Bilmek istediğin her şeye ulaş

Maskülizm

Sosyoloji

Maskülizm esas olarak erkeklerin deneyimleri üzerine bina edilmiş toplumsal teori ve politik bir hareket tarzıdır. Maskülizmin çoğu sözcüsü bir yandan toplumsal ilişkilerin eleştirisini yaparken bir yandan da toplumsal cinsiyet (gender) eşitsizlik ve erkeklerin hakları ve sorunları gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Maskülizmi savunan kişiye "maskülist" denir. Tarihte bu adlandırmaya uygun görüşleri (maskülizmi) ilk kez ortaya koyan kişi sosyalist bir teorisyen olan Ernest Belfort Bax idi. Bununla birlikte zaman içinde maskülist çevrelere muhafazakar kesimler de dahil olmuştur.

Ocak 2014

Zuhal Feza, bir soruya yanıt verdi.

Feminist ve Feminizm nedir? Feminizmin erkek versiyonu var mıdır?

Ataerkil yapıya karşı zorunlu olarak kadın ve erkek eşitliğini savunan bir akım temelde. Tabi çok farklı kolları bulunuyor.

Kadın üstünlüğünü savunan uç örneklerinden biri Valarei Solantes yayınladığı manifestoda erkek cinsinin yok edilmesini önerecek kadar ileri gitmiştir. Bunu yaparken de ekonomik, sosyal bir çok dayanak ortaya koymuştur kendine göre. Çok aklının başında olduğunu söyleyemeyiz, tam bir kaçıktı ve Andy Warhol'u vurmasıyla baya büyük sükse yaptı.

Bir başka uç görüş de biyolojik olarak kadının erkekten daha üstün olduğunu ve evrimsel açıdan kadının daha üst basamakta olduğunu savunur.

Kadının cinsel obje olarak görülmesini konusunu düşüncelerinin temeline oturtmuş bir grup da mevcut. Bu grubun bir kısmı işin suyunu çıkarttıkları için kadının cinselliğini ortadan kaldırma noktasında eleştiri alıyorlar. Bu gruplar içinde erkek dansöz oynatmaya giden "biz de her şeyi yaparız"ı sağlıksız bir noktasını görebiliriz.

Bütün bu uçlar aslında biraz da geçmişte kalmış fikirler, destekçileri hiç bir zaman çok fazla olmadı ve zaman içinde azalarak bitmeye doğru gidiyorlar. Kadın hareketine ciddi zarar verdikleri de aşikar.

Bugünün dünyasının feminizm görüşü bütün bunların da eleştirisini temeline ekleyerek kadınların bağımsızlığını savunuyor. Misal günümüz dünyasında her iki cinsin de cinsel obje olarak tüketim kültürü bağlamında kullanıldığının bilincinde olarak, kadının kendi cinsiyetini dilediği gibi yaşamasını destekliyorlar. Mesela son dönemlerde dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan eylemlerin en çok görülen dövizlerinden biri de "mini etek giymem beni taciz etme hakkını sana vermez".

Bunun dışında iş hayatında eşitlik üstünde durulan bir başka konu ve Türkiye'de olmasa da dünyada bu konuda çok büyük kazanımlar elde edilmiş durumda. Üst düzey yönetici olarak kadın sayısı oldukça artmış durumda ve başarılı bulunuyorlar. Ayrıca hamilelik dönemi ile ilgili Türkiye de dahil çok ciddi haklar elde edildi. Tabi yeni kadın düşmanı hükumetimiz şu an ülkemizi bu konuda 10 yıl geri çekmeye kararlı görünüyor.

Feminizm aynı zamanda toplumun kadına dayattığı kadın rolüne de karşı mücadele ediyor. Bir kadın kendi istekleri dahilinde istediği gibi yaşayabilmeli. Genelde erkeklerin ya da kapitalizmin ürettiği kalıplar içinde yaşamak zorunda değil kimse. Kadınlar alışveriş sever. Kadınlar aptaldır. Kadın bilim insanı olmaz. Kadın ev işleri yapar. Kadın para sever. Kız çocuğu bebekle oynar. Gibi insanları belli bir kalıba sokmaya çalışan baskıyla mücadele eder. Bu aslında sistemin kadın erkek bütün insanlara kurduğu bir baskı. Kız çocuklarının pembe erkeklerin mavi giymesi olayının temelinde bir pazarlama stratejisinin yatması gibi ya da kız çocuklarına tencere tava, ütü, bebek gibi oyuncaklar alınırken erkeklere daha zeka geliştirici oyuncaklar alınmasının eğitim eşitsizliğinin evlerimize kadar girmiş olduğunun kanıtı olması gibi. Tabi aklı başında insanlar çocuklarını aptal gibi yetiştirmek istemiyor artık.

Feminizm yapı olarak temelde tabi ki kapitalizmin olumsuzluklarına karşı da kadın haklarını korumayı görev edinen bir akım. Bu noktada insanların konuya "erkeklere karşı kadınlar" gibi saçma bir açıdan bakmayı bırakıp, yaşadığımız dünyada kadınların yani insanların hakkını savunan bir felsefi görüş olduğunu kabul etmesi gerekir. Zaten feminizmin temelinde kadınları 2. Sınıf vatandaş, üreme makinesi, istediği zaman öldürebileceği değersiz bir canlı, hizmetçi, seks oyuncağı v.b. olarak gören ataerkil kültüre (ki erkek feminizmi var mı konusu burada baya bir şenleniyor) karşı kadın da erkek de insandır ve insanlar insan gibi yaşar fikri var.

