Bilmek istediğin her şeye ulaş

Laboratuvar

Laboratuvar, bilimsel araştırmaların, deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabilmesine olanak veren tesistir. Laboratuvar terimi ayrıca, bilimsel amaç gütmeyen ama içerdiği alet, edevat ve çalışma yöntemleri bakımından bir bilim laboratuvarına çok benzeyen tesisler için de kullanılmaktadır. Örnek olarak aşağıdaki laboratuvarları gösterebiliriz: Film veya fotoğraf laboratuvarı Bilgisayar laboratuvarı Tıbbi veya medikal laboratuvarlar Bilimsel araştırma laboratuvarları okul ve üniversitelerde, endüstriyel, resmi ve askeri araştırma tesislerinde, gemilerde ve hatta uzay mekiklerinde bulunabilir. Laboratuvarlar yalnızca bir kişinin çalişabileceği şekilde dizayn edilebildiği gibi onlarca bilim insanının aynı anda çalışmalarını sürdürebilecekleri büyüklükte ve düzende laboratuvarlar da mevcuttur. Laboratuvar alanları günümüzde birçok sektöre girmiştir,Sağlık,besin ve kullanılan birçok madde de testler yapımaktadır.

Ocak 2017

İbrahim Halil Toplu, bir soruya yanıt verdi.

Laboratuvarda içilebilecek su üretmek mümkün müdür?

Öncelikle laboratuvarda saf su dışardan mı alınıyor yoksa dışardan mı? Buna dikkat etmek gerekir. İçerde üretiliyorsa genelde aktif karbon+ yumuşatma ünitesi+ph düzenlenmesi+antiskalant ilavesi ve en sonunda 1. Membran çıkısından sonraki su içilebilir vaziyette olur. Dışardan alınabiliyorsa içilebilir su içerisine minerallerin eklenmesi çok daha pahalıya mal olacağı için gereksiz ve zahmetli bir işlemdir.
Ocak 2016

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Üniversitelerdeki laboratuar derslerinde rapor nasıl yazılır?

Deneye göre değişmekle birlikte, aşağı yukarı şöyledir:

 1. Deneyin adı
 2. Deneyin amacı
 3. Deneyde kullanılan ekipman ve malzemeler
 4. Deneyin yöntemi
 5. Deneyin sonucu
 6. Yorum. Tartışma ve öneriler.
Kasım 2014

Oğuzhan Eker  yeni bir  gönderide  bulundu.

Kimya Bilimci Olduğunuzun 12 Kanıtı | Kimyaca

Her mesleğin kendine göre özellikleri ve güzellikleri vardır elbette. Ama biz kimya bilimci olarak, kimya biliminin çok daha havalı olduğunu düşünüyoruz.
Kasım 2014

Oğuzhan Eker  yeni bir  gönderide  bulundu.

Beher deyip geçme!

Beherin 9 Farklı Kullanım Alanı | Kimyaca

Kimyayı bir bilimden öte bir yaşam biçimi olarak benimseyenler beheri laboratuvardan çıkarıp, kendi yaşamlarında çok farklı yerlerde kullanmaktadırlar.
Temmuz 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

DEV DALGALARIN BENZETİMİNİ YAPABİLEN HAVUZ SİMÜLATÖR NİHAYET AÇILDI. Edinburgh Üniversitesindeki havuz, Britanya'nın okyanus kıyılarının benzetimlerini yapabiliyor.

Giant wave pool video: Edinburgh’s FloWave can simulate waves 90 feet high.

University of Edinburgh engineers finally opened their long-awaited ocean simulator FloWave, with the ability to mimic any point off the coast of Great Britain.
Nisan 2014

Mükrime Erbaykal, bir soruya yanıt verdi.

Laboratuvarlarda kullanılan eldiven çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Laboratuvarda poşet ve pudrali eldiven kullaniyoruz. Pudrali poşet eldivene oranla daha kullanışlı ve daha iyi koruyor ama pudraliya oranla poşet eldiveni daha çok kullanıyoruz.
Eylül 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Laboratuvarlarda uyulması gereken kurallar nelerdir?

