Bilmek istediğin her şeye ulaş

Maden Mühendisliği

Mühendislik

Maden Mühendisliği, madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

Mayıs 2014

Yusuf Demir, bir soruya yanıt verdi.

Neden Türkiye'de hala madenler çökebiliyor. Türk mühendisleri mi yetersiz, maden işletmecileri mi paradan tasarruf ediyor yoksa bunları kontrol etmesi gereken Türk devleti mi işini herhangi bir nedenle ihmal ediyor?

Yaptırımlar zayıf denetlemesi gereken oda zayıf maden mühendisleri ile kimse ilgilenmiyor kendileri bile. Bir kişinin isteği ile olmuyor bu işler fakat millet iş bulamam korkusu ile patronun söylediklerini kabul ediyor. Kendilerini geliştirmiyorlar isteklere cevap veriyorlar. Ve sonuç ortada... .
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Döner kepçeli ekskavatör nasıl bir makinedir? Nasıl çalışır?

Madencilik

Ekskavatörün kendisi, büyük bir disk üzerinde dönebilen bir gövdeden oluşmaktadır. Gövdeye yerleştrilmiş kol üzerinde bir tambur, tamburun üzerinde ise kepçeler yer almaktadır. Tambur döndükçe, kepçeler yumuşak olan veya daha önceden belli yöntemlerle (Ör. Patlatma) gevşetilmiş malzemeyi kopartırlar. Sökülen malzeme, tambur üzerinde dönen kepçelerden, konveyör bant üzerine dökülür. Bu bant malzemeyi tüm gövde boyunca taşır. Konveyör bant ile, ekskavatörün son ucuna taşınan malzeme, bu noktadan itibaren başka bantlar vasıtasıyla nakledilebilir.
Orta ölçekli olanlar hidrolik yürüyüş takımlarıyla hareket ederken, daha büyük boyutlardakiler çelik paletlerle hareket ederler. En önemli hususlardan birisi; kazı yapan kolun 20°'den fazla eğimle çalıştırılamayacağıdır. 20°'den fazla eğim kullanılırsa, malzeme banttan dökülerek nakliye problemlerine sebep olur.
Özellikle büyük boyutlardaki döner kepçeli ekskavatörler 200 m. Uzunluğunda ve 100 m. Yükseliğinde üretilmektedirler. Bu dev makinaların üretimi yaklaşık 100 milyon dolara mal olmaktadır. Montaj süreleri ortalama 5 yıldır ve makinayı 5 kişilik bir operatör grubu kontrol eder. Ağırlıkları 13.000 tondan fazladır. Teorik kapasiteleri ise 12.000 m³/s'dir.

Madencilik

Madencilik

Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Yeraltı maden ocaklarında havalandırma nasıl yapılır?

Madenlerde havalandırma, yeraltı maden ocaklarında; çalışan personelin ve çalışan makinelerin, güvenli ve rahat çalışmaları için yapılan işlerden biridir.

Havalandırma işlemi yeraltında; ocak sıcaklığının optimum seviyeye ayarlamak, CO2, CO, H2, H2S, SO2, NxOy, CH4 gibi zararlı gazların konsantrasyonunu yönetmeliklerle belirlenmiş değerler altında tutmak ve dışarı atmak, çalışan personel ve makineler için gereken oksijeni temin etmek için yapılmaktadır.

Türkiye'de, Maden ve Taş Ocakların İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük'ün 162. Maddesi gereğince %19'dan az O2, %2'den çok CH4, %0,5'den çok CO2 ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılması yasaklanmıştır. Yine aynı tüzüğün 161. Maddesi gereğince maksimum hava hızı 8 metre/saniye olarak belirlenmiştir. Bu amaçla galerilerden geçecek hava miktarını ayarlamak için yer yer hava kapıları, hava perdeleri, hava köprüleri gibi yöntemlere başvurulmaktadır.

Yöntemleri
Doğal havalandırma

Doğal havalandırma; yeraltı maden ocaklarında, hava giriş-çıkış noktaları arasındaki kot farkı ve yoğunluk farkından dolayı pervane, vantilatör gibi herhangi bir mekanik teçhizat olmadan, içeride hava akımı yaratılarak yapılan havalandırma yöntemidir.

Madencilik

Mekanik havalandırma
Mekanik havalandırma; yeraltı maden ocaklarında, vantilatörler yardımıyla yapılan havalandırma yöntemidir. Bu işlem aksiyal ve radyal vantilatörler yardımıyla gerçekleştirilir. Bunlar emici, üfleyici, hem emici hem üfleyici olarak çalıştırılabilirler.

Madencilik
Emici vantilatör (aspiratör)'le yapılan havalandırma.

Madencilik

Kör şaftlar için vantilatör aspiratör kombinasyonuyla yapılan havalandırma.
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Dragline nasıl bir makinedir? Nerelerde kullanılır?

