Bilmek istediğin her şeye ulaş

Materyalizm

YÖNLENDİR Maddecilik

Temmuz 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

Varlık, madde ve ruhtan mı oluşur?

Tersten bakalım ; yanlış bir soru ile ilerleyelim : Yokluk neyden oluşur ?

Yada bir adım daha ileri gidersek "yokluk , ne olursa yokluk olmaz" (bunoktada varlığı anlamaya başlarız diye düşünüyorum.)

Yokluğun yokluğu varlıktır ; dersek yanlış mı olur ?

Varlık her şeyden oluşur. Mana, maddeye taayyün ettiği anda yani belirginleştiğinde bilinç ortaya çıkar. Bilinçsiz olanın varlığı bilmesi mümkün müdür ? Sadece madde olarak var olmanın sözkonusu olduğu bir alemde , bilinç olmasaydı ne anlam olabilirdi ?

Örneğin bir masanın kendi varlığını bilmesi mümkün müdür?
-Ben masayım ve işlevlerim şunlar ; aslına bakarsanız ustam beni bir ağaçtan halk edene kadar ben yoktum.. Diyebilir mi ?

Bilinçli Varlık, bu örnekten bakıldığında "düşünceye yani manaya muhtaçtır" diyebilir miyiz?

O zaman şöyle bir soru sorulabilir mi ? Bilinç ve düşünceden mahrum oluşan maddenin yanında , düşünebilen ve bilinci olan bir varlığı meydana getirmek "Tanrı" olgusu olmadan açıklanabilir mi ?

Manayı , bilinci , farkındalığı ve düşünmeyi "sadece bir yıldız tozu olmakla" açıklayıp şin içinden çıkabilir miyiz?
Kasım 2015

Mustafa Furat, bir soruya yanıt verdi.

Madde mi düşünceyi yaratır, düşünce mi maddeyi?

Her ikisinin varlığı birbirine bağlıdır çünkü düşüncelerimizde var olan şeylerin somut şekilde ortaya çıkması maddedir fakat madde olmazsa düşüncelerimizi harekete geçirebileceğimiz bi ortam bulamayız
Haziran 2014

Russel Westbrook, bir soruya yanıt verdi.

Nisan 2014

Uğur Çakmak, bir soruya yanıt verdi.

"Düşünüyorum öyleyse varım." Sözünden materyalizme (maddecilik) karşı bir çıkarım yapılabilir mi?

Bence yapılamaz çünkü Descartes bu sözü söylerken şu şekilde ilerler: Herşeyden şüphe edebilirim var olduğum bilgisinden de, Allah'tan da, herşeyden fakat şüphe eden varlığın kendisinden şüphe edemem, şüphe etmek düşünmektir, düşünmek var olmaktır, düşünüyorum o halde varım. Şimdi Descartes burada şüphe edebilen, düşünebilen bir varlığın var olmasının zorunluluğundan bahsediyor. Burada herhangi bir mistik durum yok. Descartes bu yönteminden hareketle Allah'a da ulaşır fakat Allah'a ulaşırken Platon'un idealar kuramını değiştirip kullanır ki o da eleştiriye çok açıktır.
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

"Düşünüyorum öyleyse varım." Sözünden materyalizme (maddecilik) karşı bir çıkarım yapılabilir mi?

Teistlere göre akıl zaten tanrının bir kanıtıdır. Tabii ki bu bakış açısıyla düşünüyorum derken tanrı vardır deniyor olabilir. "Tanrı vardır öyleyse varım" gibi de gayet güzel yorumlanabilir bence.
Ağustos 2012

Serkan Özel, bir soruya yanıt verdi.

Varlık, madde ve ruhtan mı oluşur?

Maddeyi var eden bilinç bkz. kuantum fiziği, bkz. beynindeki hologram dünya
Ağustos 2012

Mehmet Kirazlar, bir soruya yanıt verdi.

Varlık, madde ve ruhtan mı oluşur?