 1. İdari bölüm, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyoloji analiz laboratuvar bölümleri ayrı birimler halinde planlanmalıdır.
 2. Laboratuvarlar yapılan analizin özelliğine uygun bir şekilde planlanmalı ve çalışmalıdır.
 3. Personel için yeteri kadar soyunma dolabı bulundurulmalı, kadın ve erkek personel için soyunma odaları ve sosyal alan düşünülmelidir. Laboratuvara çanta, palto, hırka, mont ve gereksiz malzeme getirilmemelidir.
 4. Laboratuvarlar özel çevre koşulları gerektiren analizlerde bu koşulları kontrol etmeye yarayan alet-ekipmanlarla donatılmış olarak ayrı bölümler halinde planlanmalıdır.
 5. Laboratuvarlar toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz etmenlerden korunmalıdır. Çalışma alanları 20ºC sıcaklıkta sabit tutulmalıdır.
 6. Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak sağlayacak genişlikte planlanmalıdır.
 7. Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktaları kolay temizlenecek biçimde tasarlanmalı, duvarlar, taban ve tavanlarkolay temizlenir ve gerektiğinde dezenfekte edilir özellikte olmalıdır.
 8. Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeyecek nitelikte olmalıdır.
 9. Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzeme bulunan bir dolap ve ilk yardım talimatı bulunmalıdır.
 10. Laboratuvarda yangına karşı gerekli önlemler alınmalı, bu konuda mutlaka itfaiyeden uygunluk belgesi alınmalıdır.
 11. Laboratuvar binasının çevresinde kirliliğe yol açacak çöp, atık yığınları, su birikintisi ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar bulunmamalıdır.
 12. Personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması sağlanmalıdır. Laboratuvarda mutlakalaboratuvar önlüğü ile çalışılmalıdır. Laboratuvar önlüğü tercihan yanmayan kumaştan, normal uzunlukta ve uygun bedende olmalıdır.
 13. Uzun saçlar toplanmalı, ya topuz yapılmalı veya yanmaz bone içine alınmalıdır. Ayakkabılar laboratuvarda çalışmaya uygun olmalı, burnu açık ayakkabı giyilmemelidir.
 14. Tuvaletler laboratuvar bölümlerine açılmamalıdır.
 15. Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemeli (özellikle sigara), çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağıza herhangi bir şey alınmamalıdır.
 16. Laboratuvarın her bölümünde temizlik, sanitasyon dezenfeksiyon işlemleri yazılı talimatlara göre periyodik olarak yapılmalı, kayıtları tutulmalıdır.
 17. Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı, bulaşıcı bir hastalığı olan veya taşıyıcı olduğu belirlenen personel çalıştırılmamalıdır.
 18. Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz belli ve yöntemine uygun biçimde temizlenerek yerlerine kaldırılmalıdır.
 19. Laboratuvarların giriş-çıkışı denetlenmeli ve analiz yapılan bölümlere çalışanlar dışında kişilerin girmeleri engellenmelidir.
 20. Laboratuvarın faaliyet gösterdiği konulara göre ortaya çıkan atıklar doğrudan alıcı ortama verilmemeli, tekniğine ve mevzuata uygun bir biçimde etkisiz hale getirilmelidir.
 21. Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. İşi bitmiş, içinde sıvı bulunan beher, erlenmayer, tüp gibi temizlenecek cam kaplar da lavaboya konulmalı, masa üzerinde bırakılmamalıdır.
 22. Su, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri, çalışılmadığı hallerde kapatılmalıdır.
 23. Malzemeler kendi malınızmış gibi kullanılmalıdır.
 24. Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır.
 25. Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla şaka yapılmamalıdır.
 26. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvarı yönetenlere anında haber verilmelidir.
 27. Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.
 28. Katı haldeki maddeler şişelerden daima temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır. Aynı kaşık temizlenmeden başka bir madde içine sokulmamalıdır. Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Aksi taktirde, kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirilince bu yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip, onu bozabilir.
