Bilmek istediğin her şeye ulaş

Makine

Makine, herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir. Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık gibi basit makinelerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar. Makineler ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir. Bütün makinelerde birer giriş ve çıkış donanımı ile uyarlama ya da dönüştürme ve aktarma donanımları vardır. Giriş enerjilerini (girdi), rüzgâr, akarsu, kömür, petrol ya da uranyum gibi doğal kaynaklardan alan ve bu enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinelere birincil devindirici (primer motor) denir. Yeldeğirmenleri, su çarkları, türbinler, buhar makineleri ve içten yanmalı motorlar birincil devindiricilerdir. Bu makinelerden elde edilen çıkış enerjisi (çıktı), çoğunlukla döner millerin aracılığıyla elektrik üreteci, hidrolik pompa ya da kompresör gibi başka makinelere girdi olarak beslenebilir. Bu son üç aygıt ise üreteçler (jeneratör) sınıfına girer; bu aygıtların çıktısı olan elektriksel, hidrolik ve pnömatik enerjiler, elektrik, hidrolik ya da hava motorlarında girdi olarak kullanılabilir. Bu motorlardan, takım tezgahları gibi malzeme işleme makineleri, paketleme ve taşıma makineleri ya da dikiş makinesi ve çamaşır makinesi gibi çeşitli türlerde çıktılar üreten makinelerin çalıştırı...

Kasım 2016

Gülsüm Karakoç, bir soruya yanıt verdi.

Rot başı imal edilirken, baştan sona hangi aşamalardan geçer?

Ayyy ben soruyu anlamadım kusura bakmayın şeeey ben biraz gerizelalıyımda
Ocak 2015

Cemil Kızık, bir soruya yanıt verdi.

Rot başı imal edilirken, baştan sona hangi aşamalardan geçer?

Ben şöyle biliyorum. Rot başı her arabada farklı biçimde olduğu için farklı imal şekilleri vardır diye biliyorum. Çoğu önce rot parçasını kaba şekilde dökme yapılır. Gerekli torna tezgahında ve freze tezgahlarında işlenmesi gereken yerler işlenir. Montaj parçaları takılır. İşlem bitmiş olur. Kimi rot başlarında büküm işlemi de yapılır.
Ekim 2014

Cemil Kızık, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

Makine mühendisleri genellikle (cnc) bilgisayar kontrollü makinelerle genellikle metal olan parçaların üretimleriyle ilgilidirler. Mekatronik ise isminden de anlaşılacağı üzere mekanik ve elektronik kelimelerinin kısaltılmışı olan bir kelimedir. Meka - tronik. Yani iki işlem ile de ilgilidirler. Genellikle robotsal üretimle ilgilidirler. Robotlar hem mekanik aksam hem de elektronik aksamlardır. Makine Mühendisliği parçanın üretimine, Mekatronik mühendisliği o parçayı üretecek aksamların üretimiyle ilgilidir.
Ekim 2014

Adem Ünal , bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

Makine Mühendisliği eğitimi ile Elektrik Mühendisliği eğitimini birleştiririsek ElektroMekanik olur. Bu birlikteliğe bir de Bilgisayar Mühendisliği eklersen Mekatronik Mühendisliği ortaya çıkıverir. Bu mühendisliğin en önemli görev alanı 'Robotik' üzerinedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir mühendislik bölümü olmasıyla birlikte hala kıvamına gelememiş, kendi iş alanını hala oluşturamamıştır. Kendisi ne makinacı ne elektrikçi ne de bilgisayarcıdır. Bilgi cihetiyle; sorumluluk alanı çok geniştir. Kendini geliştiren ise iyi para kazanabilir. Ülkemizde montaj imalatı işi yapan çok firma var.
Ekim 2014