Konunun şenlendiği yere geri dönecek olursak maskülizm ve feminizm kesinlikle aynı kefede değerlendirilecek görüşler değil. Feminizm açıkça ortada olan bir sorunu çözümlemek için ortaya çıkmış ve temelinde eşitlik fikri bulunan, hak arayan bir görüş. Maskülizm ise toplumda erkeklerin üstünlüğünü savunan ve kadını köle gibi gören faşist, cinsiyetçi bir görüş.

Sonuç itibariyle her kadının kendine saygı duyması gerekli ve saygı duyulacağı bir dünyada yaşamak içinde aklı başında bir feminist olması gerekli. Orada burada "feminizm mi ıyy" diyen kadınlar ve "feministler koca bulamamış çirkin kadınlardır" diyen erkekler görüyorum. Ben de o noktada "ıyy cahil" demekten kendimi alamıyorum.
Ocak 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Feminist ve Feminizm nedir? Feminizmin erkek versiyonu var mıdır?

Soru feminizm yazan tek bir kadın yok:) ) Oluyor mu hiç?
Temmuz 2013

Gözde Önder, bir soruya yanıt verdi.

Feminist ve Feminizm nedir? Feminizmin erkek versiyonu var mıdır?

Feminizm kadın ve erkek arasındaki toplumsal farklılık yaratmanın süregelmesi ve aslında kadının toplumdaki yerini iyileştirme ve toplum tabanında gerçek bir eşitlik sağlanmak istenmesiyle ortaya çıkmıştır. Feminizm, kadınlara cinsiyet hiyerarşisinin sona ermesini amaçlar. Feminizm yanlısı kimse ve bunun savunucusuna feminist denir. Feminizme karşı olan ve erkek haklarını ve toplum tabanında erkek farkındalığı yaratmaya maskülizm denir bir nevi erkek versiyonudur feminizmin.
Nisan 2013

Erkin Özyerli, bir soruya yanıt verdi.

Feminist ve Feminizm nedir? Feminizmin erkek versiyonu var mıdır?

Feminizm kısaca evrende kadınların da en az erkekler kadar sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, doğal, beşeri haklara sahip olduğunu ifade eden erkek egemen bir dünya karşısında oluşturulan bir akımdır. Feminizm ile erkek versiyonu (buna: kıroizm de diyebiliriz :) ) arasındaki en önemli fark kıroizm'de dünyanın tek hakimi erkektir ve kadınlar 2.sınıf vatandaştır, her şeye güçleri yetmez ve erkeğin yardımına muhtaçtır, yani kadın erkek eşit değildir. Erkek üstündür görüşü vardır. Ama feminizm'de kadının üstünlüğü değil bu tez'e antitez olarak kadın erkek sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal vb. haklarda eşittir mantığı geçerlidir. Yani kadın erkek arasında fiziksel ve duygusal olarak farklar olabilir ama yaşamsal haklar açısından bir fark bulunmadığını belirtmektedir. Bir kadın kendi fiziksel ve duygusal gücü çerçevesinde erkeğin gerçekleştirdiği bir çok eylemi gerçekleştirebilir. Bu akım sadece kadınlar tarafından kabul görmez aynı zamanda bir çok erkek tarafından (ben de onlardan biriyim) da savunulan bir düşüncedir. Ancak destekleyen erkek sayısı azınlıkta kaldığı için bu düşünce hedeflediği yere ulaşamamaktadır.
Nisan 2013

Mehmet Hilmi Tutumlu, bir soruya yanıt verdi.

Feminist ve Feminizm nedir? Feminizmin erkek versiyonu var mıdır?

Erkek egemen bir dünyada gerek varmıdır erkek versiyonuna?
Mart 2013

Adnan Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Feminist ve Feminizm nedir? Feminizmin erkek versiyonu var mıdır?

Erkek bulamamış ya da bulduğu erkeklerden darbe yemiş kadınlara feminist, bu durumu tüm arkadaşlarına/komşularına anlatmalarına da feminizm denir.

Çünkü bizim ülkede yaptıkları başka hiç bir şey yok.
Aralık 2012

Ümit Karanfil, bir soruya yanıt verdi.

Feminist ve Feminizm nedir? Feminizmin erkek versiyonu var mıdır?

Feminizm, ataerkil yapının karşısında kadınların aracılığıyla geliştirilmiş bir ideolojik yapıdır, "bağır herkes duysun" sloganıyla can bulan feminizm erkek egemen ideolojik yapının zıddıdır diyebiliriz. Kendi içinde farklı bölümlere ayrılmış olup genel manada kadının, erkek egemen sistemden kurtulup özgürleşmesini amaçlamaktadır. Bu süreçte aktif rol oynayan kadınlara feminist denir. Bildiğim kadarıyla bu süreci benimseyen erkekler de profeminist oluyorlar. Feminizmin erkek versiyonuna bakmaya gerek yok, tarih erkeğin tarihi zaten.

6 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.