Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mantık

Mantık, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplin. Doğru düşüncenin aletidir. Önceleri bir felsefe dalıyken daha sonra Matematik ve Bilgisayar Biliminin de parçası haline gelmiştir. Mantığa en büyük katkıları Aristoteles ve Gottlob Frege yapmıştır. Basit bir örnek: Eğer bütün insanlar memeli ise, ve Aristoteles insan ise, Aristoteles de memelidir. Bu örnek mantık sembolleriyle şöyle gösterilebilir: [ [(insan \Rightarrow memeli) \land (Aristoteles \Rightarrow insan)] \Rightarrow (Aristoteles\Rightarrow memeli) ] ya da; . Bu örnek daha genel olarak şöyle ifade edilebilir: [ [(a \Rightarrow b) \land (c \Rightarrow a)] \Rightarrow (c \Rightarrow b) ] az bulunanlar değerlidir,zümrüt az bulunur.Demek ki zümrüt de değerlidir Mantık, doğru düşünmenin kurallarını inceleyen felsefi bir disiplindir. Bu açıdan mantık, bilginin doğruluğunu değil, bilginin doğruluğunu ifade eden düşünce ve kavramların kendi içsel bütünlüğünün doğruluğunu inceler. Böylece mantıksal olarak doğru olan bilgi ve bilim anlamında yanlış olabilir. Akıl yürütme biçimleri usavurma yöntemleridir. 1. Bir genel öncülden özele veya tikele varma tümden gelimdir: Dedüksiyon Bütün memeliler çokhücrelidir. İnsan bir memelidir. O zaman insan çokhücrelidir. 2. Bir özel öncülden genele gitme tümevarımdır. Endüksiyon. Nokia cep telefonu kanser yapar. Samsung cep telefonu kanser yapar. Motorola telefonu kanser yapar. O zaman tüm cep telefonları kanser yapar. 3. Analoji ise benzeştirmedir. Bunda da aynı niteliklere sahip nesnelerin tanımlanmasında benzeşme yoluyla bir tür “sıçratma” uygulanır. Yunanistan ve Türkiye aynı enlemdedir Yunanistan’da yazlar sıcak geçer. O halde Türkiye’de de yazlar sıcak geçer.

Eylül 2020

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Neden her şey bu kadar mantıklı?

Çünkü insan merak eder. Bu canlı neden hastalanmıştır, kadavrasını açalım, bir bakalım, bu hastalık nedir ve sonunda sonuca varır, varamazsa önermelerde bulunur, ileriki tarihte birileri bunu ele alır, sonuca varır. Böyle böyle tarih şeridinde ilerler her şey. Halbuki bir hayvan böyle değildir. Mesela bir dişi aslan avlanır, av yoksa kızkardeşleriyle gölgede uyur, avına sırtlanlar dadanırsa erkek arslan gelir, mafya babası gibi görevini yaparak sırtlanları kovalar ve avdan payını alır. Yani bunların yaşamlarının ne olup ne olmayacağı bellidir ama insan böyle değildir. Hal böyle olunca insan düşüncelerini ve birikimlerini tıpkı bir kütüphanedeki kitaplar gibi tasnif eder ve onlardan faydalanmanın metodlarını da ortaya koyar.
Nisan 2017

Gulsum Gizem  yeni bir  gönderide  bulundu.

insanlık

TAbagina yiecegin kadar yemek, hayatina sevebilecegin kadar insan al.israfın luzumu yok
Ağustos 2016

Marty Mcfly  yeni bir  gönderide  bulundu.

Şu durumu çözen var mıdır ?

Mevsim yaz, aylardan Ağustos ayı …

Riviera kıyısında küçük bir kasaba. Yaz sezonu ancak yağmur yağıyor yani kasaba bomboş … Bu kasabada herkesin birbirine borcu var ve veresiye ile iş yapıyorlar.

Kasabadaki tek otelin sinek avladığı şu sıralarda şans eseri otele zengin bir müşteri geliyor ve otel sahibine 100 dolar bırakıp, anahtarı alarak odaya yerleşmeye çıkıyor.

