Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mobbing

İş Dünyası

TBB TV'den bir sunum: http://tv.barobirlik.org.tr/vi.aspx?v=20120327_gayeBurcu_mobbing.flv

Ocak 2016

Hypatia Hypatia @hypatiahypatia

Ülkemiz mahkemelerinde mobbing ne kadar ciddiye alınmaktadır? Mobbing ile direkt ilgili olan kanunlar var mıdır?

Ülkemizde mobbing hala tam olarak anlaşılmış değildir. Fakat uluslararası mevzuatla birlikte paralel olarak ülkemizde de yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2011 yılında yayınlanan "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ne İlişkin Başbakanlık Genelgesi", bu konuda genel bir yükümlülük oluşturmakta, işyerlerinde alınması gereken önlemlere ve düzenlemelere ilişkin iyi bir rehber özelliği
taşımaktadır. Yayınlanan genelde mobbingle ilgili direkt yapılan bir düzenlemedir. Bu genelgede:
 • "İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemler alacaktır",
 • ""Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır",
 • "Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir",
 • "Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır",
 • "Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır",
 • "Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır",
 • "Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir",
 • "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir", düzenlemelerine yer verilmiştir.
Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Yeni Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesi; "İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" hükmü ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Devlet Memurları Kanunu'nun 10. Maddesi; “…Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. ” hükmü dolaylı olarak yapılmış düzenlemelerdir.
Kasım 2015

Mavi Anka @mavianka

İş görüşmelerinizde kaç kez asistan değil de sevgili arayan işveren ile karşılaştınız?

 1. Öncelikle ağzınızı bir düzeltin sayın maganda. Bayan hitap şeklidir, kadın isimdir. Soru tam da kadına bayan diyen zihniyeti yani soran magandayı sorguluyor.
 2. Kariyer siteleri bedava değil en ucuzu işçi başına 500 TL, teoriniz oldukça hatalı, 500'ü veren zaten sevgiliyi yapar.
 3. Bu tür işveren yoksa sizsiniz de burada kamuoyu araştırması mı yapıyorsunuz?

 4. İsimsiz olduktan sonra herkes her türlü soruyu tüm art niyetlerini de dahil ederek sorar. Siz kadına bayan diyen maço magandaların günün birinde tükenmesi dileğiyle. Çevrenizde saldırmadığınız, ırzına geçmediğiniz kadın var mı ki böyle bir araştırma/gözlem neticesinde de istatistik (yani elinizde en az 5000 örnek var) yapabildiniz? Bence bisik tirolun gidin, çok sinirlendim...
Eylül 2014

Gizli Kullanıcı

Mobbinge maruz kalıyorum. Yasal hakkım nedir? Nereye ve kime ne şekilde başvuru yapmam lazım?

 • İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilme hakkınız vardır. (Bu madde ispat yükümlülüğünü size bırakıyor, Mobbing uyguladığını düşüğündüğünüz kimselerle bu konuda sorunlarınızla alakalı, görüşme yapın sakinliğinizi koruyun, yanınız da bu duruma şahitlik edecek bir tanıdık bulundurun mümkünse aynı iş yerinden olsun. Görüşme talebiniz reddedilirse yazılı olarak çalıştığınız yetkili kuruma dilekçe verin. 1 ay içerisinde dilekçenize cevap verilmek zorundadır. Mobbing maruz kaldığınız şikayeti ile psikolojik destek birimlerine (hastane) başvurun en kuvvetli delildir.
 • Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır.
 • Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.
 • Mobing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Koşulları söz konusu ise işçi, memur, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.
Nisan 2013

Eren Hızlıol @erenhizliol

Sizce Mobbing'e karşı tedbirli olmak üzerine Türkiye'de çalışanlara ve işverenlere yeterince eğitim veriliyor mu?

İstisnalar olabileceği gibi, genel bir cevap vermemiz gerekirse, hayır. Çalışan ve işverenlerin bu konuda eğitilmesini geçin, birçok çalışan hangi davranışların "mobbing" olarak adlandırılabileceğinden dahi habersiz ne yazık ki ülkemizde. Mobbing çalışanın psikolojisini ciddi şekilde tehdit ediyor ve genellikle insanların aklına uç boyutlarda örnekler geliyor bu kavramı duyunca. Taciz gibi. Oysa daha oraya gelmeden mobbing sayılabilecek birçok şey var. Bunlardan bazıları şöyle:
 • Mesleki yeterliliğin sorgulanması
 • Kişiye güvenilmediğinin hissettirilmesi
 • Kasten, verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler verilmesi
 • Kişiden bilgi saklanması
 • Kişinin görmezden gelinmesi, gruptan izole edilmesi

Ayrıca hukuksal olarak tanınan bazı haklar var bu konuda. Onları da şöyle sıralayabiliriz:
 • İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilme hakkı vardır.
 • Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır.
 • Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.
 • Mobing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
 • Koşulları sözkonusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.


Mobbing'e maruz kaldığınızı düşünüyorsanız sessiz kalmayın.
Mart 2012

Burhan Çetinkaya @Burhan

Mobbing eğitimi nedir?

Mobbing çok yeni bir kavram. İş hayatında bir çalışanın başka bir çalışana bilerek yaptığı duygusal-psikolojik saldırı anlamındadır. Örneğin; bir çalışanla alay ederek onu işten çıkarmaya zorlamak gibi.

Mobbing eğitimi ise çalışanlara mobbing hakkında bilgi vererek onların nelerle karşılaşabileceği ve bu sorunla nasıl başa çıkabileceklerini anlatmak amacıyla yapılan eğitimdir.
Ocak 2011

Sevgiseli @Sevgiseli

Mobbing karşısında tavrınız ne oluyor?

ben birsey yapamayıp istifa etmiştim .ispatlama şansın çok zayıf , sen davayı açtığın an insanlar sana doğal olarak hala orada çalıştığı için tanık olmak istemiyorlar , şimdi ki aklım olsaydı bende karşı tarafı taciz ederdim
Aralık 2010

Sercan K. @connoisseur

Mobbing nedir? Nasıl karşı konulabilir?

ben mobbing e uğradım . hedeflerimi tutturan türkiyedeki 2 yöneticiden biriydim . benden oldukça üst pozisyondaki yöneticim her toplantıda şahsıma herkesin ortasında seviyesi yerlerde eleştiriler yapardı , yalnızken ise bana karşı çok iyiydi . benden ayın 3 haftası evimden 120 km ötede çalışmamı istedi şirketteki erkek yöneticlerin bile dayanamadığı mesafelere gönderildim , herkesten yüksek hedefler bana verildi inanılmaz bir depresif hal almaya başladım . en sonunda iş bulmadan istifamı verdim bu seferde kalmam için resmen yalvardı ama şansmı allahın takdirimi bilemem kısa süre içinde çok iyi bir iş buldum ve ayrıldım . ve bu sürece bir kaç yıl katlandım , ama uğrayanlara tavsiyem benim gibi susup oturmamaları şimdiki aklım olsa sessiz kalmazdım
Aralık 2010

Serdar Oruç @serdaroruc

Mobbing'e maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz?

Daha önce sorulmuş, soran arkadaştan özür. Ama önemli bir şey. En azından bilmeyenler öğrenmiş olur, mobbing deyince kal gelmez.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.