Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kuramlar

Kuram veya teori (Türkçeye Fransızcadan geçen "teori" sözcüğü Yunanca theoros 'gözlemci, izleyici' kelimesinden türemiştir."Kuram" sözcüğü Türkçe 'kurmak' kökünden türetilmiştir.) bilimden felsefeye kadar çok geniş bir kullanım alanı olan bir kavram. Gündelik konuşmada "bir durumu veya davranışı açıklamak için ileri sürülen fikir" anlamında kullanılır.Kavram bu anlamı nedeniyle, bilimsel bağlamda kullanıldığında sıklıkla yanlış anlaşılmıştır.

Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Psikanalizm nedir ?

Psikanaliz kavramı hakkındaki bilgim doğrultusunda; ruhsallığın değişik boyut, süreç ve katmanlarını inceleyen bir bilim dalı; ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir. Sigmund Freud 1890’lardan 1939’daki ölümüne kadar psikanaliz üzerinde kuramsal ve teknik çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süre boyunca psikanaliz bilimi sürekli bir evrim ve gelişme kaydetmiştir. Psikanalist ve onun analizinden geçen kişi (analizan) haftada en az üç kez olmak üzere seans gerçekleştirirler. Seanslarda analizan divanda uzanır. Psikanalist onun görüş açısının dışında bir yerde oturur. 45 dakika süren seanslarda analizanın tüm zihninden geçenleri, bir sınırlama, sansürleme ve gizleme olmadan “serbest çağrışım” şeklinde anlatması beklenir. Bu çağrışımlar psikanalitik çalışmanın malzemesidirler. Psikanalist ve analizanı bu çağrışımlarda ortaya çıkanlar üzerine beraberce çalışırlar. Bu etkinlik en genel anlamıyla bir yorumlama çalışmasıdır. Bu değişimle insan sınırsız hayallerinin, dünya ile ilişkisindeki kaçak-göçekliğinin, bahanelerinin ve kendini kandırmalarının onu mahkum ettiği mahrumiyetlerden kurtulup, kendi imkânları ve gücü ile gerçekçi doyum ve başarılara ulaşır. Kendisi de kişisel analizden geçmiş ve gerekli eğitimi almış kişiler psikanaliz yapabilir.
Şubat 2013

Tarık Gandur, bir soruya yanıt verdi.

Psikanalizm nedir ?

Hiç bu şekilde kullanıldığını duymamıştım ancak temel olarak psikanaliz yaklaşımını özetlemek için kullanıldığını dşünüyorum. Psikanaliz ile ilgili detaylı bilgi için inploid.com/t/psikanaliz-nedir/
Eylül 2012

Alper Altuğ, bir soruya yanıt verdi.

Mart 2012

Deniz Can Yüksel, bir soruya yanıt verdi.

Güneş merkezli evren kuramı nedir?

Eski çağlarda dünyanın evrenin merkezi olduğu ve diğer yıldızların ,gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğüne inanılırdı.Galileo ve kepler güneşin merkezde olduğunu ve diğer gezegenlerin onun etrafında döndüğünü kanıtlamışlardır.Isaac Newton  kütlesel çekim kuvvetini bulup , gezegenlerin neden güneşin çevresinde dolandığını kanıtlamıştır.Bu görüşe güneş merkezli evren kuramı denir.
Şubat 2012

Buse Sonugelen, bir soruya yanıt verdi.

21 günde alışkanlık kazanma kuralı nedir?

21 günde alışkanlık kazanma kuralı bir eylemin 21 gün hiç aksatılmadan (özellikle de aynı saatte) yapılınca alışkanlık haline gelmesidir. Çünkü bir eylemin alışkanlık olarak hücresel belleğe yerleşmesi ve zihinde kalıcı bir ağ yaratması 21 gün sürer. 21 günün sonunda alışkanlık bilinçaltına yerleşmiş olur.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.