 29. Cam kapaklı şişeler açılmazlarsa, böyle hallerde şişe kapağına bir tahta parçası ile hafifçe vurularak gevşetilir. Bu fayda etmediği taktirde camın genişlemesi için küçük bir alevle şişe döndürülerek boğazı dikkatlice ısıtılır veya şişe bir müddet su içinde batırılmış vaziyette bırakılır. Kapaklı ve tıpa ile kapatılmış kaplardaki madde kesinlikle ısıtılmamalı, üzerinde ateşe dayanıklı işareti taşımayan kaplarda ısıtma ve kaynatma yapılmamalıdır.
 30. Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Aksi halde şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı bozar. Şişenin ağzında kalan son damlaların da şişenin kendi kapağı ile silinmesi en uygun şekildir.
 31. Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır, çok büyük tehlike yaratabilir.
 32. Bazı kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli patlamalara yol açarlar ya da toksik ürünler oluştururlar. Böyle maddelere geçimsiz kimyasal maddelerdenir. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.
 33. Çözelti konulan şişelerin etiketlenmesi gerek görünüş ve gerekse yanlışlıklara meydan verilmemesi için gereklidir. Kağıt etiket kullanılıyorsa yazıların ıslanınca akmaması için çini mürekkep kullanılması iyi sonuç verir. Etiketlerin arkası nemlendirilirken ağıza ve dile sürülmemelidir.
 34. Kimyasal maddeler risk gruplarına ve saklama koşullarına göre, havalandırma sistemli ayrı oda, dolap veya depolarda bulundurulmalıdır. Kimyasal maddelerin bulunduğu yer kilitli olmalı, anahtarı depo sorumlusu ve sorumlusunda olmalıdır.
 35. Laboratuvarda zaman çok önemlidir. Yapılacak işler başlangıçta planlanırsa zamandan tasarruf edilebilir. Örneğin, suyu uçurma gibi bazı işler pek az dikkat ister ve bu zaman süresince başka bir analiz de yapılabilir.
 36. Organik çözücüler lavaboya dökülmemelidir.
 37. Tartım veya titrasyon sonuçları küçük kağıtlara yazılmamalıdır. Bu kağıtlar kaybolabilir ve analizin tekrarlanması zorunluluğu ortaya çıkabilir.
 38. Laboratuvarda çalışmalar için özel bir defter tutulmalıdır. Yapılan çalışma ve gözlemler mutlaka kaydedilmelidir.
 39. Ecza dolabında neler bulunduğu, yangın söndürme cihazının nasıl çalıştığı bilinmelidir. Bu konuda eğitim yapılmalıdır.
 40. Uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir.
 41. Şişelerin kapak veya tıpaları değiştirilmemelidir. Çözelti şişelere doldurulurken dörtte bir kadar kısım genişleme payı olarak bırakılır.
 42. Etiketsiz bir şişeye veya kaba, kimyasal madde konulmaz. Ayrıca boş kaba kimyasal bir madde koyunca hemen etiketi yapıştırılmalıdır, bütün şişeler etiketli olmalıdır. Üzerinde etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler, deneylerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
 43. Cam kesme ve mantara geçirme durumlarında ellerin kesilmemesi için özel eldiven veya bez kullanılmalıdır. Ucu sivri, kırık cam tüplerine, borulara lastik tıpa geçirilmemelidir. Böyle uçlar; havagazı ocağı, zımpara veya eğe ile düzgün hale getirilmelidir.
 44. Lastik tıpalara geçirilecek cam boruların uçları su ile ıslatılmalı veya gliserin, vazelin ile yağlanmalıdır. Cam borular lastik tıpaya direkt bastırılarak değil de döndürülerek sokulmalıdır.
 45. Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize veya yanınızda çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip yukarıdan aşağıya doğru bakılmamalıdır. Yüze sıçrayabilir.
 46. Zehirli ve yakıcı çözeltiler, pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu işlem için vakum ya da puar kullanılmalıdır.
 47. Genel olarak toksik olmadığı bilinen kimyasal maddeler bile, ağıza alınıp tadına bakılmamalıdır.
 48. Benzin, eter ve karbonsülfür gibi çok uçucu maddeler ne kadar uzakta olursa olsun açık alev bulunan laboratuvarda kullanılmamalıdır. Eter buharları 5 metre ve hatta daha uzaktaki alevden yanabilir ve o yanan buharlar ateşi taşıyabilir.
 49. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocakta çalışılmalıdır.
 50. Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine ve yavaş yavaş dökülmeli, asla tersi yapılmamalıdır.
 51. Civa herhangi bir şekilde dökülürse vakum kaynağı ya da köpük tipi sentetik süngerlerle toplanmalıdır. Eğer toplanmayacak kadar eser miktarda ise üzerine toz kükürt serpilmeli ve bu yolla sülfür haline getirilerek zararsız hale sokulmalıdır.
