Bilmek istediğin her şeye ulaş

Madde

Madde, boşlukta yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir. 5 duyu organımızla algılıyabildiğimi (hissedebildiğimiz) canlı ve cansız varlıklara denir. Maddenin en küçük yapı birimi sentronlardır. Sentronlar kristal bloglar halinde küre biçiminde yapılardan meydana gelmektedir.Bu yapıların tümüne sentron denir, sentronlarda birleşerek maddeyi oluşturur. Sentron saf kristal şekillenmesinden oluşmuştur. Sentron oluşturan temel madde ise kristal bloglarıdır . Kristal bloglar maddenin en küçük parçacığıdır ve enerjiden oluşur...Nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adı ile anılan bu enerji hakkında halen pek az şey bilinmektedir. Madde Kendi çapında: Fiziksel olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği zaman, o maddenin hüviyetini, yapısını değiştirmeyen olaydır. Mesela kağıdın yırtılması, fiziki bir olaydır. Çünkü kağıdın şekli değişmiş fakat özü yine kâğıttır. Kimyasal olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin hüviyet ve yapısını değiştiren olaydır. Mesela kağıdın yanması gibi. Sentronlar çekirdeklerinde değişmeler, parçalanmalar olduğu, radyoaktif denilen elementlerden anlaşılmaktadır. Sentronlarınların ortasında bulunan çekirdeklerin bu parçalanmasında, bir elementin başka bir elemente dönüştüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, Albert Einstein'in izafiyet kuramına göre madde ve enerji birbirine eşdeğerdir. Bu sebeple madde enerjiye, enerji de maddeye dönüştürülebilir. Mesela bir uranyum çekirdeğinin veya başka bir ağır atom çekirdeğinin ikiye ayrılmasıyla meydana gelen çekirdek bölünmesinde madde enerjiye dönüşür. Bileşik cisimlerde olduğu gibi, elementler de hep değişmekte, bir halden başka hale dönmektedir.

Ocak 2017

İbrahim Halil Toplu, bir soruya yanıt verdi.

Isı, maddeler arasında nasıl yayılır?

Isının maddeler arasında yayılmasında 3 yöntem vardır. Bunlar:İletim, ışıma ve konveksiyon'dur. Ve bu genel olarak iki eşit sıcaklık değerindeki maddeler için geçerlidir.
Kasım 2015

Bora Kasap, bir soruya yanıt verdi.

Işık bir madde midir? Madde ise yapısında neler bulunur?

Işık bir madde değildir, çünkü madde de aslında madde değildir. Yani gerçekte aslında madde diye birşey yoktur.

Haziran 2015

Genius, bir soruya yanıt verdi.

Haziran 2015

Murat Keskin, bir soruya yanıt verdi.

Maddenin en büyük atası nasıl oluştu?

Bu soru ile bir çok cevap karşımıza çıkar, genel anlamda standart cevaplar ve buna karşı olan cevaplar vardır. Standart cevap istiyorsak, bu her yerde mevcut, çözüm olur mu, bilinmez. Gerçeklerin peşindeysek şimdi aramaya başladık diyebiliriz. İşin gerçeği bu sorunun cevabını bulmak bir şeyi değiştirmez. Şöyle ki, değiştirdiğimizi sandıklarımız, ya olması gereken olası olasılıklarsa, ve aslında neyi aradığımızı gerçekte bilmiyorsak ve temel hatamız bu ise, ne yapılabilir ki, tabi ki teslimiyet tarzında algılanmamalı.
Araştırmalarım sonunda maddenin atası vb. sorulara tek cevap bulabildim, 2 faza dönüşmüş, merkez salınımlı dengesizliğin, üstün bir denge ile kontrolüdür. Biraz basit oldu, zaten maddenin temelinin de biraz basit olması bu sonucu doğuruyor. O kadar basit ki, sonsuzluk teorisini barındırıyor.
Belki de, bazı şeyler düşündüğümüzden, daha yakındır. Belki de, bir çok dahalar. . .
Haziran 2015

Ömer Ekmen, bir soruya yanıt verdi.

Maddenin en büyük atası nasıl oluştu?

Cern'deki çalışmaların bitmesini beklemeniz gerekecek bu sorunun cevabı için.
Nisan 2015

Erhan Kılıç  yeni bir  gönderide  bulundu.

