Bilmek istediğin her şeye ulaş

Masonluk

Masonluk, kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası'nın kurulması ile başlar. Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur.Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkelerinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480,000; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyondan biraz daha az üyesi bulunmaktadır. Masonluğun değişik kolları, arasında Masonluğun yapısal bir kuralı olarak duyurulan üstün bir yaratıcıya inanmanın da bulunduğu bazı moral ve metafizik idealleri paylaşırlar.

Mart 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Kadınlar neden Masonluğa kabul edilmiyor?

Kendilerine sorulmuş bir soru olarak cevabına bakalım: Masonluk, geleneksel olarak erkekler için kurulmuştur. Kurucu Masonlar 1717'de ilk Mason locasını kurduğunda yönetimin tamamı erkekti ve ilkelerde sadece erkeklerin katılım gösterebileceği kabul edilmişti. Günümüzde ise durum farklı. Sadece kadınlar için bile kurulmuş olan Mason locaları bulunmaktadır (kendi web sitelerinden alıntıdır).
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Masonluk hakkında ne düşünüyorsunuz?

Rukiye Koksal (@hindiba_1) hariç kimsenin bir bilgisi yok anlaşılan. Bir inşaat mühendisi olarak tabii ki ben de bu konuyla ilgilendim, araştırdım. Bizde mason diye tabir edilen lonca öncelikle Almanca'da Frei Maurer Bund, İngilizce'de Freemasonry yani özgür duvarcılar loncası oluyor. Bu arkadaşların kökeni inşaat ustalığı yani zamanlarının (1700'lü yıllar) hem mimar, hem mühendis, hem inşaat ustası hem de müteahhidleri. Bu loncanın beş temel prensibi var:
  1. Özgürlük
  2. Eşitlik
  3. Kardeşlik
  4. Hoşgörü
  5. Humanizm

Bu arkadaşlar tüm sosyoekonomik katmanlardan toplanıyorlar ve bir lonca oluşturuyorlar, günümüzün sendikasi gibi bir şey. Tabii orada nasıl çalışacaklarından ne fiyat isteyeceklerine kadar karar veriyorlar. Masonlar dediğimiz gibi mimar mühendisler ve inşaatın nasıl yapılması gerektiği konusunda tecrübeyle edindikleri bir çok bilgiye sahipler ve bu bilgileri loncalarından dışarı çıkartmıyorlar ki, fiyat kıran uyanıklar işe giremesinler. Sırlarını saklamaya da loncaya üye olurken yemin ediyorlar da sırlar bugün herkesin inşaat mühendisliği bölümleri ya da meslek liselerinde öğrenebileceği cinsten. Tabii ki bu arkadaşlar bu kadar organize olup bir de işleri lonca içinde birbirlerine paslayınca beraberce zengin oluyorlar.

Eh para bol olunca sadece parayı depolayıp sıfırlamıyor hayır işleri de yapıyorlar, öğrencilere okumaları için destek oluyorlar ama müspet ilimle uğraştıklarından dinle doğal olarak ilgilenmiyorlar ama ateist olmak ya da herhangi bir dine ne tabi olmak ne de olmamak bir gereklilik mason olmak için. Katolik kilisesi bu arkadaşların kendi prensiplerine de uyduğunu düşünüyor, yani biliyorum kızıyorsunuz ama prensipler her vicdan sahibi insanın sahip olması gereken prensipler. Müslümanlarsa 1974 yılında Mekke'de masonluğun İslam'la bağdaşmadığını açıklıyorlar, neden anlamadım, 5 prensip hala aynı 5 prensip... Bu arkadaşlar tapınak işi dedikleri tören ve toplantılarını yapıyor, birbirlerine işleri nasıl yaptıklarını genellikle de teknik detayları aktarıyorlar. Tapınaklarında aslında önce bir tören yapılıp ardından iş konuşuluyor.

Masonluğa örnek olan bir de eski bir lonca var Taş işcisi kardeşliği denilen bir lonca tarihi 1390'lara dayanıyor.

Tabii ki bu kadar teknik bilgileri ve dayanışmalarıyla zengin olmuş bir loncanın etki ve ilgi alanı genişliyor, aralarına zamanla her meslek grubundan başarılı ve başarılı olabilecek insanları da alıyorlar. Aşağıdaki linklerden yüzyıllara ayrılmış olarak meşhur masonlara bakabilirsiniz.

kaynaklar:
Ekim 2013

Rukiye Koksal, bir soruya yanıt verdi.

Masonluk hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yeni okumaya başladığım DAN BROWN ''KAYIP SEMBOL'' kitabında masonlar hakkında bilgi vermiş. Bende merak edip biraz araştırdım ve ilk mason grubun ingiltere de inşaat çalışanlar topluluğundan oluştuğu ve meslek sırlarını birbirleriyle paylaştıkları ama daha sonra aydın insanların katıldığı büyük bir locaya dönüşmüştür. Masonlukta din, dil, ırk ayrımı yapılmaz masonlar birbirlerine kardeş derler. Günümüzde Türkiye de 10 bin civarında mason bulunmaktadır.
Temmuz 2012

Provolon, bir soruya yanıt verdi.

Masonluk ilk nasıl ortaya çıkmıştır?

Hristiyanlar hacı olmak icin kendi topraklarından (avrupanın çeşitli yerleriden) genelde deniz yoluyla kutsal topraklarına yolculuk yaparken korsanlar tarafından her seferinde yağma we zulüme maruz kalıyolardı,Bu olaylarınn önüne geçebilmek için bi grup gönüllü onlara gidecekleri yere kadar refakat ediyolardı we bu insanlar kendilerine mason dediler çünkü bir rivayete göre bu akımı ilk olarak başlatan Mason (meysın) adında bir duvar ustasıydı.
Mart 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Masonluk Türkiye'ye nasıl gelmiştir?

Türkiyeye ilk kez osmanlı döneminde gelmiş.Yani 18.yy oratalarında...Ancak o tarihlerde Türkiyedeki masonluğun kesinlikle yabancı ülkelerin masonluğu ya da yabancı ülkelere bağlı masonluk olduğu söylenebilirmiş.2.Meşrutiyetin ilanına kadar bu şekilde sürmüş gelmiş.İlandan sonra da Türkiye de ulusal bir türk masonluğu kurulmuş.
 **Osmanlıda ilk mason Yirmisekiz Çelebizade Said Çelebiymiş(Pek tanınan biri değilmiş ayrıca)
**19.yy da ise tanıdığımız kişiler var mason olarak

                         Namık Kemal

           lMasonluk

                                     Şinasi     
                    Masonluk    
         
                                      Ziya Paşa
                        Masonluk

                                  Sultan 5.Murat
                       Masonluk
 
   

Şubat 2012

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

7 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Mason

8 Kullanıcı   6 Soru   3 Yanıt