 52. Termometre kırıklarının civalı kısımları ya da civa artıkları asla çöpe ya da lavaboya atılmamalı, toprağa gömülmelidir.
 53. Elektrikle uğraşırken eller ve basılan yer kuru olmalı, metal olmamalı, elektrik fişleri kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır. Gerektiğinde bazı işlemleri hemen yapabilmek için gerektiği kadar elektrik bilgisi edinilmeli, büyük onarımlar mutlaka ehliyetli teknisyenlere yaptırılmalıdır.
 54. Laboratuvarda, özellikle kilitlenmiş bir yerde yalnız çalışılmamalıdır. Her türlü olasılıklara karşı, tek başına çalışan kişi yapacağı işleri bir başkasına önceden anlatmalı ve sürekli haber vermelidir.
 55. Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri ile şişenin altından kavranmalıdır. Desikatör taşınırken mutlaka kapak ve ana kısım birlikte tutulmalıdır. Desikatör kapakları arasıra vazelin ile yağlanmalıdır.
 56. Laboratuvar terkedilirken bulaşıklar yıkanmalı, tüm kimyasallar güvenlik altına alınmalı, gaz muslukları ana musluktan kapatılmalıdır.
 57. Gözler, hassas terazide tartma gibi işlemler dışında daima korunmalıdır. Emniyet gözlükleri takmak yararlıdır. Gazlardan dolayı gözlerin herhangi bir tahrişinde buna engel olmak için sık sık gözleri soğuk su ile yıkamak veya bol su akıtmak gereklidir.
 58. Asit, baz gibi aşındırıcı-yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı hallerde derhal bol miktarda su ile yıkanmalıdır.
 59. İçinde kültür bulunan tüp, petri kutusu gibi malzeme açık olarak masa üzerine bırakılmamalı, tüpler önlük cebinde taşınmamalı, masa üzerine gelişigüzel konulmamalıdır. Tüpler tüplükte tutulmalıdır.
 60. Çalışırken laboratuvar kapı ve pencereleri kapalı tutulmalı, mikroorganizma veya sporlarını etrafa yayacak gereksiz ve ani hareketlerden sakınılmalıdır.
 61. Kültürlerin yere veya masaya dökülmesi veya kültür kaplarının kırılması halinde durum hemen laboratuvar yöneticisine bildirilmeli ve dökülen kültürün üzeri anında uygun bir dezenfektan çözeltisi ile kaplanarak (örneğin %10’luk hipoklorit çözeltisi) 15-30 dakika bekletilmeli ve daha sonra temizlenmelidir.
 62. Öze uçları her kullanımdan önce ve sonra Bunzen beki alevinde usulüne uygun şekilde yakılarak sterilize edilmelidir.
 63. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılacak pipetler, önce ağız kısımlarına pamuk yerleştirilerek sterilize edilmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır.
 64. Kültürün yutulmaması için tüm önlemler alınmalı kültür yutulursa, anında laboratuvar yöneticisine haber verilmelidir.
 65. Mikrobiyolojik çalışmalarda steril olduğundan kuşku duyulan malzeme kullanılmamalıdır.
 66. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemelidir.
 67. Etil alkol gibi yanıcı, tutuşucu maddeler Bunzen beki alevi çevresinden uzak tutulmalıdır.
 68. Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir bantla kapatıldıktan sonra çalışılmalı, aksi takdirde çalışılmamalı ve son durum sorumluya iletilmelidir.
 69. Mikroskobun objektif ve oküler kısmı her kullanımdan önce ve sonra ince mercek kağıdı ile veya bir tülbent yardımıyla dikkatlice merceğe zarar vermeden temizlenmelidir.
 70. Çalışma bittikten sonra kirli malzemeler kendilerine ait kaplara konulmalıdır. Örneğin; kullanılmış pipetler, lam ve lamel hemen, içinde dezenfektan çözeltisi bulunan özel kaplara aktarılmalıdır.
 71. Laboratuvardan çıkmadan önce mikroskop lambaları kapatılmalıdır. Gereksiz ışıklar söndürülmelidir.
 72. Laboratuvar terkedilirken bulaşıklar yıkanmalı, tüm kimyasallar güvenlik altına alınmalı, gaz muslukları ana musluktan kapatılmalıdır.
 73. Çalışma bittikten sonra eller sabunlu su ve gerektiğinde antiseptik bir sıvı ile yıkanmalıdır.
 74. Kültür ve benzeri materyal laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.
 75. Tüm deney sonuçları için gizlilik esasına uyulmalıdır.
 76. En yakın sağlık kuruluşunun ve cankurtaran telefonları görülen yere asılmalıdır.
 77. Laboratuvarda tek başına çalışılmamalıdır.
Ağustos 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Üniversitelerdeki laboratuar derslerinde rapor nasıl yazılır?