Madde Boşluktan mı İbaret? | Erhan Kılıç

Evet. Kesinlikle öyle. Gördüğünüz her şeyin yüzde 99,99'u boştur (Tabi burada bizim anladığımız hiçlik boşluk değil o ayrı bir konu). Atomu biliyorsunuz....
Kasım 2014

Erhan Kılıç, bir soruya yanıt verdi.

Higgs bozonunun W ve Z bozonlarından ayrılan yanı nedir?

Bunu şöyle açıklayalım.
Foton elektromanyetik alanın taşıyıcı parçacığıdır. Elektromanyetik alan taşıyıcı fotonlardır aslında.
W ve Z bozonları ise zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcı parçacıklarıdır. Mesela kuarkların bir arada olmasını sağlayan zayıf nükleer kuvvetin alanı bu W ve Z ile oluşmaktadır. Aslında kütlemizin büyük bir kısmı da bu W ve Z bozonlarının kütlesiyle oluşmaktadır.
Higgs bozonları ise higgs alanını oluşturmaktadır. Higgs alanı ise etkileşen atomaltı parçacıkların ışık hızında hareket etmesini önler kısaca. Yani kütle kazandırır. Foton etkileşime geçmediği için bu alanla kütle kazanmamaktadır.
Şuradaki yazımda değinmiştim bu konulara.

erhankilic.pro/kutlemiz-nereden-geliyor-. . .
Ekim 2014

Erhan Kılıç, bir soruya yanıt verdi.

Tanrı parçacığı nedir?

Higgs alanını okyanus olarak parçacıkları ise balık olarak düşünün. Ringa balığı bu okyanusta çok hızlı hareket eder, hızlı manevralar yapar. Tıpkı çok az kütleli parçacıklar, elektron gibi. Düşük kütleli parçacıklar bu alanla daha az etkileşimdeler. Bunun tam zıttı ise yukarı kuarklar şu ana kadar keşfedilmiş en ağır parçacıklar. Bunu ise güneş balığına benzetebiliriz. Ama balıklarla parçacıklar arasındaki fark ise yukarı kuarklar elektrondan çok fazla ağır olmasına rağmen ondan daha büyük değildir. Hatta aynı büyüklüktedir. (Okyanus balık benzetmesi sadece sizin anlamanız içindi o yüzden fazla takılmayın bu benzetmeye) .
Higgs bozonu ise higgs alanının Gauge bozonu (taşıyıcı bozon) tıpkı fotonun elektromanyetik alanın taşıyıcısı, W ve Z bozonlarının zayıf nükleer güç taşıyıcısı ve Gluonların güçlü nükleer gücün taşıyıcısı olması gibi. Daha önceki benzetmeyi yaparsak su moleküllerine denk gelir Higgs bozonu.

erhankilic.pro/higgs-bozonu-higgs-alani-... .
Temmuz 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

'Karanlık madde' çok utangaç - Hayat Haberleri - Radikal

Türkiye ve Aday ile ilgili haberleri mi aramıştınız? 'Karanlık madde' çok utangaç haberi için hemen tıklayın!
Haziran 2014

Sezer Özgen, bir soruya yanıt verdi.

Ferro Akışkanı nedir?

Ferrofluid ya da nano parçacıklardan oluşan sıvılar olarak da bilinir. Nano parçacıklar yaklaşık olarak 10nm büyüklüğündedir ve manyetik özelliğe sahiptir. Metalik nano parçacıklar tek başlarına dahi mükemmel manyetik özellikler taşıyabilirler. Bu özellikler de ferro akışkanları çeşitli alanlarda kullanabilme olanağı sağlamıştır. Ancak ferro akışkanları ve davranışlarını daha iyi anlayabilmek için nano boyut ve özellikleri kısaca nano teknoloji hakkında bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır.

Bilim

research.sabanciuniv.edu/10919/1/nanorap... .
Mayıs 2014

Aytaç Dicleli, bir soruya yanıt verdi.

Ferro Akışkanı nedir?

Ferro akışkanlar NASA tarafındankeşfedilmiş ve ilginç özellikleri olan bir maddedir. Manyetik alan ile etkileşerek şekil değiştiriyor. Elektriksel ve manyetik alan uygulandığında ise katılaşıyor.
Bilim
Mayıs 2014

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Daha fazla