Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kurban, ilah olarak kabul edilen ya da yüceltilmiş bir varlığa sunulmak üzere öldürülen canlı. Bir dileğin gerçekleşmesi için sunulan kurbana ise adak denir. Antik çağlardan beri tanrıları veya yüce kabul edilen varlıkları memnun etmek, felaketlerden korunma ve benzeri amaçlar doğrultusunda insanlar ve hayvanlar kurban edilmiştir. Ancak kurbanın, bazı dönem ve uygarlıklarda sadece tapılan ilaha değil aynı zamanda libasyon yani sıvı adağı ile ölülere de sunulduğu bilinmektedir. Bu libasyon törenlerinde şarap ve çeşitli bira gibi sıvıların kullanılmasının yanı sıra taze insan kanı da kullanılmıştır.

Ekim 2014

Cem Turan  yeni bir  gönderide  bulundu.

Nisan 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

İslam inancına göre kurban edilecek hayvanın özellikleri neler olmalıdır?

 • Kurban edilen hayvanlar hayvanlar koyun, keçi, sığır ve devedir. Bunlar haricinde kurbanlık hayvan yoktur.
 • Bunların en az olması gereken yaşlar mevcuttur:
  Koyun ve keçi 1 yaşını, sığır 2 yaşını, deve 5 yaşını doldurmalıdır.
 • Kurban edilecek hayvanın semiz yani etli olması gerekir.
 • Keçi ve koyun sadece bir kişi adına kurban edilir.
 • Sığır ve deve, yedi kişi adına kadar kurban edilebilir.
 • Yürüyemeyecek kadar aciz, bir veya iki gözü kör gibi kusurları olan hayvanlar kurban edilmez. Kurban, Allah'a sunulduğu için ona layık bir kurban seçilmelidir düşüncesiyle hareket edilmelidir. Konuyla ilgili ölçüt hadis: “Kurbanda belirgin kör, belirgin hasta, belirgin topal ve kemiklerinde iliği kalmamış kadar zayıf hayvanlar kurban olmaz” (Ebu Davud 2802, Nesei 4381, Tirmizi 1497, İbni Mace 3144, İbnu’l-Carud 907, Begavi 1123, Tayalisi 740, Malik 2/482, Ahmed 18535, Albânî İrva 1148)
Ekim 2013

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

Kurban kesmek kimlere vaciptir?

Kurban konusunda "nisab miktarı" yani dini vecibeyi yerine getirebilmek için belirlenmiş olan "zenginlik sınırı" zekat ve fitre ile aynıdır.

Nisab miktarı şu şekilde hesaplanır:
Kişinin taşınır - taşınmaz tüm malları/variyeti toplanır. Çıkan sonuçtan kişinin borçları çıkarılır. Şayet geriye kalan miktar 80 gram altından fazla ise bu kişi İslam'a göre zengin sayılır ve kişiye zekat düşer. (Zekat ile ilgili diğer ayrıntıları alakalı soru sorulursa orada cevaplayayım.)

Sonuç itibariyle varlığından borçları çıkarılınca geriye 80 gramdan fazla altını kalan herkes kurban kesmekle yükümlüdür.

Hanefiler bu yükümlülüğe "vacip" diğer mezhepler ise "vacip" ile hemen hemen aynı anlama gelen "sünnet-i müekkede" demişlerdir.

Sünnet-i Müekkede, fıkıh literatüründe "terk edilemeyen, terk edilmesi caiz olmayan, Allah Resulünün hiç bir zaman terk etmediği" sünnet anlamına gelmektedir. Bu yönüyle vacipten bir farkı yoktur. Zira "vacip" de "terk edilmesi uygun olmayan, farz kadar değerli" demektir.
Ekim 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Kurban kesme ibadeti nereden gelmiştir?

Dini kaynaklardaki hikayelere göre Hz. Adem'in oğullarının Allah'a adak vermelerinden beri kurban ibadetinin var olduğu bilinmektedir. İslam'da kurban ibadetinin kaynağı ise Hz. İsmail ile oğlu arasında gerçekleşen hadiseye dayanır. Bu hadiseye göre Hz. İbrahim'in hiç çocuğu olmaz, Allah'a ona bir oğul vermesi için dua eder. Çocuğu Hz. İsmail doğar ve henüz gençken Hz. İbrahim rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görür. Bu rüya Allah tarafından Hz. İbrahim'e gönderilen ilahi bir emirdir. Rüyadan sonra Hz. İbrahim rüyasını İsmail'e bildirir. Hz. İsmail itiraz etmez. Babasının kendisini kurban edeceğine kendisinin hazır olduğunu bildirir. Tam kurban etmek üzere iken Allah bu iki peygambere samimiyetinden ötürü mükafat verir. Hz. İsmail tam kurban edilirken bir koç peyda oluverir ve Hz. İbrahim bu koçu kurban eder. Daha sonra bu dini bir vecibe halini alır.
Ekim 2013

Abdullah Çakmak, bir soruya yanıt verdi.

Kurban kesmek kimlere vaciptir?

Hanefilerde kesmeye gücü yeten herkese vaciptir
Ekim 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ekim 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat etmek gereklidir?

 • Sağlıklı olmalı. Hayvanın kondisyonu iyi, tüyleri parlak olmalıdır; çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç ve gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanları kurbanlık olarak seçmemeye özen gösterilmedir.
 • Hayvanın nereden geldiği bilinmeli, satıcısından belgeleri istenmelidir.
 • Kesim zamanına kadar hayvan evde uygun bir yerde barındırılmalıdır. Aşırı sıcak, kapalı ve havasız yerlerde ya da tamamen açık, rüzgar ve yağış alan yerlerde barındırılmamalıdır. Aşırı yemlemeden kaçınılmalıdır ve önünde daima temiz su bulunmalıdır.
Ekim 2012

Boraq, bir soruya yanıt verdi.

Kurbanlık hayvanların Asya'dan Avrupa'ya geçişine niçin izin verilmiyor?

Şap hastalığı nedeniyle Avrupa'dan Asya'ya ve Asya'dan Avrupa'ya kurbanlıkların geçişi yasaklanmıştır.

Şap hastalığı: Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanla bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta hayvanlarla temas halindeki insanlara çok nadir geçtiği görülmüştür. Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. Koyun ve keçilerde ise hastalık daha hafif seyirlidir.

Virus çevre şartlarına da oldukça dayanıklı olup;

 • Yapağıda 24 gün
 • Sığır derisinde 4 hafta
 • Samanda 15 hafta
 • Kepekte 20 hafta
 • Toprakta 4 hafta
 • Kuru ot ve danede 5 ay etkisini koruyabilmektedir.

Ekim 2012

Emre Sevinç, bir soruya yanıt verdi.

Kurbanlık hayvan fiyatlarının bu derece pahalı olmasının nedeni nedir?

Son yıllarda ülkemizde küçük baş ve büyük baş hayvancılığın azalması sebebiyle yerli hayvan üretimi azalmıştır. Kurban bayramında özellikle yerli hayvanlara olan talebin artması nedeni ve bunun üzerine üreticilerin nakliye maliyetleri ve büyükşehirlerdeki kurban satış yerlerine verdikleri yüksek kira bedellerie eklenince kurbanlık fiyatları fazlasıyla artmaktadır.

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.