Bilmek istediğin her şeye ulaş

Milliyetçilik

Milliyetçilik, Ulusçuluk ya da Nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür. 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'da, 20. yüzyılda ise tüm dünyada egemen siyasi düşünce tarzı olmuştur. Dünya siyasi haritası bu dönemde milliyetçilik ilkelerine göre biçimlendirilmiştir. Günümüzde Anglosakson kültürüne bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği düşüncesini savunan çevrelerde olumsuz bir anlam yüklenmiştir. Milliyetçilik konusunda Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Elie Kedourie gibi karşıtların yanı sıra, Anthony Smith' Nev Nikolayeviç Gumilev gibi tarafsız yazarların teorik çalışmaları olmakla birlikte konu henüz teorik bir dayanağa kavuşturulamamıştır. Bu çalışmalarda yurtseverlik, militarizm, şovenizm, etnik aidiyet, dilsel aidiyet, ulusalcılık, irredantizm, faşizm, militancılık, dinselcilik, otoriterlik, ırkçılık, antiemperyalizm, asabiyet, hayali cemaatler, tarihsel kimlik, kahramanlık, maneviyat, atalar kültü, sadakat, egemenlik, ortak irade, vatan, romantizm, kamusallık, kültürellik kavramları açıklanmaktadır.

Nisan 2016

Uras Eymen  yeni bir  gönderide  bulundu.

Antik Ocakları reisinden mektup

Merhaba, ben Sokurtes.

Çok eski çağlarda yaşadım. Şu sizin taş kafalı heykelleriniz var ya, işte o adamlar benim çevremdeki insanlardı. Ülkem Haşmetli Yunan Devleti, onun için ölürüm. Ülkem her zaman doğruluk timsali olmuştur. Herkes yanlış yapabilir ama söz konusu ülkem ve atalarım ise yanlışlık yoktur. Ben atalarıma güveniyorum, "ecdadıma" sahip çıkıyorum, onların geçmişte yaptıkları her şey bana o kadar güzel geliyor ki.

Bir de bizim zamanımızda atalarını sorgulayan "hainler" vardı. Mesela Sokrates diye bir adam, değişik düşünceleri vardı, genelde de soru sorardı. Hatta bir keresinde onunla tartışmıştım. Adamın dediğine göre; birilerinin bizim atamız olması, onların doğru olması için yeterli değilmiş. Böyle saçmalık olabilir mi, aklınız alıyor mu? Merak etmeyin zaten, tartışmanın sonunda Antik Ocakları'ndaki arkadaşlarla adamı dövüp haddini bildirdik.

Antik Ocakları demişken aklıma geldi. Çok güzel bir oluşumumuz vardı. Temel mantığı;hasbelkader bir araya gelmiş insanların gaza gelip birlik olması ve kendilerinden olmayanları aşağılamaları, küçük görmeleri falandı... Çok iyi işler yapıyorduk. HYD'de (Haşmetli Yunan Devleti), bize kafa tutabilen çok az kişi vardı. Ülkenin tüm çocukları (özellikle 12-13 yaşında olanlar) bizi çok severlerdi, değişik hitaplarla gururumuzu okşarlardı. Ayrıca bu ocaklarda dindar nesiller yetiştirirdik. Şimdi yine bir düşündüm de çok güzel işler yapmışız ama çoğunluk bizi sevmesine rağmen çok da ciddiye almazdı. Nedenini bilmiyorum.

Ben de dindar bir insandım.Tüm tanrılara, din adamlarına, din adamlarının altındaki din adamlarına ve ülkemin diyanet işlerine gönülden bağlıydım. Böyle yazınca çok fazla kişiye güvendiğimi fark ettim ama olsun onlar hep doğru söylerler zaten. Bir de bu konuda bize karşı çıkanlar vardı. Neymiş efendim kula kulluk yapıyormuşuz, aklımızı kullanmıyormuşuz, tanrıya inanıyorsak madem din adamlarını niye bu kadar önemsiyormuşuz, din tüccarlığı yapıyormuşuz, insanları kandırıyormuşuz... Bu tip şeyler söylerlerdi ama biz hiç ciddiye almadık onları. Azınlıkta olduklarından çok etkili olamadılar ama çocuklarımızın kafalarını karıştırdıklarından bulduğumuz yerde döverdik. Gençliğimde ne pis, şiddetçi adammışım ben de be. Olsun hepsi ülkem ve inançlarım içindi.

