Bilmek istediğin her şeye ulaş

Limited Şirket

Limited şirketin kurulabilmesi için özel kanunlarında aksine bir hüküm olmadıkça esas sermayesinin en az 10.000 Türk Lirası ve ortakların koyacakları sermayenin en az 25 Türk Lirası veya bunun katları olması gerekmektedir. Belli bir iktisadi amaç ile uğraşmak üzere kurulan, yalnız mal varlıkları ve ortakları ile sorumlu oldukları tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketidir. Limited şirketlerde "müdür" ünvanında görevli bulunması şarttır. Ortaklardan biri müdür olabileceği gibi dışardan bir kişi de müdür olarak atanabilir. Limited şirketlerde müdürler kamu borçlarına karşı kanunen tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. En az 2 en fazla 50 ortakla kurulabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır. Limited şirketlerde de sermaye paylara bölünmüş olmakla birlikte bunun amacı ortakların şirkete karşı yükümlülüklerini belirlemektir.Unrecognized parameters: 'rvprop', 'rvsection'

Mart 2016

Kobi Destek Merkezi, bir soruya yanıt verdi.

Eylül 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, bir soruya yanıt verdi.

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

Merhaba,

Şahıs veya Şirket tercihini yaparken, Yıllık ciro/kar hedefiniz, ortağınızın olup olması gibi detaylara bakmak gerekiyor. Şahıs işletmeleri ticari kazançları üzerinden artan vergi dilimine tabidir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014 Takvim Yılı için)
 • 11.000 TL'ye kadar %15
 • 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20
 • 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası %27
 • 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası % 35
şeklinde vergilendirilmektedir.

Şirketlerde ise Giderler düştükten sonra kalan kar üzerinden %20 Kurumlar vergisi ödenmektedir. Şirkete ortaklarına kar dağıtımı yaptığı takdir Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kar üzerinden ayrıca %15 Kurum Stopajı ödemektedir.

Şirket kar dağıtımı yapmaz, mevcut karı şirket sermayesine ilave ederse Kurum Stopajı ödemek zorunda kalmaz.

Kamu Borçları açısından bakıldığı zaman;

Şahıslar Özel ve Kamu Borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.
Limited Şirketlerde Kamu Borçlarından ortakların sermayeleri oranında tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

Anonim şirketlerde Kamu Borçlarından ortaklar sorum değildir. Anonim Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortakları Sermayeleri kadar borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar.
Eylül 2014

Oktay Doğu, bir soruya yanıt verdi.

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

Bir dönem ülkemizde hayat standardının uygulandığı zamanlarda şirketleşmek şahıs firmalarına nazaran avantajlıydı hayat standardıyla birlikte bu avantaj ortadan kalktı. Şahıs firması kuruluş ve tasfiye aşamalarında prosedür ve maliyet anlamında şirketlere nazaran çok avantajlıdır... Yine vergi oranları, oda aidatları. SMMM ücretleri gibi konularda da şahıs firması tercih edilmelidir. Şirketler ancak çok ortaklı oluşumlar planlandığında tercih edilmelidirler diye düşünüyorum.
Eylül 2014

Bahattin Telli Tellioğlu, bir soruya yanıt verdi.

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

İyi günler kolay gelsin Murat Bey . Resmi dairelerde ihale vb. gibi işlemler olursa şirketlere ihaleler daha kolay çıkıyor. Şirket porföyü ön planda oluyor. Şirketlerde iş sınırlaması 7 tane işlemle sınırlı örneğin inşaat-turizm -gıda-nakliyat-mobilya-hayvancılık-danışmanlık 7 tane iş yazdım. 8. Bir iş olursa ayrı bir şerikte kurulur. Şahısda ise hiçbir iş sınırlaması yok 1001 çeşit hatta 2 katı 2002 çeşit iş de yabalirsiniz.
Temmuz 2014

Gözde Ünal, bir soruya yanıt verdi.

