Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mekatronik

Mekatronik; İngilizce mechanics ve electronics kelimelerinin uygun bir şekilde birleştirilmesinden oluşmuştur ve ilk kez Japonya'da kullanılmıştır. Mekatronik, makine, elektronik, yazılım ve kontrol mühendisliğine dayanan; çok kontrollü bir mühendislik dalıdır. Mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşan, verileri algılayıcıları (sensörler) yardımıyla çevre ortamdan algılayan, toplamış olduğu bu verileri kontrol donanımları (mikroişlemciler v.s.) ve hafızasındaki yazılımlar marifetiyle yorumlayan ve gerekli kararları alabilen, tahrik elemanları (aktüatörler) ile de gerekli tepkileri veren tüm makineler, cihazlar ve sistemler birer mekatronik sistemlerdir. Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu karar yönünde hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte ve birçok alanda kullanılmakta ve her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan gece görüş sistemleri, mayın tarama robotları, otomatik stoklama sistemleri, fotoğraf makinaları, videolar, çamaşır-bulaşık makinaları, bankamatikler gibi sistemler ve ürünler birer mekatronik sistemlerdir.

Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Mühendislik konusunda geleceği olan iş sıkıntısı çekilmeyen mühendislik hangisidir? Endüstri, mekatronik, elektronik ve haberleşme, elektrik elektronik, makine? Tercih dönemindeyim. Hangi bölümü neden tercih etmem gerekir?

Lisedeki bir öğrenci ne anlayabilir ki mühendislik deyince? Kimse kızmasın, ben bir mühendisim ve ben de geçtim bu yollardan, o yüzden söylüyorum.

Tabii ki şöyle düşünebilirsiniz, bir lise öğrencisi de bu yüzden sorusunu sormuş, bir de açıklamasını yapmış, o yüzden bu açılış cümlesi lüzumsuz oldu, diye.

Bazen insan lafa neresinden başlayacağını bilemiyor da ondan.

Şöyle izah etmeye çalışayım. Bu mühendislik dallarının isimleri böyle panoda durur gibi durunca okuması hoş geliyor. Hele bir de yeni bir isim var ki, sorma: mekatronik.

Öğretmenler, şunu seç, bunu seç diyorlar ama öğretmenler ne anlar? Anladıkları, ya kendi çocuklarından ya da yakın çevrelerinden bildikleri kadardır (çevresinde o mesleği seçmiş insanların verdikleri bilgiler ya da kendi gözlemleri doğrultusunda, bunlara da ne kadar güvenilir?) Öğretmenler isyan etmesinler, ben bir öğretmen çocuğuyum.

Uzun laf ettim sadede geleyim:

Birincisi, bir mühendislik dalını seçince, o mühendislik ismindeki 'şey' ile (makine, inşaat, elektronik cihaz vs) '...' mühendisinin bir içiçeliği olmayabilir. Hatta düşündüğü şeyin yanından, kaldırımından bile geçemeyebilir. Örneğin, en popüler ürünlerden biri olan otomobil, makine mühendisliği deyince akla ilk gelenlerdendir ama mühendis olmayan birisi bunu dışından tanır yani otomobilin kaportasından ya da iç mekanından tanır. Otomobilin bu sayılan yerlerini endüstri ürünleri tasarımcıları yapar ama mühendisler test ederler. Belki de bir makine mühendisi için, dışarıdan bakan birinin hiç aklına gelmeyecek egzost manüfoldu tasarımı çok daha heyecan vericidir (akışkanlar mekaniğinin konusu)

İkincisi, mühendislik bir modelleme mesleğidir. Mühendis kelimesinin kökü, hendesedir. Türkçe'ye hesaplamak diye çevirebiliriz. Dünya'daki ve evrendeki olaylar bizim algılamamıza göre karmaşıktır. Bunları kontrol altına almaya çalışmak ya da bunlara müdahale edebilmek için belli bir düzende anlamamız lazımdır. Bu kolay değildir. İşte mühendislik bu karmaşıklığı, Dünya çapında her mühendisin anlayabileceği ve kullanılabilir 'model'lere oturtmaya çalışırlar. Bunun için de iyi bir matematik yeteneğine sahip olmaları gerekir Sadece matematik bilgisi ve birikimi değil, matematiği (ki burada sözkonusu olan uygulamalı matematiktir) kullanma kaabiliyetidir. Yani matematikle uğraşmak istemiyorsanız, iyi bir mühendis olamazsınız. Yanlış anlamayın, iyi para kazanan vasat bir mühendis olabilirsiniz.