Ateş beni çağırıyor, yavaştan mektubu bitirip görevli zebaniye vereyim. Bunlar da çok acımasız yahu, sanki dünyada kötü bir şey yaptık da her gün yan anam yan. Günahlarım bitsinde cennete geçeyim diye sabırsızlanıyorum ama bunların dediğine göre hep burada kalacakmışım. Allah Allah yeminle kafayı yiyeceğim şimdi yahu...

Blog: goo.gl/knogxy
Temmuz 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Anadolu milliyetçiliği nasıl bir görüştür?

Bir milletin, bir ırkın, bir bölgenin, bir dinin üstünlüğünü savunan ve tüm diğer grupları aşağılayan tüm milliyetçilik görüşleri kötüdür. Sağlıklı ve zeki ırklar genlerin karışmasıyla oluşur. Ne kadar çok gen o kadar çok sağlık ve zeka... Bunun karşıtı olan tüm milliyetçilik görüşleri insan ırkının evrimini engelleyeceği için kötüdür.
Haziran 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

Anadolu milliyetçiliği nasıl bir görüştür?

Irk milliyetçiliğinden biraz daha barışçıl görünse de sınırlara dayalı bir anlayış olduğundan yani anadolu içindeki bir insana dışındakinden daha çok değer vermeye tekabül ettiğinden tam manasıyla barışçıl bir kavram diyemem.

Bence şu görüş daha iyi bir görüştür "Anadolu benim evimdir, milletim dünya milletidir" Eğer mesele insanı sevmek, saymak ise en manâlısı cihangirliktir.

Hatta bak şimdi farkettim, şiir gibi kafiyeli olmuş yazdığım son paragraf :)
Anadolu benim evimdir,
Milletim dünya milletidir,
Eğer mesele insanı sevmek, saymak ise,
en manâlısı cihangirliktir.
Haziran 2014

Ali Fatih, bir soruya yanıt verdi.

Anadolu milliyetçiliği nasıl bir görüştür?

Milliyetçilik tanımını en güzel yapan kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. "Kendi geleceğinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine bağlı olduğuna inanan herkes Türk'tür" Türk milliyetçiliği bir çadırı, birleştirici bir çadırı ifade etmektedir. Bugün işte bu çadırı yıkmaya çalşıyorlar. Türk milliyetçiliği yıkılırsa bu Türkiye'nin de sonu demektir. Türk kimliği altında bir ve beraber olmalıyız.
Haziran 2014

Halil Ipci, bir soruya yanıt verdi.

Anadolu milliyetçiliği nasıl bir görüştür?

Anadolu milliyetçiliği veya Anadoluculuk Osmanlı imparatorluğunun yıkılışı sırasında güçlenen ümmetçilik, Osmanlıcılık ve Turancılık gibi akımlara tepki olarak gelişmiştir. Irk esasına dayanmak yerine, Anadolu coğrafyasında yaşayan herkesi merkeze koymuştur. Genellikle Anadolu adı altında birleşilmesi gerektiğini düşünen kimseleri kapsar. Kaynak Vikipedi
Şubat 2014

Engin Ergül   yeni bir  gönderide  bulundu.

Ekim 2013

Solsoledo  yeni bir  gönderide  bulundu.