Dragline madencilikte kullanılan ağır kazı makinesidir. Madencilikte cevher üzeri örtü tabakayı almak için kullanılmaktadır. Küçükleri ise inşaat mühendisliği uygulamalarında, yol yapımında kullanılır.

Dragline 1904 yılında John W. Page tarafından Şikago Kanalı'nın kazılmasında kullanılması için icat edilmiştir. Big Muskie 220 yd3 ve 325 ton kepçe kapasitesi ile şimdiye kadar üretlilmiş en büyük draglinedır.

Madencilik

Big Muskie
Madencilik

Kepçe boyutu
Madencilik
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Kömür nasıl oluşur?

Bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması, ortamın asit miktarının artması, gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş, çürüyen bitkilerin su altına inmesi ve bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu oluşur.

 • Deltalar (en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır)
 • Göller ve nehirler (göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık ortamlardır)
 • Lagünler (deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana getirirler)
 • Akarsu taşma ovaları (ince kömür damarcıklarını oluştururlar) .
Jeolojik devirde iki büyük kömür oluşum çağı vardır. Bunlardan daha eski olanı Karbonifer (345-280 milyon yıl önce) ve Permiyen (280-225) dönemlerini kapsar. Kuzey Amerika'nın doğusu ile Avrupadaki taşkömürü yataklarının çoğu Karbonifer döneminde; Sibirya, Asya’nın doğusu ve Avustralya'daki kömür yatakları Permiyen döneminde oluşmuştur. İkinci büyük kömürleşme çağı ise Kretase (tebeşir) döneminde başladı ve tersiyer dönemi sırasında sona erdi. Dünyadaki linyitlerin ve yağsız kömürlerin çoğu bu dönemde oluşmuştur. Kömürlerin türediği bitkilerden geriye çok az iz kalmıştır. Kömür katmanlarının altında ve üstünde yer alan kayaçlarda eğreltiotları, kibritotları, atkuyrukları ve birçok bitki fosiline rastlanabilir.

Kömürler yoğunluk, gözeneklilik, sertlik ve parlaklık bakımından farklılık gösterebilir. Genellikle kömür türleri bazı inorganik maddeler, genelliklede killer, sülfürler ve klorürler içerir. Bunlar da az miktarda civa, titan ve manganez gibi bazı elementler de içerir.

Kömür: Bitkiler öldükten sonra, bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa, C (karbon) miktarı artarak kömürleşme başlar. C miktarı %60 ise turba, C miktarı %70 ise linyit, C miktarı %80–90 ise taş kömürü, C miktarı %94 ise antrasit adını alır... .

kaynak: tr.wikipedia.org/wiki/k%c3%b6m%c3%bcr
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Maden Mühendisi ne iş yapar?

Madem madenciler yazmamış madenci değilim ama madenci çocuğuyum, bir de madenci kardeşim var, onlardan bildiklerimi yazayım.
Ayrım gözetmeksizin elmastan linyite tüm madenlerin aranması, çıkartılması ve zenginleştirilmesi genel olarak bu mühendislik dalının sorumluluğundadır.

Maden mühendisleri:
 • Zemini öncelikle görsel olarak inceleyerek maden olma ihtimalini araştırır, bazen toprağın rengine, fiziksel yapısına, dıştaki kayacın türüne göre karar verirler.
 • Nerelerde sondajlar yapılacağını saptar
 • Sondajlara refakat eder
 • Sondajlardan çıkan malzemeyi analiz eder, kalitesini kontrol eder
 • Orada bir maden ocağı açılmasının tahmini maliyetini ve tahmini getirisini hesaplar yani fizibilite analizi yapar
 • Ocağın tipine karar verir
 • Ocağın açılmasından sorumludur
 • Ocağın açılış yöntemlerinden sorumludur, kazılabilir, patlatılabilir, delinebilir.
 • Her türlü patlatmadan sorumludur
 • Çıkan cevherin nakliyesinden sorumludur
 • Kaç kamyon, kaç ve hangi iş makineleri en verimli şekilde kullanılmalı da maden mühendisinden sorulur
 • İşleme tesisine gelen cevherin ayrıştırılması, zenginleştirilmesi ve kısmen işlenmesinden sorumludur
 • Açık ocaklarda çökmeler olmaması mühendisin sorumluluğundadır
 • Tünel zeminlerinin taşıma kapasitesinin tespitinden sorumludur
 • Tünel şeklindeki ocakların içine yapılan geçici çerçeve sistemlerini hesaplar, uygulamasından sorumludur
 • Maden içindeki konveyor sistemlerinden sorumludur
 • Tabii ki kaç işçinin kaç saat çalıştırılacağı da onun sorumluluğundadır
 • Ocakta çalışan işçilerin sağlığı ve can güvenliği için alınması gereken (bacalar olabilir, havalandırma fanları olabilir, gaz kontrolleri olabilir, kaçış yolları olabilir) tüm önlemlerden sorumludur

Mutlaka unuttuğum kısımlar vardır, madenci arkadaşlar tamamlasın artık... .
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2013

Mehmet Ceylan, bir soruya yanıt verdi.

