Bilmek istediğin her şeye ulaş

Maliye

Maliye, bir tarafı iktisata bir tarafı da hukuka uzanan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Maliye biliminin ilgi alanı, iktisat biliminin ilgi alanının özel bir bölümü olduğundan iktisat temelinde yükselen bir bilim dalı olup devlet ile toplum arasındaki mali olayları ve ilişkileri inceleyen sosyal bilim dalıdır. Maliye teriminin İngilizce'deki karşılığı "Public Finance", Fransızca'daki karşılığı "Finance Publique"dir. Başta devlet olmak üzere tüm kamu kurumlarının kamusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kamusal mal üretmek amacıyla yaptıkları harcamaları ve bu harcamaları yapabilmek için gerekli gelirleri, ayrıca gelir ve gider arasındaki dengeyi inceleyen bilim dalıdır. Adolph Wagner'e gore maliye bilimi, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin zorunlu birer iktisadi topluluk olmalari nedeniyle gorevlerini yapabilmek icin muhtac olduklari maddi mallari ve ozellikle parayi ne suretle elde edip kullandiklarini gosteren bilim dalidir.