Biyoloji bölümünde okurken, aldığımız derslerin birde laboratuvar dersleri oluyordu. Her hafta düzenli olarak laboratuvar derslerinin raporunu yazıp teslim ediyorduk. Bu dersler uygulamanın yapıldığı, ezberlediğimiz ve öğrendiğimiz bilgilerin somutlaştırıldığı derslerdir.

Rapor için çizgisiz A4 kağıdı kullanılır. Üst köşelerinden birine ad, soy ad, numara, bölüm ve sınıf yazılır. Diğer köşeye tarih atılır. Daha sonra ortaya hangi dersin laboratuvarını alıyorsanız onu yazarsınız. Sol köşeye konu yazılır. Örnek vererek anlatacak olursam; histoloji dersinin laboratuvarında hayvanların doku örnekleri incelenir. Mikroskoptan gördüğünüz örneği kağıda çizersiniz. Ne görüyorsanız onu çizmeniz gereklidir. Çizim yeteneğinizin biraz iyi olması daha sonra ben ne çizmişim ya? demenize engel olur. Çizimin başına doku örneğinin neresi olduğu yazılır. Eğer bitki morfolojisi laboratuvarının raporunu hazırlayacaksanız her bitkinin önce sistematiği yazılır daha sonra çizimi yapılır. Bu hayvan morfolojisi içinde geçerlidir.