Erdi Çatan, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

Makine elektrik elektronik açılımından oluşan bir bölüm Mekatronik
Ekim 2014

Alper Ozpinar, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

İnşaat, kimya ve makine mühendisliği bütün mühendisliklerin atasıdır. Sonrasında teknolojinin gelişmesi ile birlikte dallanmış ve her bir dal artık belli bir boyuta geldiğinde kendi adı ile anılmaya başlanmış ama kendi kökünde de yaşamaya devam etmiştir. Sanılan aksine sadece Mekatronik Bilgisayar ve Makine mühendisliği karışımı değildir, Makine Elektronik ve Bilgisayar mühendisliğinin karışımıdır. Çoğu mekatronikçi bilgisayar mühendislerinin olmazsa olmazlar derslerinin yarsını bile almazlar, bilgisayar mekatronik mühendisleri için bir amaç değil araçtır. Bir robot yapmak istiyorsanız önce robotun mekanik yapısını çok iyi bilmeniz gerekir motor, statik, dinamik malzeme , bu robotun nasıl çalışacağı, yapay zekası yani yazılımsal kısmı bilgisayar mühendislerinin işidir, sensörler kontrol devreleri de elektronikçilerin işidir ama tüm bunlar ile ilgili dersleri alan bir mekatronikçinin tam işidir. Ama bir bilgisayar mühendisi değildir veritabanı uygulamalarından, bilgisayar ağlarından, veri yapılarından mobil uygulama geliştirmeden anlamaz, seçmeli dersleri aldı ise otomata teorisi, kontrol, görüntü işleme gibi konuları bilebilir. Bir makina mühendisi gibi de türbinlerden, HVAC tesistalarından, motorun iç dinamiklerinden , şanzımandan anlamaz temel olarak termodinamik , ısı transferi ve akışkanlar mekaniği derslerini alır. Kümeler konusunu hatırlayanlar için A/\B/\C gibi üç mühendisliğin ortak kesişimlerinin bir sonucudur denebilir. Havacılık ve uzay için tek çare mekatronik midir, hayır bölüm programı uygun ise makina üzerinde seçmeli dersler ile mekatronik mühendisliğine yaklaşabilirsiniz, bilgisayar ve elektronik'den yaklaşmak çok daha zordur.
Ekim 2014

Hacı Bayram Selcuk, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

İstediğin alanlarda her iki mühendislik dali da yer almaktadır. Elektrik, elektronik ve yazilimlarina ilginiz yok ise mekatronik mühendisliğine hic bulasmayin derim.
Ekim 2014

Cem Turan, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

Bilgisayar bilimleri hemen her tür farklı alanla evlilikler yaparak melez çocukların, yeni bilimsel alt alanların doğumuna neden olmaktadır. Temel bilimlerin hemen hiçbiri bugün yalın hali ile işlev yürütmemektedir. Bilgisayar bilimlerinin biyoloji ile evliliğinden biyoenformatik, tıp ile evliliğinden medikal enformatik, nöroenformatik, sosyal bilimlerle evliliğinden bile sosyoenformatik gibi alt, çok disiplinli alanlar doğmuştur. Bilgisayar mühendisliğinin makine mühendisliği ile izdivacının meyvesi olarak görebiliriz mekatronik dalını. Dolayısıyla temel içeriği, mekaniğin akıllı donanıma sahip kılınması, robotik, sibernetik gibi çalışmaları kapsar. Bilgisayar bilimleri bu açıdan bakıldığında, diğer temel bilimlerin saf genetiğini melezleştirip mutasyona uğratarak, enformatik çağa bu şekilde adapte olmalarını sağlamaktadır.
Eylül 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2014

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Hoparlörden ses gelmiyorsa eğer bunun sebepleri neler olabilir?

İlk soru fiş takılımı? Evet diyorsanız diğer cevapları okuyun : -)
Ağustos 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Hoparlörden ses gelmiyorsa eğer bunun sebepleri neler olabilir?

Bunca cevaptan sonra hala problemin devam ediyorsa tavsiyem; ürünü ya servisine götür derim veya play'e bas.
Temmuz 2014

Cemil Kızık, bir soruya yanıt verdi.

Nasıl makineler giymek isterdiniz?

Parmağımın ucuna takılan ve parmağımda farkedilmeyecek bir göz olmasını isterdim.