yolda tanımadığı birine merhaba diyor.

Özel Günler

6 Kasım Obama Günü
Bu bayram Amerikalıların değil, Kenya'da kutlanan bir bayram. Sebebi de orada Obama'nın bir çok akrabasının olması.
Özel Günler

24 Eylül Dünya Noktalama Günü
Bu gerçekten çok tuhaf bir gün. Gazete ve dergilerdeki noktalama hataları düzeltiliyor.

Özel Günler

22 Mart Dünya Aptallık Günü
Bu gün rahatlamak ve kendine zaman ayırmak için kutlanıyor. Eğlence ve komik saçmalıklarla ilgili.

Özel Günler

3 Ocak Uyku Günü
Bu günde okula ve işe gidilmiyor ve bütün gün uyunuyor.

Özel Günler
Mart 2013

Elbruz Erdoğan, bir soruya yanıt verdi.

Haziran 2012

M..., bir soruya yanıt verdi.

İstemdışı oluşan ortak dünya kültürüne daha neler katabiliriz,katmaya çalışmalıyız ?

Seninde belirttiğin hem istem dışı olacak hem istem için bir şeyler eklenecek ortada çelişki var gibi kanımca
Mayıs 2012

Caner Acu, bir soruya yanıt verdi.

Poligami nedir? Kaça ayrılır?

Geçenlerde Sibel Üresin poligami serbest olsun erkekler istediği kadar kadınla evlenebilsin demişti.Hatta işi ileri götürerek kocasına evlenmesi için bazı kadınlar önerdiğini söylemişti.Sonuç olarak poligami saçma ve binlerce yıl öncede kalmış bir şey.Bazı toplumlarda az da olsa rastlanmakta ama genel olarak dünyada monogami geçerli ve yasalarla korunuyor..
Daha fazla

19 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.