Kimya laboratuvarının raporu yine tarih, ad soy ad, numara ve konusu yazıldıktan o gün yaptığınız deneyin ufak bir anlatımıyla hazırlanır. Deneyin amacı ve sonuçları yazılır. Genellikle probleme ve formüle dayalıdır. Deneyi özetle anlattıktan sonra, kimyasal maddelerde yüzde kaç kullanıldığı, gramları ve miktarları belirtilerek izlenen yol ilk okulda da öğrendiğimiz gibi anlatılır. Gördüğüm derslerdeki raporları bu şekilde hazırlıyorduk. Umarım yardımcı olur...
Aralık 2012

Duygu Uzunalı, bir soruya yanıt verdi.

Hangi testler için aç karına kan aldırılır?

Aşağıda yapılan testler kanama – pıhtılaşma bozuklukları teşhisinde ve tedavilerinin izleminden kullanılan testlerdir. Bu testler için hastanın aç karnına kan vermesi gerekmektedir.

 • Protrombin Zamanı
 • APTT: Kanama, pıhtılaşa eğilimi araştırmasında
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Protein S;
 • Protein C;
 • APCR
 • Antitrombin III;
 • Lupus tarama ve Doğrulama: Lupus düşünülen durumlarda kullanılmaktadır.
 • Faktör VIII
 • Faktör IX
 • Anti- Faktör Xa: Heparin tedavisinin takibinde kullanılan bir testtir.
 • Von Willebrand Antijeni
 • Von Willebrand Aktivitesi
 • Kanama Zamanı (İn-vitro) PFA100;
 • Trombosit fonksiyon testleri: (Araşidonik asit, epinefrin, kollagen, ADP ristosetin ile): Bu test için son bir hafta içinde aspirin ve benzeri ağrı kesiciler alınmaması gerekmektedir.
Ekim 2012

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Laptoplarda pil ömrünü arttırmak için neler yapılabilir?

Sayın @lorquina'nın da bizlerle paylaştığı maddelere katılıyorum. Temizlik konusuna gelince hazır hava kanallarına ulaşılmışken (o temizlik için bilgisayarı oldukça dağıtmış olmanız gerekiyor) CPU ve GPU üzerindeki soğutma kütleleri de yerlerinden çıkartılarak alttaki kurumuş olan termal macun tamamen temizlenip yenilenmeli. Eğer bilgisayarınız eskimişse aslında ısıyı ileten bakır boruları da değiştirmeniz gerekir; o boruların içinde az miktarda su ve metal yünü bulunur. Su, zamanla borulardan kaçar ya da çevresindeki metale paslandırarak bağlanır, boruların soğutma işlevi azalır. Hazır bu kadar derine dalmışken soğutucu motorunun arka yüzeyinin merkezindeki etiket orta kısmı açıkta bırakacak şekilde maket bıçağıyla kesilmeli ve motor aksına bir damla dikiş makinesi yağı damlatılmalı. Ardından deliği yapışkan bantla tekrar kapatmalısınız ki toz girmesin. Bu kısmı insanlar genellikle serviste yaptırırlar ama garantisi bitmiş bir laptop'ı siz de açarak bu tamiratları yapabilirsiniz; bir miktar teknik anlayış ve bilgi gerekli tabii mesela tornavida kullanmayı bilmelisiniz, söktüğünüz her parçayı tekrar yerine takabilmelisiniz (ben bunun için karmaşık işlemlerden önce bölgenin bir fotoğrafını çekiyorum, bugüne kadar hiç dönüp bakmam gerekmedi ama her an gerekebilir). Bu tür bir bakım için modelinize uygun bir Youtube videosu bulmalısınız ki her marka ve model için bulunabiliyor. Bir bilgisayar tornavidasına ihtiyaç duyarsınız (mutlaka en az bir vida normal tornavidalarla ulaşamayacağınız derinlikte yapılıyor) ki o da 5 TL'ye markaya özel olmayan servis hizmeti veren dükkanlardan alınabiliyor, ayrıca o dükkana gitmişken bir de termal macun almalısınız, fiyatı 10 TL olur. Bir de yarım saatinizi ayırıp izlediğiniz videoyu takip ederseniz, bakım işleminiz 15 TL'ye ve yarım saatte hallolmuş olur. Neyse teknik yeterliliğine güvenmeyenler bu kısmı parasını vererek serviste yaptırmalılar.

