Bilmek istediğin her şeye ulaş

Laiklik

Laisizm veya Laiklik (Fransızca: Laïcité), devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir. Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş olan "laik" sözcüğü, "din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk" anlamına gelen Latince "laicus" sözcüğünden gelmektedir. Roma döneminde din adamlarına "Clerici" din adamı olmayanlara da "Laici" adı veriliyordu.

Ocak 2015

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

MEB'den 'değerler' eğitimi: İffeti sabır korur, oruç melekliğe yükseltir - Türkiye Haberleri - Radikal

MEB ve Türkiye ile ilgili haberleri mi aramıştınız? MEB'den 'değerler' eğitimi: İffeti sabır korur, oruç melekliğe yükseltir haberi için hemen tıklayın!
Kasım 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

İleriyi gören Atamızı saygı hatta daha çok sevgiyle anıyorum.

62

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
Kasım 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Ekim 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Umalım bu bahar bize de gelsin.

'Arap Baharı' bitti ve şimdi 'Laik Müslüman Baharı' mı başlıyor? - Politika Haberleri - Radikal

Türkiye ve Atatürk ile ilgili haberleri mi aramıştınız? 'Arap Baharı' bitti ve şimdi 'Laik Müslüman Baharı' mı başlıyor? haberi için hemen tıklayın!
Ekim 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Türban takmamanın yasak olacağı günler pek yakında 2

Erkek ve kız öğrenciler birbirini görmeyecek!

Esenler'deki bir imam hatip lisesinde erkek öğrenciler sabah kız öğrenciler öğleden sonra eğitim alacak
Ekim 2014

Uğur Çakmak, bir soruya yanıt verdi.

Laiklik Türkiye'de olmasına rağmen neden müslüman Ortadoğu ülkelerinde bulunmamaktadır?

Türkiye'nin laik olduğunuda nereden çıkarıyorsun? Yok öyle birşey.
Temmuz 2014

Zehra Yerebakan, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 eğitim sistemi dahilinde açılan İmam Hatip orta okulları ve liseleri sizce laik eğitim sistemi ile ne kadar uyumludur?

Bu bir tercih meselesi bütün okullarda yok isteyenler gidiyor bize bir zararı da yok bu yüzden bize karışmak düşmez.
Temmuz 2014

Adem Şahin, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 eğitim sistemi dahilinde açılan İmam Hatip orta okulları ve liseleri sizce laik eğitim sistemi ile ne kadar uyumludur?

Farkı söyleyim imam hatiplere her isteyen gidebilir ya da kimse gitmek istemeyebilir ama normal üniversiteler tek eğtim yolu olduğu için her genç oradan geleceğini kurtarmak için istese de istemese de mezun olmak zorunda ve türbanlıları almıyolar yani faşist ve diktatör bir eğitim sistemi var Türkiye'de...
Temmuz 2014

Doğan Ataman, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 eğitim sistemi dahilinde açılan İmam Hatip orta okulları ve liseleri sizce laik eğitim sistemi ile ne kadar uyumludur?

Imam-hatip, meslek olarak meslek, lisesinde
Olunmalıdır. Koca meslekler 4 yılda öğreniliyorken bu mselek neden öğrenilmesin. Yasayı çıkarnların gücü , tc, andımız vb onlarca değeri yıkan, nüfusa göre bir avuç 330 kişilik parmak gücüdür. 4 lük sistemin amacını sağır sultan bile bilmektedir : Amaç Laik sistemi yıkmak. Bu anlamda soru doğru mu?
Temmuz 2014

Beril, bir soruya yanıt verdi.

4+4+4 eğitim sistemi dahilinde açılan İmam Hatip orta okulları ve liseleri sizce laik eğitim sistemi ile ne kadar uyumludur?

İsteyen gider istemeyen gitmez sonuçta silah zoruyla değil bu nedenle laikliğe uymaz diyemem. Ancak üniversiteye giden gençler gelecekleri hakkında daha yeni bilinçlenirken 5. Sınıf ortaokula gidecek bir öğrencinin, çocuğun, "hayatımı imam/hafız/vb olarak kazanacağım" diye çok büyük bir karar vermesinin beklenmesini de çok saçma buluyorum. Liselerin olması çok mantıklı ama ortaokul olayı biraz abartı sanki.
Temmuz 2014

Beril, bir soruya yanıt verdi.

Laiklik nedir?

Devletin din işlerine, dini yerlerin de devlet işlerine karışmaması. Her dine mensup kişiler eşit görülmeli onlara eşit haklar tanınmalıdır. Üzülerek söylüyorum ki şimdiki Türkiye'mizin tam aksi desem yeridir.

9 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.