Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kurtuluş Savaşı

yönlendirme Kurtuluş Savaşı (anlam ayrımı)

Eylül 2013

isikoren.com/biyografi'>Hilmi Işıkören @hilmiisikoren

Temmuz 2014

Engin Ergül @enginergul

İngiliz istihbarat raporları eşliğinde 1924 yılında Türk Ordusunun Gücü

*Denetlenmekte olan yıl boyunca Türk ordusundaki asker sayısı barış kadrosu olduğu anlaşılan sayıya kadar indirilmiştir. Bu kadroda 1902 ve 1903 sınıflarının yanı sıra 1900 ve 1901 sınıflarında askerlik görevini muhtelif sebeplerle 1920 ve 1922 yıllarında yapmamış üç bin kişi bulunmaktadır. Aslında bu sene acemi sınıfına alınacak asker sayısı seksen bin kişi olduğu halde, görünen o ki %60’tan fazlası birliklerine teslim olmadılar. Bunun sebebi ise bir yandan uzak semtlerde askerlik dairelerinin yaşadığı güçlükler, diğer yandan erkeklerin arzu etmedikleri takdirde, askerlik görevinden kaçınabilmelerindeki kolaylıktır. Şu an itibari ile ordunun gücü, her rütbeden asker dikkate alındığında tahminen 85.000 olup, tüm ulus dikkate alındığında yedek kuvvetlerin sayısı 250.000’dir.

*Organizasyon
Orduda on sekiz piyade ve beş süvari bölüğü mevcut, süvari bölüklerinden ikisi aşirete ait ve bu nedenle yarı düzenli birlikler. Ordu üç teftiş heyeti altında düzenlenmiş dokuz kolordudan teşekkül ediyor. Kolordunun normal düzeninde iki piyade bölüğü bir ağır topçu alayının da bulunduğu kolordu bölükleri bir mühendisler ekibi, bir telgraf ekibi ve bir süvari bölüğü bulunmaktadır. I., V. Ve VII. Kolordulara bir süvari bölüğü IX. Kolordu’ya iki aşiret süvari bölüğü tahsis edilmiş bulunmaktadır. I. Ve III. Kolordu’nun emrinde ise sırasıyla İzmir müstahkem mevkii topçusu ile Çatalca müstahkem mevkii topçusu bulunmakta. Son olarak IX. Kolordu’nun emrinde Kars ve Erzurum müstahkem mevkileri var.

*Piyade
Her piyade bölüğünde normalde üç piyade alayı ve bölüğün numarasıyla aynı numarayı taşıyan bir saha topçu alayı var. Her piyade alayı her biri üç ekibi olan iki taburdan oluşuyor. Silah gücü olarak 80 süngüleri ve dört makineli tüfeği olan bir makineli tüfek grubu var. Alayın toplam gücü 600 kişi ve 8 makineli tüfek.

*Süvari
Süvari bölüğü, biri mızraklı süvari alayı olmak üzere üç alaydan müteşekkil. Alay üç kılıç takımı ve sekiz makineli tüfeği bulunan bir makineli tüfek takımından oluşuyor her takımda seksen kılıç ve dört otomatik tüfek var. Alayın toplamı ise tüm rütbelerden 300 asker.

*Topçu Sınıfı
Piyade bölüğünün ayrılmaz parçasını oluşturan her birinde 3-4 inç tüfek bataryası bulunan iki bataryadan meydana gelmekte. Bu bataryalardan biri havan topu bataryasıdır. Bu topçu alayları operasyon yapmaları muhtemel arazinin gerekliliklerine göre saha veya dağ alayı oluyorlar. Süvari bölüğünün de bir topçu bataryası var. Talebe göre saha veya dağ bataryası olabiliyor. Kolordulardaki ve müstahkem mevkilerdeki topçu teşkilatları ile ilgili bir malumat henüz elde edilemedi.

Kaynak: İngiliz Yıllık raporlarında Türkiye 1924, Ali Satan

10653
Temmuz 2014

Engin Ergül @enginergul

İlk sivil Türk havacı, pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş, 45 sene önce bugün hayatını kaybetti. Saygıyla anıyoruz...

Görevden dönen çift kanatlı bir keşif uçağı, Eskişehir/ Muttalip havaalanına yaklaşmaktaydı. Alan, uçak hangarları, pilot okulu ve geniş tamirhanesiyle birinci sınıf bir havaalanıydı.

Uçak Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Fazıl, makinist Eşref Koşman ve görevliler, yaklaşan uçağı içleri giderek izliyorlardı. Çünkü ellerindeki son işe yarar uçak buydu. Eşref inledi:

"Eyvah, bu da arızalanmış. "

Uçak arkasında siyah bir duman bırakarak toprak piste indi, sıçrayarak ilerleyip durdu.

Koştular. Pilot Vecihi Hürkuş ve gözlemci Basri, yıldırım gibi uçaktan aşağı atladılar. İkisi de savaş heyecanı içindeydi.

Vecihi, "Uçağı çabuk hazırlayın... " diye haykırdı, "... bomba
yükleyin, tüfeğe şerit takın! Çabuk, çabuk, çabuk. "

Fazıl'a döndü:
"... Hava kararmadan bir çıkış daha yapsak iyi olacak. "
"Durum nasıl? "
Vecihi tam savaşın gidişi hakkında bilgi verecekti ki uçağı kontrol eden makinist acıyla,
"Vecihi Bey... " diye seslendi, baktılar, makinistin eli yağ içindeydi, "... Bunun yağ deposu delinmiş. "
"Değiştirin! Ama çok çabuk olun! "
"Yedek depo yok ki. "
"Öyleyse bunu tamir edin! Bir şey yapın! Haydi! "
Makinist kıvrandı:
"Sökmesi, tamiri, yerine takması saatler alır. " Vecihi, gözlerinden yaş fışkırarak, başlığını ve rüzgâr gözlüğünü yere çarptı:
"Lanet olsun yoksulluğa! "

Kaynak; Turgut Özakman - Şu Çılgın Türkler

10653

Ağustos 2014

Engin Ergül @enginergul

Hava Üsteğmeni Cemalettin ve Teğmen Reşit Bahaddin,

24 Temmuz 1922 sabahı Akşehir karargahından havalanarak Afyon’un güneyine keşif uçuşu yapan Hava Üsteğmeni Cemalettin ve Teğmen Reşit Bahaddin, iki Yunan uçağının saldırısına uğramışlar ve hava çarpışmasında Yunan uçaklarını düşürmüşlerdir.

Ancak bu arada cephaneleri kalmadığından takviye gelen iki Yunan uçağının açtığı ateş sonucu Afyon Gazlıgöl civarına düşerek şehit olmuşlardır.

Bu fotograf şehitlerimizi ve uçaklarını gösteriyor, ruhları şad olsun.
10653

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.