Limited şirketlerin resen terki sonrası şirketi ihya sebepleri nelerdir?

Sayin Öcal,
Re'sen sicilden terkini olsa bile eğer tasfiye usulune uygun tamamlanmamissa; sirketin mal varligi, tahsil edemedigi alacaklari ya da borcu varsa sirkete karsi tasfiye memuru hasim olarak gosterilerek dava acilabilir.
Saygilarimla
Aralık 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Düşük sermayeli, mühendislik içerikli bir firma kurma düşüncesindeyim. Şirketin türü ne olmalıdır?

Şirket kurmaktaki amacınızın ne olduğuna karar vermiş olmalısınız bu soruyu sorduğunuza göre. Düşük sermayeden hizmet satmak istediğinizi anlıyorum. Ben de kısa süre önce düşük sermayeli mühendislik hizmeti veren bir şirket kurduğumdan bir kaç tecrübemi yazmak isterim...
 • Eğer sadece kendi hizmetinizi satacaksanız muhakkak ki şahıs şirketi işinizi görecektir. Hem çok ucuza (500TL) kurulur, hem aylık masrafı çok düşüktür (150-200TL muhasebe) , hem de istediğiniz anda kapatabilirsiniz. Kapatma süresi Limitet ve Anonimlerde 18 aydır.
 • Eğer eleman çalıştırmayı düşünüyorsanız Limitet ya da Anonim kurmanız gerekmektedir. Bu iki şirket türü de eleman çalıştırmanıza müsaade etmesinin yanı sıra ortak almanıza da imkan tanır.
 • Sermayeleri de Limitet için 10 000TL, Anonim için 50 000TL'dir. Bu paranın dörtte birini şirket kurulum esnasında bankada bloke ettirmeniz gerekmekte kurulumun ardından parayı kullanabilmektesiniz.
 • Her iki şirketin de vergileri ve aylık masrafları aynıdır, sadece şahıs şirketinde kademeli vergi uygulanır ve 50 000TL yıllık ciroya kadar bu son iki türden daha az vergi ödersiniz.
 • Her iki şirket türü de tek ortakla yani sadece sizinle kurulabilir. Limitet şirkette ortak almanız ve onu ortaklıktan çıkartmanız daha zor hatta neredeyse imkansızdır. Anonim şirkette ortak almanız ve çıkartmanız çok basittir.
 • Limitet şirketlerde şirketi ilgilendiren kararlarda oy birliği Anonimlerde ise oy çokluğu gerekmektedir. Eğer tender bile olsa ortak almayı düşünüyorsanız Anonim şirket daha avantajlı olacaktır.
 • Bir de şirket batarsa ne olur konusu var bunu sadece duyduklarımdan biliyorum, Limitetlerde şirketin borçları size ait kalırken Anonimlerde borçlar da batan şirketle batabilmektedir.
Şubat 2013

Cavit Öz, bir soruya yanıt verdi.

Düşük sermayeli, mühendislik içerikli bir firma kurma düşüncesindeyim. Şirketin türü ne olmalıdır?

