Bilmek istediğin her şeye ulaş

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Temeli 2002 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanun ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu'dur. Medeni Hukuk; Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku dallarına ayrılır. Medeni Kanun'un başlangıç bölümünde genel ilkeler yazılıdır: Kanun, sözüyle ve özüyle uygulanır. Kanunda boşluk varsa hakim kendini yasakoyucu gibi görür ve kural koyabilir. Yasalar güven ve dürüstlük ilkesine göre işler. Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz. Bir hak ilişkisini bilmemek ve bilmek gerekmemek, iyiniyetliliktir. Ancak bir hakka engel bir eksikliği bilmek kötü niyetliliktir. İyiniyeti kanıtlamaya gerek yoktur (iyiniyet karinesi). Yargıcın takdir yetkisi vardır ve bunu adil kullanır. Herkes kendi iddiasını kanıtlamayla mükelleftir. Medeni hukukun temel ilkeleri şunlardır: İyiniyet, Hakkın Kötüye Kullanılmaması ve Dürüstlük Kuralı ilkeleri, Hâkimin takdir yetkisi, Borçların genel kurallarının uygulanması, İspat kuralları, Kişiler Hukuku: Gerçek kişiler Kişiliğin başlangıcı ve sonu Hak ehliyeti Fiil ehliyeti Hısımlık İkâmetgâh Kişilik haklarının korunması Tüzel kişiler Ortak ve sürekli bir amacı gerçekleştirmek için, kendisini oluşturanların kişiliğinden bağımsız ve ayrı bir kişilikle örgütlenen kişi ya da mal toplulukları tüzel kişi olarak adlandırılır (MK m. 47). Hukukta mevcut olan çeşitleri şunlardır: Kamu Hukuku Tüzel Kişileri Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Haziran 2015

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Apartman görevlimiz evimize yönelik fazlaca gözlemlerde bulunuyor. Geçen kızımın bizden habersiz eve erkek arkadaşını getirdiğini anlattı bize. Nasıl bir önlem almalıyım bu duruma? Siz olsaydınız ne yapardınız?

Kendisini hiç ilgilendirmediğini söyleyerek başlayabilirsiniz. Ne yazık mahalle baskısı denen nalet aşağıda da görüldüğü üzere bu ülkede gelenek. Bunlardan sadece kaçabilirsiniz, bir mahkeme durumunda bile hakim bu rezil kişiler lehinde karar verecektir. Yerinizde olsam kızımı da alır bir siteye taşınırdım, bu rezil yaratıklar eve erkek alıyor diye kızınızı taciz etmeyi de kendilerinde hak görebilirler.
Şubat 2015

İbrahim Ünal, bir soruya yanıt verdi.

Bazı yerlerde yeni medeni kanuna göre evli olanlar TAM EHLİYETLİ sayılır diyorlar. Doğru mudur?

TMK diyor ki :'Evlenme kişiyi ergin kılar ' Evlenme kişiyi yaş şartı gereltiren işlemler dışında ergin kılar. Erginliğin zaten üç türü var ; yasal erginlik, kazai(yargısal) ve evlenmeyle kazanılan erginlik. Yani 17 yaşında evlenen kişi evlilik sona erse veya butlan sebepleriyle iptal edilse bile ergin olur.Tam ehliyetin diğer şartları varsa (ayırt etme gücü ve kısıtlı olmama) bu denilen doğrudur .
Ocak 2015

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Olumlu mu, olumsuz mu?

Herkesin bilgileri satılacak! - Türkiye Haberleri - Radikal

Hürriyet ve MİT ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Herkesin bilgileri satılacak! haberi için hemen tıklayın!
Ağustos 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Tokat attığı eşine çiçek almaya mahkum edildi! - Türkiye Haberleri - Radikal

Mahkeme ve şiddet ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Tokat attığı eşine çiçek almaya mahkum edildi! haberi için hemen tıklayın!
Mart 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Aralık 2013

Fatih Uc, bir soruya yanıt verdi.

Boşanma davalarında hangi durumlarda tazminat ve nafaka alınabilir?

Tazminat alabilmek için boşanmada haksız taraf siz olmamalısınız, hem eşinizi dövüp hem de üstüne tazminat alamazsınız :)

Kanun maddesi aşağıda:

MADDE 174. - Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

2. Yoksulluk Nafakası
MADDE 175. - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Boşanmadan önce mutlaka okuyun derim: fatihuc.av.tr/2013/11/usakbosanmaavukati...
Kasım 2013

Tuna Do, bir soruya yanıt verdi.

İsim değiştirme işlemleri nasıl yapılır?


Adınızı değiştirebilmeniz için için mahkemece kabul görmesi gereken bazı hususlar bulunur.
Haklı bir sebebiniz olmalı. Örneğin adınız gülünç olmalı, söylenmesi güç olmalı, mevcut adınızı hiç kullanmıyor olabilirsiniz, çevreniz size başka bir isimle hitap ediyor olabilir vs.
davada, isim değişikliği olacağı için nüfus müdürlüğünden bir temsilci ve cumhuriyet savcısı bulunacaktır. Davanız, hakimi ikna ederseniz ilk celsede sonuçlanır.
sonra mahkeme, gerekçeli kararı yazar ve size tebliğ eder, karar kesinleşince, bir gazetede ilan ettirirsiniz, ardından nüfus müdürlüğüne karar gönderilir. Sonrasında yeni nüfus cüzdanınızı alırsınız.

Nüfus cüzdanına ek olarak ehliyet, sağlık karnesi, banka kartları, hesapları, ... Gibi adınıza düzenlenmiş kaç belgenin değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlemlerde belgenin kopyası kullanılamadığı için ilanının onaylandığını belirten mühür ve imzadan sonra, kararın size gereken adette fotokopisini çektirip, mahkemeden onaylatmanızı tavsiye ederim.

Ağustos 2013

Hacer Vural, bir soruya yanıt verdi.

Boşanmalarda nafaka nasıl belirlenir?

Her somut olayın özelliğine göre tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınarak nafaka miktarı tespit edilir. Hakim takdir hakkını kullanarak hakkaniyete göre karar verir.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Samet Polat, bir soruya yanıt verdi.

Türk Medeni Kanunu neden İsviçre'den alınmıştır?

İsviçredeki hukuk düzenine bakarsan onlardan kaç asır geride olduğumuzu anlarsın üzerine daha modern bir yasa bile koyamamışız halen

31 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.