Bilmek istediğin her şeye ulaş

Limited Şirket

Limited şirketin kurulabilmesi için özel kanunlarında aksine bir hüküm olmadıkça esas sermayesinin en az 10.000 Türk Lirası ve ortakların koyacakları sermayenin en az 25 Türk Lirası veya bunun katları olması gerekmektedir. Belli bir iktisadi amaç ile uğraşmak üzere kurulan, yalnız mal varlıkları ve ortakları ile sorumlu oldukları tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketidir. Limited şirketlerde "müdür" ünvanında görevli bulunması şarttır. Ortaklardan biri müdür olabileceği gibi dışardan bir kişi de müdür olarak atanabilir. Limited şirketlerde müdürler kamu borçlarına karşı kanunen tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. En az 2 en fazla 50 ortakla kurulabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır. Limited şirketlerde de sermaye paylara bölünmüş olmakla birlikte bunun amacı ortakların şirkete karşı yükümlülüklerini belirlemektir.Unrecognized parameters: 'rvprop', 'rvsection'