Üçüncüsü, eğitiminiz sınıf ortamında geçecek genelde. Yani dört yılda bu işin ancak teorisi verilebiliyor. Pratik yönlerini öğrenmek tamamen size kalmış. Bunun bir yolu iyi staj yapabileceğiniz yerler seçmek.
Ekim 2014

Cemil Kızık, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

Makine mühendisleri genellikle (cnc) bilgisayar kontrollü makinelerle genellikle metal olan parçaların üretimleriyle ilgilidirler. Mekatronik ise isminden de anlaşılacağı üzere mekanik ve elektronik kelimelerinin kısaltılmışı olan bir kelimedir. Meka - tronik. Yani iki işlem ile de ilgilidirler. Genellikle robotsal üretimle ilgilidirler. Robotlar hem mekanik aksam hem de elektronik aksamlardır. Makine Mühendisliği parçanın üretimine, Mekatronik mühendisliği o parçayı üretecek aksamların üretimiyle ilgilidir.
Ekim 2014

Adem Ünal , bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

Makine Mühendisliği eğitimi ile Elektrik Mühendisliği eğitimini birleştiririsek ElektroMekanik olur. Bu birlikteliğe bir de Bilgisayar Mühendisliği eklersen Mekatronik Mühendisliği ortaya çıkıverir. Bu mühendisliğin en önemli görev alanı 'Robotik' üzerinedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir mühendislik bölümü olmasıyla birlikte hala kıvamına gelememiş, kendi iş alanını hala oluşturamamıştır. Kendisi ne makinacı ne elektrikçi ne de bilgisayarcıdır. Bilgi cihetiyle; sorumluluk alanı çok geniştir. Kendini geliştiren ise iyi para kazanabilir. Ülkemizde montaj imalatı işi yapan çok firma var.
Ekim 2014

Erdi Çatan, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

Makine elektrik elektronik açılımından oluşan bir bölüm Mekatronik
Ekim 2014

Alper Ozpinar, bir soruya yanıt verdi.

Makine mühendisinin Mekatronik mühendisinden farkı nedir?

İnşaat, kimya ve makine mühendisliği bütün mühendisliklerin atasıdır. Sonrasında teknolojinin gelişmesi ile birlikte dallanmış ve her bir dal artık belli bir boyuta geldiğinde kendi adı ile anılmaya başlanmış ama kendi kökünde de yaşamaya devam etmiştir. Sanılan aksine sadece Mekatronik Bilgisayar ve Makine mühendisliği karışımı değildir, Makine Elektronik ve Bilgisayar mühendisliğinin karışımıdır. Çoğu mekatronikçi bilgisayar mühendislerinin olmazsa olmazlar derslerinin yarsını bile almazlar, bilgisayar mekatronik mühendisleri için bir amaç değil araçtır. Bir robot yapmak istiyorsanız önce robotun mekanik yapısını çok iyi bilmeniz gerekir motor, statik, dinamik malzeme , bu robotun nasıl çalışacağı, yapay zekası yani yazılımsal kısmı bilgisayar mühendislerinin işidir, sensörler kontrol devreleri de elektronikçilerin işidir ama tüm bunlar ile ilgili dersleri alan bir mekatronikçinin tam işidir. Ama bir bilgisayar mühendisi değildir veritabanı uygulamalarından, bilgisayar ağlarından, veri yapılarından mobil uygulama geliştirmeden anlamaz, seçmeli dersleri aldı ise otomata teorisi, kontrol, görüntü işleme gibi konuları bilebilir. Bir makina mühendisi gibi de türbinlerden, HVAC tesistalarından, motorun iç dinamiklerinden , şanzımandan anlamaz temel olarak termodinamik , ısı transferi ve akışkanlar mekaniği derslerini alır. Kümeler konusunu hatırlayanlar için A/\B/\C gibi üç mühendisliğin ortak kesişimlerinin bir sonucudur denebilir. Havacılık ve uzay için tek çare mekatronik midir, hayır bölüm programı uygun ise makina üzerinde seçmeli dersler ile mekatronik mühendisliğine yaklaşabilirsiniz, bilgisayar ve elektronik'den yaklaşmak çok daha zordur.
Eylül 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2014

Cemil Kızık, bir soruya yanıt verdi.

Mekatronik neyi inceler? İçinde neleri barındırır?

Elektronik makinalarla ilgilen daldır. Yani robotsal sistemleri inceler. Geleceğin önemli meslek dalıdır.
Eylül 2012

Boraq, bir soruya yanıt verdi.

Mekatronik neyi inceler? İçinde neleri barındırır?

"Mekatronik", en basit anlatımıyla; makina, elektronik ve yazılım
kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır.
Mekatronik; makina mühendisliği, elektronik, kontrol ve bilgisayar
sistemlerinin sinerjik bir kombinasyonu; işlevleri mekanik, elektronik,
bilgisayar ve yazılım teknolojisinin entegrasyonuna dayanan ve gelişmiş
ürün, işlem ve sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin dizaynı ile
ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

Mekatronik; gelişmiş ürün, kalite ve yüksek performansa ulaşmak için
tasarlanan; hesaplama, mekanizasyon, tahrik, algılama ve kontrol
parametrelerini aynı anda bulunduran sistem ve ürünlerin dizaynıyla
ilgilenen bir alandır.
Mart 2012

Şahan Taylan Üstündağ, bir soruya yanıt verdi.

Mekatronik mühendisliği nedir? Çalışma alanları nelerdir?

Mekatronik mühendisliği, mühendislik ilkeleri içinde, makina, elektrik/elektronik mühendisliği ve bilgisayar teknolojisinin eş amaçlı tümleşik bir yapıda gerçekleştirilmesi ve uygulanmasıdır. B