Benim içinde olduğum elektronik piyasasının takip ettiğim kadarı ile tüketici elektroniği ithalatı büyük firmaların tekelinde zaman , sermaye ve marka isteyen faaliyetler.
Sanayi elektroniği -makineler- belirli distribütörlerin elinde; Yalnız buradaki açık aynı tür makineleri distribütörü olmayan farklı firmalar distribütör arayışında oluyor. Burada ki sorun sermaye gerekmesi ve yeni ürünün pazarlama sıkıntısı ile piyasada yer edine bilmek.
Bir diğer konu ise bu konuda fazla sermaye gerektirmiyor; fakat Yoğun piyasa araştırması fazla mesai gerektiriyor. Bu konu piyasadaki CNC özellikli makinelerin veya mikrokontrolörlü PLC'li makinelerin revizyonu veya versiyon yükseltilmesi. Bu mesele neden önemli. Şöyle ki Gelişen teknoloji ile eski makineler üreticisi olmasına rağmen parça sıkıntısı çekmekte veya eski makinesinin parçasını daha yüksek fiyata temin edebilmektedir . Bilgisayarınızda makinenin CNC kartı var diyelim firma makinenin yeni versiyon programını çıkartıyor eski CNC kartı ile uyum sağlamıyor. Bilgisayarın anakartı mı arızalandı? Senin CNC kartın ve programın yeni ana kartlar ile uyumsuz oluyor ve eski bir anakart ve yine eski işletim sistemlerini kullanmak zorunda kalıyorsun öyle ki bazı makinelerde Win 2000 den kurtulamıyorsun ve makinenin ağ bağlantısına dahil etmek için Windows 'un eski versiyonları ile uğraşıyorsun. Bu gibi konulara çözümler ürete bilecek danışmanlık firmaları ihtiyaç duyulan, daha az maliyetli ve ülke ekonomisine katkı sağlaya bilecek bir alan.
Bunları üzerinde durmamın en büyük nedeni de Türkiye deki küçük ve orta boy işletmelerde arge faaliyetlerinin olmaması , üretim ve pazarlama endişesi ile arge ye zaman ayıramamaları. Tabii bunun sonucu olarak oluşan arızalardan yatan veya yüksek fiyatlı parça bekleyen makineler, aksayan üretimler sektörün büyük sıkıntıları. Hele bu rekabet ortamında. Bu tür taleplere cevap verebilmek piyasada bir ihtiyaç. Bu piyasanın keşfedilmesi ile makinelerin yerli modellerinin üretilmesi veya sektörlere yakın olmasından dolayı sıkıntılarını keşfedip ihtiyaçlarına yönelik yeni tasarımlar üretilmesi de mümkün. Birde günümüzde tasarımı çok basit olan ürünler olamasına rağmen sırf mecikal , tıbbi , labaratuvar test cihazı ibaresi taşıdığı için fiyatları 5-10 misline katlanmaktadır. Ben bu konular üzerinde durulmasından yanayım.
Ağustos 2012

Serkan Köse, bir soruya yanıt verdi.

Düşük sermayeli, mühendislik içerikli bir firma kurma düşüncesindeyim. Şirketin türü ne olmalıdır?

Şahıs işletmesi sizi en hızlı fatura kesebilme yetisi kazandıracak türdür. Müşteri bazında genelde prestij ile ilgili kaygılar güdülse de işe yeni başlayan bir firma için bence bunun pek bir önemi yok. Biz tüm işlerimizi -küçükten büyüğe- 5 yıla yakın şahıs işletmesi olarak yürüttük ki bizim de yaptığımız işin temelinde mühendislik vardı. Müşterileriniz ödedikleri her meblağı vergiden düştüğü için sizin fatura kesebiliyor olmanız yeterlidir. Tabi yaptığınız iş büyük çaplı bir iş ise o zaman Şahıs İşletmesi müşteri tarafında -belki- problem yaratabilir çünkü şirketinizi çapı ve yapısı bu sayede ortaya konmuş olacaktır bir nebze.

Sonuç olarak size tavsiyem; Şahıs Şirketi ile, yani minimum masraf ile, işe başlamanız ve sonrasında yaın geleceğinizi planlayarak çok uzun sürmeden isterseniz huızlıca kapayıp limited, A.Ş. ,vb. bir yapıya geçmenizdir.

ÖNEMLİ NOT: Yeni TTK ile ilgili ek güncellemeler bu yanıta dahil edilmemiştir. Yeni yapı belki de daha fazla kolaylıklar getiriyordur.
Ağustos 2012

Selman Kaşlı, bir soruya yanıt verdi.

Limited şirket olağan genel kurul toplantısının hangi süre içinde yapılması gerekir?

6102 sayılı TTK'ya göre hesap dönemi bitiminden sonra 3 ay içerisinde yapılması gerekir.

Daha fazla

23 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.