İhtiyaç duymadığınızda yani laptop prize takılıyken bataryayı makineden ayırırsanız ömrü de uzar. Yalnız bu yöntemin iki dezavantajı vardır:

 • Elektrik kesilirse aletiniz kapanır, kaydetmediğiniz her şey yok olur
 • Bataryayı sökme takma işleminde açmanız gereken kilit ve bataryanın yuvası yalama olur, sonuçta bu parçalar sadece nadiren kullanılma amaçlı nispeten zayıf üretilmiştir.
Disk birleştirme işleminin hız kazandırdığı rivayet ediliyor, teorik olarak kabul de ediyorum ama pratikte bir yararını gözlemlemedim. HDD'lerde yapabilirsiniz, bir zararı olmaz. Yalnız SSD'leri o işlemin bozacağı ve SSD'lerin birleştirmeye ihtiyaç duymadığı yaygın olarak bilindiğinden kıymetli SSD'nize öyle bir işkence yapmamanızı tavsiye ederim (gerçi SSD'nin ne olduğunu bilen ya da bilgisayarında SSD'si olanlar bu yazacaklarımın hepsini zaten biliyorlardır :).

Sayın @lorquina'nın da belirtmiş olduğu arka planda çalışan gereksiz programlar seçeneği de güzel. Onları kapatmak için Başlat'a tıklayın ve MSconfig yazın (XP için Başlat/Çalıştır açılan pencereye msconfig.msc yazılıyor), ardından Enter. Açılan programda Başlatma sekmesini seçin ve otomatik başlatılmasını gereksiz bulduğunuz programların solundaki çentiği kaldırın. Burada tavsiyem, sadece bildiğiniz programların çentiğini kaldırın, bilmedikleriniz sisteminizin çalışması için gerekli yazılımlar olabilir.

Laboratuvar

Denetim Masası\Donanım ve Ses\Güç Seçenekleri'nde "Güç Tasarrufu" modunu seçerseniz de bataryanızı daha uzun saatler ya da dakikalar kullanabilirsiniz.
Ayrıca Denetim Masası\Sistem ve Güvenlik\Sistem'de Gelişmiş sistem ayarları sekmesi - Performans/Ayarlar tuşunda şu seçenek de performansı arttırarak, daha az ısı üreterek daha fazla iş yapılmasını sağlayacaktır (ben burada sadece "Masaüstündeki simge etiketlerinde bırakma gölgesi kullan" çentiğini açıyorum ki masaüstü arka plan resmim güzel görünsün. Yoksa Windows masaüstündeki klasörlerin etiketlerinin altını lacivert boyuyor. Bir de Simgeler yerine küçük resimler göster" seçeneğini seçiyorum ki fotoğraflarımı klasörlerin içinde direkt görebileyim) :

Laboratuvar


Ardından Uygula, Tamam ve Tamam

Bir de Denetim Masası\Görünüm ve Kişiselleştirme\Kişiselleştirme'de temalardan Windows Klasik'i seçerseniz de bilgisayarınız değerli batarya ömrünü gereksiz görsellere harcamak yerine işiniz ya da eğlenceniz için harcayacak ve daha az batarya tüketecektir.

Laboratuvar
Ayrıca Denetim Masası\Donanım ve Ses bölümünde Sistem seslerini değiştir seçeneğiyle şu pencereyi açıp gösterilen ayarı (Ses Efekti sekmesinde, Ses Düzeni "Ses Yok" seçeneği) yaparsanız sisteminiz gereksiz seslere de enerji harcamayı bırakacaktır (burada tabii illa ihtiyaç duyuyorum dediğiniz sesler varsa onları açık bırakıp diğerlerini teker teker de kapatabilirsiniz):

Laboratuvar

Bu ayarları yaptığınızda bilgisayarınız %20 kadar performans kazanacak ve aynı iş miktarında %20'ye yakın batarya tasarrufu da yapacaktır.
Ağustos 2012

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Patoloji nedir?

Tıp

Patoloji, organ ve dokularda hastalıklar ve kazalar sonucu meydana
gelen bozuklukları inceleyen bilim dalıdır. Patoloji hayvan ve
bitkilerdeki hastalık hallerini de inceler. Bu incelemeyi yapanlara
patolog denir. Patoloji alanları; cerrahi, histokimyasal, deneysel,
klinik, genel, özel ve sistem patolojisidir.

Daha fazla

16 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.