Neden Türkiye'de hala madenler çökebiliyor. Türk mühendisleri mi yetersiz, maden işletmecileri mi paradan tasarruf ediyor yoksa bunları kontrol etmesi gereken Türk devleti mi işini herhangi bir nedenle ihmal ediyor?

Kazaların bir çoğu taşeronlarda meydana gelmektedir. Taşeronlar açık işletmelerde ton başına, yeraltında da metre cinsinden ilerleme miktarlarına göre hakediş alırlar. Para, can güvenliğinin önüne geçer.
Nisan 2013

Mehmet Ceylan, bir soruya yanıt verdi.

Kayseri'de 31 ton altın rezervi bulunmuş. Bu rezervler çıkartıldığında nasıl paylaştırılacak? Kanunlar nasıl düzenlenmiştir?

Altında devlet hakkı %4'tür. Ayrıca devlet hakkından ayrı KDV (%18), stopaj (%10-20) gibi vergiler de ödemektedirler.
Şubat 2013

Pınarnur Öz, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'deki en önemli madenler nelerdir ve hangi bölgelerde bulunmaktadır?

Maden
DEMİR: Kullanım sahası oldukça geniştir. ( En çok endüstride) Türkiye'nin birçok yerinde çıkarılmaktadır. Yaklaşık %80' i Doğu Anadolu bölgesi içinde kalan Divriği sağlar. Ege bölgesi: Ayazmand ve Torbalı, Balıkesir' de: Eymir ve Çarmık, Kahramanmaraş ve Kayseri arasında: Faraşa ve Karamadazı, Sivas Hekimhan arasında: Hasan Çelebi, Doğu Marmara'da Çamdağı önemli demir alanlardır.


KROM: Dışarıya en çok satılan madendir( cevher şeklinde). Paslanmaz, sert ve iyi parlatılabilen bir madendir.Elazığ'da: Guleman, Fethiye ve Marmaris arasında: Dalaman Havzası, Kütahya ile Bursa ve Eskişehir' in doğusunda: Seyitgazi, Adana' nın kuzeyinde: Akdağ yöresinde( Dünyanın en zengin krom yataklarındandır.) Türkiye, krom çıkarımında dünyada 3. sıradadır.

BAKIR: Elazığ'da: Ergani Bakır işletmeleri, Artvin' de: Murgul, Kastamonu: Küre, Rize: Çayeli. Kolay işlenen bir madendir.

BOR: Balıkesir'de: Sultançayırı, Eskişehir' de : Seyitgazi ve Kütahya çevresinde çıkartılır. Bor minerallerinin zenginliği bakımından Türkiye dünyada 1. sıradadır.


BOKSİT: Konya: Seydişehir, Antalya: Akseki, Gazi Antep: İslahiye, Muğla: Milas. Aliminyumun hammaddesidir. Çok hafif bir madendir. Bu nedenle uçak, otomobil ve ev eşyası yapımında kullanılır.

TUZ: İzmir'deki : Çamaltı tuzlasında deniz suyundan elde edilir. Çankırı, Erzurum, Kars, Konya Yozgat, Kırşehir, Nevşehir de işletilmektedir. Son yıllarda tuz üretimimiz 3 kat artmıştır.

CIVA: İzmir: Ödemiş- Karaburun, Konya: Sarayönü çevresi, Niğde civarlarında çıkarılmakta.

MANGANEZ: Zonguldak: Ereğli, Artvin: Borçka, Denizli: Tavas, Çeliğe sertlik ve direncini artırmak için kullanılır. İhtiyacı karşılayamadığı için ithal edilir.

TAŞ KÖMÜRÜ( MADEN KÖMÜRÜ): Zonguldak ve çevresinde( Burası Türkiye' nin tek maden kömürü havzasıdır.) Bir milyon tonu aşan rezervi vardır.

LİNYİT: Hemen hemen her bölgemizde çıkartılır. Ege bölgesinin linyitleri oldukça kalitelidir. Manisa: Soma, Kütahya: Tavşanlı, Tunçbilek ve Değirmisaz,
Amasya: Çeltek ve Erzurum en önemli yerleridir.
Şubat 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de Maden Mühendislerinin çalışma alanları nerelerdir?

 • Maden arama ve çıkarma işlemleri yapan şirketler
 • Çimento fabrikaları
 • Kömür işletmeleri
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü
 • Demir-çelik işletmeleri
Daha fazla

25 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.