Bilmek istediğin her şeye ulaş

Medikal Sektör

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Aralık 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Etilen oksit ile sterilizasyon hakkında neler biliyorsunuz?

Sterilizasyon işlemi cansız maddelerdeki tüm mikroorganizmaların vejetatif ve sporlu şekillerinin öldürülmesi sürecidir. Hastanelerde sterilizasyon işlemleri çok sık yapılmaktadır. Bu işlemin yöntemleri sınıflara ayrılmaktadır.

3 tür sterilizasyon yöntemi vardır.
 1. Yüksek sıcaklıkla sterilizasyon işlemi ( kuru hava ve nemli sıcaklık ile)
 2. Kimyasal maddeler ile sterilizasyon ( sıvı ve gaz maddeler)
 3. Radyasyon ile sterilizasyondur.

Etilen oksit kimyasal madde ile sterilizasyon yapmaya yarar. Gaz olan maddeler arasındadır. Steril edilmek istenen yani öldürülmesi istenen canlının protein metabolizmasını etkiler bu sayede canlı üreyemez. Ölümü gerçekleşir. Sıcaklık ve neme hassas malzemelerin sterilizasyonunda etilen oksit tercih edilir. Tüm mikroorganizmalara karşı duyarlıdır. 3-7 saat sürmelidir. Patlayıcı ve yanıcı bir gazdır.
Ağustos 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Tıbbi su çeşitleri nelerdir?

Tıbbi müdahalelerde günümüzde üç çeşit su kullanılır:
 1. Distile su: Normal çeşme suyunun kaynatılarak içindeki patojenlerden arındırılmasıyla elde edilir. Ayrıca distile edilen su kaynatılırsa sudaki mineral miktarı azalır yani su yumuşar. Genelde yara temizliği ve ilaç üretiminde kullanılır.
 2. Saf su: Suyun içindeki mineral maddelerin daha üst yöntemlerle (iyon exchange, damıtma vb.) iyonize kısmın en az haline indirilmesi şeklinde elde edilir. Genellikle %100 iyonize edilmezler ama saf suyu daha saflaştırarak eltra saf su elde edilir.
 3. Deiyonize su: Çeşitli iyon uzaklaştırma yöntemleriyle elde edilen ve iyon içermeyen sudur.
 4. İzotonik su: İnsan metabolizmasının ihtiyaç duyduğu iyon ve eser elementleri içeren, insan hayatı ve ihtiyacına uygun olarak içine mineraller eklenen sudur. İçinde zararlı metabolit ve organik patojen bulunmaz. İhtiyaca göre izotonik suyun içindeki sodyum ve diğer maddeler değiştirilebilir. Bunun için izotonik (%0.9), hipotonik(%0.45), hipertonik (%3) solüsyonlar barınmaktadır. İzotonikler damar yolundan uygulanmaktadır. İçlerinde herhangi bir mikroorganizma bulunmamaktadır.
Temmuz 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Tansiyon ölçme aleti nasıl çalışır?

Tansiyon aletleri manuel ve dijital olarak ikiye ayrılır. Dijital olan otomatik olarak tansiyonu ölçer. Manuel tansiyonda ise ölçen kişi sesleri duyarak tansiyonu alır. Manuel tansiyonun daha doğru bir sonuç verdiğini söyleyebilirim.
 • Manuel tansiyon ölçme aletinin manşon adını verdiğimiz kısmı kişinin üst koluna bağlanır. Sıkıca sarmak gereklidir. Manşonda metal kademeler ya da yapışkan bulunur kişinin koluna göre onu ayarlamak gereklidir.
 • Daha sonra sesi duyabilmek için steteskopu yerleştirmek gereklidir. Yerleştirilmesi gereken yer; atardamarın bulunduğu yer dirsek iç kısmı, dışa yakın olan yerdedir. Farklı bir yerde sesi duyamazsanız.
 • Manşonu üst kola yerleştirdikten sonra aletin pompa kısmındaki musluğun kapalı olup olmadığına bakın. Eğer açıksa zaten pompalama işlemi gerçekleşmez. Pompalama işlemine manometredeki değere göre devam ederiz. Tansiyon hastası olmayan hastalarda 180-200 lere kadar çıkmak yeterlidir. Tansiyon hastalarında 280 e kadar çıkmak gereklidir.
 • Pompayla şişirme işlemi gerçekleştirdikten sonra manometreden büyük ve küçük tansiyon olarak adlandırılan, kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında çıkardığı ses ölçülür. ( sistol ve diyastol )
 • Bu sesleri duyabilmek için pompanın ucundaki musluğu yavaşça açmak gereklidir. Hızlıca açarsanız hava birden boşalır ve sesi duyamazsanız. Yavaşça açtığınız zaman duyduğunuz ilk ses büyük tansiyon, diğer sesin kesildiği an ise küçük tansiyondur.
Haziran 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Manuel tansiyon aleti nasıl kullanılır?