Otel sahibi hemen parayı alıp kasaba olan borcunu ödüyor. Kasap parayı hemen toptancıya götürüp borcunu kapatıyor. Toptancı büyük bir sevinçle parayı aldığı gibi kendisine veresiye hizmet veren berbere götürüp borcunu ödüyor.

Berber de doğruca otele gelip otel sahibine olan konaklama borcunu ödüyor.

Bu arada müşteri odadan aşağıya iniyor ve odayı beğenmediğini söyleyerek otel sahibine verdiği 100 doları geri alıp otelden çıkarak gidiyor.

Ancak ortada garip bir matematiksel problem var; Şimdi bu işten kim karlı çıktı ?
Temmuz 2016

Bora Kasap, bir soruya yanıt verdi.

Neden her şey bu kadar mantıklı?

Çünkü düşüncenin ve mantığın kendisi "herşey"in ürünü. Bkz. kymatica
Temmuz 2016

Uğur Çakmak, bir soruya yanıt verdi.

Neden her şey bu kadar mantıklı?

Nasıl mantıklı? Evrenin nasıl bir keşmekeş içinde olduğundan, sapına kadar düzensiz hareket ettiğinden haberiniz yok sanırım. Bizim gözümüz yeterince yakın gösteremediği için düzen var sanıyoruz. Makrodan mikroya tüm herşeyde bu düzensizlik mevcut.
Temmuz 2016

Insan, bir soruya yanıt verdi.

Neden her şey bu kadar mantıklı?

Bu sorunun cevabı biraz zor, çünkü bir şeyi sorgularken onun ötesine geçilmelidir. Mesela "kedi" kelimesinin anlamını hayvan olması üzerinden veririz, daha geniş bir kümeden. Yani bu sorunun cevabını vermem için mantığın üstüne çıkmam lazım, bu da imkansız.
Ama illa da cevap istiyorsan Allahın ilmi derim.
Haziran 2016

Serdar Alan, bir soruya yanıt verdi.

Hangi duygumuz yok olsaydı, hayatımızda nasıl bir değişime sebep olurdu?

Öfke , çok baskın ve etkili bir duygudur. Unutmamalıyızki kötü olarak görünen bir çok duygunun faydalarıda vardır. Misalen; Sıkıntı , kimse istemez ama büyük nimettir. Sıkıntı insanı olgunlaştırır, düşünmeye ve arayışa sürükler. Öfkede içeriğine göre, insanı hırslandırır , cesaretlendirir, kinlendirir, vs. Olmasaydı hayatımız daha kontrollü, sakin ve daha sevgi dolu olurduk. Ama yinede çok az miktarda olmalı. Dediğim gibi her kötü duygu aynı zamanda gereklide. Olması gerektiği kadar olmalı.
Mayıs 2016

Insan, bir soruya yanıt verdi.

Evren mantıklı mıdır?

Gayet mantıklıdır, bilimin, matematiğin hatta neredeyse bütün bilimlerin bütün noktalarında mantık ilk aranan durumdur. Mantık nereden geldi derseniz, bilebilir miyim?
Bazen yaptığım mantıksız hareketler belki bunun dışında tutulabilir.
Nisan 2016

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Eylül 2015

Rıdvan Bayhan, bir soruya yanıt verdi.

Evren mantıklı mıdır?

Evren mantıklı mıdır? Sorusundan evren akla uygun mudur? Sorusunu çıkarabilirim sanırım. Neticede mantık duygusal düşüncelerden sıyrılıp akıl süzgecinden geçen bağıntılardır. Bana göre bu sorunun cevabı kısmen şeklindedir. Bilebildiğimiz evren yasaları akla uygundur ve defalarca kanıtlanmıştır. Yerçekimi kanunu gibi. Bu çekim kuvveti düzenliliğin göstergesidir ve mantıklıdır. Bunu açıklayabiliriz. Ama evrenin 4. Boyutu olan zaman nedir nereden geldi derseniz yavaş yavaş mantığımın dışına çıkmaya başlarım. Demek istediğim mutlak bir mantık ya da akla uygunluk evrende gözlenmez.

Bir de kuantum dünyası denilen ufak dünya vardır ki burası insanın anlayabileceği bir yer değil. Duyuların iflas ettiği, belirsizliklerin kol gezdiği garip bir dünya. . .

47 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.