Bence evet. Bu soru biraz da inanç meselesidir, materyalist bir kişi "varlık maddedir" cevabını verecektir. Dediğim gibi ruh kelimesine inanan bir insansanız; Ruh, insanda "canlılığın" belirleyicisi olan faktördür. Bizim özümüz ruh'tur. Ruhumuzun yönetiminde bir beden içinde yaşarız. Madde olmayan bir şey, madde olana nasıl etki eder? Örnek verelim; ateş madde değildir, bir enerji formudur. Ateş sizi yakar. Ruh da bedeninizi yönetir. Bizim irademiz ruhumuzdan kaynaklıdır. Ruhumuzdaki duyguların bedende yansımaları da vardır. Ruhu yok sayabilme düşüncesinin kaynağı burasıdır. İnsan beyninde her duygu durumunda belli bir hormon dengesi vardır. Bu yüzden ruh yoktur zaten beynimizde olan biten bize his veriyor denmektedir. Dediğim gibi doğru cevap sen neye inanırsan o herkes saygı duymalıdır. Yeni ölmüş birinin beyni hiç hasar almadan kalbinin atmaya devam etmesini yapay olarak sağlayabilirsiniz-kalp masajında yapılan işlem odur-. Beyne oksijen gitmeye ve kan vucütta dolaşmaya devam edecektir bu durumda materyalist düşünürsek %100 başarı getirmelidir. Fakat bu kalbi durmuş hastanız genelde geri gelmez.

Not: Burada herhangi bir dinden bahsetmedim. Kullandığım inanç tabiri Ruh terimi üzerinedir.
Nisan 2012

Ibrahim Baliç, bir soruya yanıt verdi.

Madde mi düşünceyi yaratır, düşünce mi maddeyi?

Her ikisininde varlığı "BEN"liktir. Ben yoksam ikiside yoktur. o halde madde'de yoktur düşünce'de yoktur diyebilirim(iyim?). Sanırım diyemem cünkü bende bir maddeyim ama sonuc böyle iken ikiside benim varlığım sonucu ortaya cıkıyorsa ve bende bir madde isem, Beni yaratan şey nedir? diye düşünmek gerekir.
Nisan 2012

Mehmet Hilmi Tutumlu, bir soruya yanıt verdi.

Madde mi düşünceyi yaratır, düşünce mi maddeyi?

Maddeden (1) kastınız düşünceyi ortaya çıkaracak iradeyse eğer böyle bir irade sahibinin iradesinin, benliğinin farkına varması için girmesi gereken formada madde (2) demeliyiz.. madde (1) in madde (2) ye muhtaç olmaksızın var olabildiğini varsaysak bile düşünce için madde (1) ön şarttır. 

düşünceden kastınız insanın algıladıkları sonucu ürettikleriyse insanın, maddeyi değil maddeden yansıyanları algıladığı gerçeğinden yola çıkarak yada maddenin yansıması saydıklarımızın aslında madde olmaksızın düşünce merkezimiz tarafından ortaya çıkan yanılsamalar olduğunu kabul edersek düşüncenin algı ve üretim sürecinde maddeye ihtiyacı yoktur. bu durumda madde olarak varsaydıklarımızı düşünce gibi kabul etmiş oluruz'ki maddenin tanımlamasını yeniden yapmak zorunda kalırız. bu tanımlama düşüncelerimizin var olabilmesi için düşüncelere ihtiyaç duyduğumuzu varsayar ki o zamanda maddenin madde yada düşüncenin düşünce olmasının hiç bir değeri kalmaz çünkü böyle bir kabul yaptığımız zaman biz  anlayış düzlemimizde değişikler yapmaktan çok tamamen düzlemimizi değiştirmiş oluruz. düzlemler değişincede tamamen farklı fonksiyonlar aynı sonucu verebilir. bu açıdan herşeyin düşünce olduğu varsayımı, her şeyin madde olduğu varsayımından hiçte farklı değildir (algılarımız açısından).

bu konuyu ben düşünürdüm eskiden ama sonra düzlem değişmesi sonucu farklı fonksiyonların aynı sonucu verdiği gerçeğini gördüm. bu kapalı sistemde biz insanların madde ve düşünce arasında ayrım yapma, değerlendirme şansımız yok. bunların sebep sonuçlarını doğru anlayabilmemiz için bu sistemin dışında, bir üst boyutta olmalıyız.
gece olunca tam yazamadım ama bence böyle bi şey işte :)
Mart 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Diyalektik materyalizm nedir? İlk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?

Bu görüş ;Hegel'in diyalektik anlayışından yola çıkılarak Marx ve Egels tarafından bilimselleştirilmiştir.

Hayata dair olan herşeyi yani diyalektiği metaryalist bir felsefeyle açıklama çabasıdır diyebiliriz tanım olarak.
    Diyalektik materyalizme göre;
  • Varlığın özü hareket değil maddedir.
  • Varlığın biçimi ise harekettir.
  • tez+antitez=sentez
 Yani en anlaşılır şekilde özetlersek  'zıtlıkların birbirini doğurduğunu ' söyler .

6 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.