Tansiyon
 • Manşonunun havası iyice boşaltılır.
 • Ölçüm yapılacak kişinin kolundaki atardamar el yarımıyla bulunur. Atardamar, dirsek kıvrımının iç tarafındadır ve baş parmak ya da işaret ve orta parmakaların uç kısımları ile kolayca hissedilebilir.
 • Manşon, dirsek kıvrımının 3 ile 4 cm kadar üst kısmına doğru, içindeki hava torbası kol arterini ortalayacak şekilde ve kolu tam saracak şekilde, ne çok sıkı, nede çok gevşek olarak yeterli bir sıkılıkta kola sarılır.
 • Steteskop kulaklığı ölçümü yapan kişi tarafından kendi kulağına takılır
 • Steteskopun tambur kısmı (diyafram olan kısmı), manşonun altına tamamen girmeyecek biçimde, atardamar üzerine fazla bastırmadan koyulur.
 • Pompanın ucundaki vana kapatılarak manşon basıncı, ölçüm yapılan kişide beklenen sistolik arter basıncı (büyük tansiyon) 15-20 mm/Hg daha yüksek olacak şekilde arttırılır, ya da manşon basıncı artırılırken steteskop aracılığıyla sesler (Korotkoff sesler) dinlenir ve manşon basıncı, seslerin kesildiği basınçtan 15-20 mm Hg daha yüksek olacak şekilde arttırılır.
 • Vanası yavaşça açılır manşon basıncının saniyede 1-2 mm /g hızla düşmesi sağlanır ve bu esnada stetoskop aracılığıyla sesler dinlenir.
 • Seslerin ilk geldiği anda manometreden okunan basınç büyük tansiyondur.
 • Manşon basıncı düşürülürken ses gelmeye devam eder, daha sonra sesin şiddeti azalır ve bir noktada duyulmaz olur. Sesin duyulmadığı anda okunan basınç değeri ise küçük tansiyondur.
 • Steteskop kulaktan çıkartılır ve manşonun içindeki hava tamamen boşaltılarak alet koldan çıkartılır.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Betül, bir soruya yanıt verdi.

Nemlendirici ve Losyon arasında ne fark vardır?

Kısaca; nemlendiriciler cildi nemlendirmek, su ile desteklemek ve korumak için kullanılır, kuru ciltler içindir. losyon ise normal-yağlı ciltler için tavsiye edilir, yağ içermeden cildin nemlenmesine yardım ederler.
Ekim 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Boyu kısa olan kişilerin boyu medikal yöntemlerle uzatılabilir mi yada uzun boylu kişilerin boyları durdurulabilir mi?

Boy durdurmayı bilmiyorum ama boy kısaltma ameliyatı var.Zor bir ameliyattır ve belli bir yaşın üstündekilere uygulanmaz.Bacaktaki kemikler kesilir ve parçalar alınır.Ameliyattan sonra ciltteki kalıcı izler sebebiyle estetik ameliyat olmak gerekebilir.

10 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Medikal Fizik

3 Kullanıcı   1 Soru   0 Yanıt