Yerli Malı Haftası

Sahi bir zamanlar "Yerli Malı Haftası" vardı değil mi? Bu da mı üzerimizde baskı ve korku yaratmak içindi? Evet, ilkokula giderken maruz kaldığımız şeylerin birazı (tek tip forma, askeri düzende sınıflara girme, saygı duruşu vs. ) askeri düzenin getirdiği şeylerdi, birazı kalabalık ortamda yaşayacak olmanın getirisi (tırnak, saç ve çanta kontrolleri vs. )... Hepsi için bir bahane/ sebep bulunabilir, ama şu bir gerçek ki artık bu şartlarda ya da bunları yaşayarak okumayan öğrenciler üniversiteye geldiklerinde hala ortaokul seviyesinde beyin yapısına ve bilgi düzeyine sahip oluyorlar (bunları şahit olan biri olarak yazıyorum).
Sahi ne oldu bizim şu "Yerli Malı Haftası"na? Hani 80'lerde bütün ülke hep beraber kutlardık, kermesler, panayırlar düzenlenirdi hem okullarda hem de mahallelerde! Pardon bunlar hep "ulusalcılık" oldu şimdi tabii; tu kaka oldu! Kapitalizmin ve emperyalizmin karşısında durmamızı sağlayacak şeylerdi bunlar. Ama kapitalizm küreselleşme, barış, kardeşlik, dünya devleti ayağına hepsini yok etmeye başladı Afrika ve Asya'daki sömürgelerini iyice tükettikten sonra. Ulusalcılık, Ulus Devlet kötü bir şey oldu; çünkü tamamen yerli malını kullanmayı gerektiriyordu... Solcular da barış, kardeşlik vs. adına ulus devletlerre karşı çıkmaya başladılar, bir Halkların Kardeşliği masalı tutturdular, oysa gelen/gelecek olan ne kardeşlik ne de barıştı! Kapitalizm ve savaştı... Biri söyleyebilir mi bana şimdi şu "Yerli Malı Haftası"na ne oldu?

(Bu yazıyı aşağıdaki linke yorum olarak yazmıştım. O yazıyı da bir okuyun isterseniz. )
facebook.com/photo.php? fbid=369165916548...

Ağustos 2013

Alper Altuğ, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüyor mu?

Torpilin, çifte standardın bazı kurumlara hiç girmemesi gerekiyordu. Toplum olarak bu konuda sınıfta kaldık.

80'li yıllardan bu yana hangi kurumu incelerseniz inceleyin durum aynı. Stratejik öneme sahip ordumuzda da durum maalesef farklı değil.

Askerde tehlikeli ve olumsuz şartlarda vatani görevini yapan insanlar hep aynı çevreden, fakirlik yokluk çeken insanlardan.

Böyle olunca ne mi olur; yapılan hatalar düzeltilmez ve aynı hatalar tekrarlanır çünkü şikayet mekanizması bu çevrelerin insanında asla mahkemelere yansımaz.

Aynı sistem ABD gibi ülkelerde de geçerli fakat hukuk sistemi belli ki bu durumu kaldırıyor.

Bugün savaşa girsek ne kadar insanın bu ülkeden kaçacağını tahmin etmek bile istemiyorum.

Yani devir değişti ama bazı değerlerimiz değişmemeliydi.
Nisan 2013

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüyor mu?

Adnan Menderes ile ABD'nin güdümüne giren Türkiye, BOP planı çerçevesinde eyaletleşerek büyüyor, bu büyüme üniter yapıya ters ama ABD kölesi bu kadar insan ve onlara oy veren bu kadar insan varken yapacak şey insanların ABD kölesi ve uşağı hükumetlerden kurtulmak için sandıkta ders vermesi, üniter devlet tehlikede ancak bildiğimiz bölünme değil bu, ABD'nin emri ile büyüme. Belki de Ürdün'e kadar bir büyüme.
Nisan 2013

Ferşat, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüyor mu?

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan 29 Ekim törenlerine katılmadı. Nevruza izin verilirken 29 Ekim'de Türk bayrağı açanlara cezalar kesildi, kutlamalar yasaklandı.

Basitinden iki örnek..
Nisan 2013

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Gazcı geldi hanııım!

Ne güzel dolduruşa geliyorlar... Gazla çalışıyor bu millet; dincisi de aynı milliyetçisi de, milliyetçi tatlısu sosyal liboş demokratı da C: Hatta bu uygulama Kürt kardeşlerimizi bile etkileyebilir...

ufa.lt/rk6c8d
Daha fazla

10 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.