Bilmek istediğin her şeye ulaş

Maliyet

Maliyet, bir ünite malın (veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamına denir. Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir. Bu iki gider türünün, üretilen mal birimine düşen payına ortalama maliyet denilir. Bir işletmede en son üretilen birimin maliyetine marjinal maliyet adı verilmektedir. Maliyet kelimesi, çeşitli gayelere göre bedel ve karşılık anlamında kullanılmakla birlikte, çoğunlukla bir işletmeye belli bir mal, hizmet veya faktör şeklinde sunulan girdilerin, işletmeye olan yükü anlamını taşır. Sermaye maliyeti, emek maliyeti, kredi maliyeti gibi. Diğer taraftan iktisadi bakımdan bir kaynağın belli bir işe tahsisi sonucu kaybolan başka üretim imkânlarına da alternatif maliyet veya fırsat maliyeti denilmektedir. Maliyetler türlerine göre şöyle bir ayrıma tabi tutulabilir: Tedarikten başlayıp, üretim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, genel yönetim ve finansman maliyetleri. Diğer taraftan maliyetler,üretime yüklenme şekline göre direkt ve endirekt maliyetleri olarak da ayrıma tabi tutulabilir. Bunun yanında maliyetler, kullanılan maliyet sistemine göre fiili ve standart olarak ayrıma tabi tutulabilirler. Öte yandan maliyetler, işletmelerde sorumluluk merkezi başta olmak üzere karar verme amaçları doğrultusunda da ayrıma tutulmaktadır.

Mayıs 2016

Hasan , bir soruya yanıt verdi.

Nisan 2016

Volkan Akdoğan, bir soruya yanıt verdi.

Mal veya hizmet alırken pazarlığı nasıl yaparsınız?

Bir şey alırken en az 2 3 yere bakarım. İnternetten de arastirdiktan sonra en uygun yerden alırım. . .
Ocak 2016

Melike Saydıran, bir soruya yanıt verdi.

Mal veya hizmet alırken pazarlığı nasıl yaparsınız?

Pazarlığı kendi kendine yapan satıcı haricinde pazarlık yapmamaya gayret gösteririm.

-Bu ayakkabı ne kadar?
+ 250 lira ama sana .... 185 olur abla
-150 yap alayım
+tamam abla 170'e al, güle güle giy....

diye uzar gider.
Mayıs 2014

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

LIFO / FIFO nedir?

Stok değerleme yöntemlerinden en çok bilinen iki tanesidir. Stok değerleme işlemi daha çok üretim işletmelerinin maliyet ve kar oranlarında etkisini gösterir. Perakende sektöründe de uygulama alanı vardır ancak perakende sektöründe amaç stokları biran evvel satmak ve paraya çevirmek olduğu için üretim tesislerinde ki kadar finansal etkileri yoktur. Kaldı ki perakende sektörü bu nedenlerle FIFO (ilk giren, ilk çıkar) yöntemini otomatik olarak tercih etmiş varsayılır.

FIFO yöntemi ile stok değerlemesi yapıyorsanız depodaki hammaddeyi üretim yerine sevk ederken hammaddenin satınalma tarihine bakarak sevk miktarı ile birim maliyet tutarını çarparak üretime sevk edilen hammaddenin maliyetini tespit edersiniz. Eğer üretime sevk edilen hammade miktarı iki yada fazla tarihte satın alınan mallardan oluşuyorsa ilk tarihten itibaren stok kayıtlarındaki miktar ve birim fiyat üzerinden ayrı ayrı sevk edersiniz. LIFO(son giren, ilk çıkar) da ise sevk tarihine en yakın alıştan diğer bir deyişle son olarak depoya giren maldan birim fiyat ve miktar üzerinden sevk yaparsınız. En çok kullanılan yöntem FIFO olmasına rağmen literatürde 10 dan fazla stok değerleme yöntemi vardır. Encok bilinenleri ise lifo, ağırlıklı ortalama, tartılı ve hareketli ortalama dır. İşletmelerin dönem sonu karlılık oranlarına ciddi oranlarda etkilediği için işletmelerin sık sık stok değerleme yöntemi değiştirmesi devlet ve bağımsız denetçiler tarafından olumsuz olarak görülür.
Şubat 2014

Rasih Uğur Uyanık, bir soruya yanıt verdi.

Bir katı 300 metrekare olan alanda, 2 daire yapmanın maliyeti ne kadar olur?

Soruda anlamadıklarım var. Kaç kat olacak? Katta kaç daire olacak?
Ocak 2014

Kaan Köse, bir soruya yanıt verdi.

LIFO / FIFO nedir?

First İn First Out (İlk Giren İlk Çıkar) .

Fifo değerleme yöntemi, üretime verilecek olan veya satılacak malların stoklara ilk önce giren mallardan olması gerektiği varsayımına dayanır.

Stoktaki malların kullanılma sırası ilk alınan mallardan başlanarak sırasyla devam eder. Yani stoklara giren malların yine giriş sırasıyla stoktan çıkarlar.
Ocak 2014

Serkan Köse, bir soruya yanıt verdi.

LIFO / FIFO nedir?

Muhasebe alanından farklı olarak; teknolojide bilgisayar ve mikroişlemci/mikrodenetleyici yapılarında bit seviyesindeki haberleşmelerde byte verisini oluşturan bitlerin içerisindeki bit değerlerine erişim esnasında yapılan bit shift (bit kaydırma) aşamalarında sola ve sağa shift işlemlerinde de bu tanımlamalar kullanılır. Last In Last Out veya First In First Out olarak işlem tanımlamalarında işlemin ismi olarak geçer.
Ocak 2014

Kuzeymavi, bir soruya yanıt verdi.

LIFO / FIFO nedir?

Maliyet muhasebesi açısından üretime gönderilecek stokların ne şekilde çıkışının yapılacağını belirleyen metodlardandır. FİFO ilk giren ilk çıkar olduğu için stoklara daha önce (tarih sırası) girmiş olan malzemeler ilk çıkarılır. LİFO son giren ilk çıkar olduğundan en son tarihte ambara girmiş olan stoklar ilk üretime gönderilir bu sefer böyle bir mantığı var.
Ocak 2014

M. Fatih Hocaoğlu, bir soruya yanıt verdi.

LIFO / FIFO nedir?

Last in First Out ve First in First Out kuyruk ve envanter yönetiminde geçer, kuyruğa son giren (veya envantere) ilk çıkar -LIFO ve ilk giren ilk çıkar - fifo şeklinde uygulamayı ifade eder.
Ocak 2014

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Maliyet ve Muhasebe ile ilgili proje çalışmalarında bilinmesi gereken hesaplama teknikleri nelerdir?

Örnekte verdiğiniz hesaplamaların formüllerini ve pratik uygulamalarını mı istiyorsunuz yoksa projeden kasıt üretim tesisi kurulurken ya da üretim tesisinin birim mala düşen payın hesap tekniklerimi. Soruyu net bir ornekle açıklarsaniz iyi olur.
Daha fazla

11 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Mali İşlemler

13 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt