Bilmek istediğin her şeye ulaş

Modernizm

Kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır. Modernist hareketin 19. yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir. Modernizm kabaca 1884-1914 yılları arasında hüküm sürmüştür. Temelde dayandığı fikir, geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir. Modernizm ticaretten felsefeye her şeyin sorgulanmasının gerekliliğini savunur. Böylelikle kültürün öğeleri yeni ve daha iyi olanla değiştirilebilir. Modernizme göre 20. yüzyılın ortaya çıkardığı yeni değişiklikler ve yenilikler kalıcıydı, aynı zamanda yeni oldukları için 'iyi' ve 'güzeldi' ve toplum dünya görüşünü bu öngörülere göre gözden geçirip uyarlamalıydı. Modernizm tanınmış gelenekleri kıran bir stil anlatmak için kullanılmıştır.Yeni bir çağında duyarlılığına daha yerinde formları yaratmayı amaçlamıştır. Bazıları 20. yüzyılda gözlemlenen modernizmi "modernizm" ve "postmodernizm" olmak üzere iki harekette incelerler. Fakat bazı görüşlere göre modernizm ve postmodernizm bir hareketin sadece iki farklı açısıdır.

Eylül 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

Modernizm, postmodernizm ve moderniteden anladığınız nedir ve bu kavramlar size neyi çağrıştırıyor?

MODERN; Adı üzerinde mod (biçim veya anlayış) değiştiren demektir. Yani varolan biçimden farklı bir biçime geçilmesini hatta günümüzde yaşanması gerektiğini savunur. Mesela "Moda" kelimesi de özünde budur. Yani varolan görsellikten farklı birşey yapıp ona uymanın günümüzü temsil ettiğine inanır..

POST-MODERN: ise mod değiştirmenin sorunlarına dikkat çeker. Yani sürekli mod değiştiren bişeyin varolan düzeni değiştirmesi sonucunda ortaya çıkan sorunlara dikkat çeken bir bakış açısıdır.

Bana göre Modern ve Post-Modern; aynı arabaya binmiş iki insan gibidir. Biri arabayı sürer diğeri gittiği yolu eleştirir. Halbuki ikisi de aynı arabada gitmektedir yani ikisi de kapitalist sistemin içerisinde materyalist bir bakış açısını temsil etmekteler.
Eylül 2014

Belgi Saygı, bir soruya yanıt verdi.

Modern sanat nedir?

Modern Sanatın çağdaş kelimesiyle karistirilmasinin en önemli sebeplerinden biri de postmodern kahramanın ortaya cikmasindan kaynaklanır. Çıkışı itibariyle hepsi moderndir. Postmoderni de kavradığını düşünmekteyım zira :)
Temmuz 2014

Aybüke Kimya Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Modernizm ve postmodernizm arasındaki fark nedir?

Modernizm daha kuralcı ve maddiyatçı bir yapıya sahipken postmodernizm daha çok kurallara karşı çıkan ve maneviyatçıdır.
Mayıs 2014

Belgi Saygı, bir soruya yanıt verdi.

Modernizm ve postmodernizm arasındaki fark nedir?

Modernizm hala varlığını sürdürür, geleceği, gelişmeyi hedefler. Post giymiş olanı ise; sadece ana odaklanır, çözümü yoktur, sen ne istersen odur. Amaçsız gibidir... Karşıtlıkların bir aradılığını ister postmodernizm. Öte taraftan modernizmde daha iyiye doğru giden bir savaş vardır.
Mayıs 2014

Ferudun Çınar, bir soruya yanıt verdi.

Modernizm ve postmodernizm arasındaki fark nedir?

Modernizmin "post"a bürünmüş halidir "postmodernizm. Kuzu postuna bürünmüş koyun misali...
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Modern toplum sizce neden postmodern olma çabasında?

Modernizm deyince işte bu oluyor:

Modernizm

Bu tarz sizce de eskimedi mi...

Şaka bir yana başbakanın postmoderniteden anladığı barok çağına geri dönmek oluyor. Okumayan, yazmayan, düşünmeyen ve %50'yi oluşturan toplumun postmodernite adına ne bir bilgisi ne de beklentisi var. Postmodernite zaten çağımız filozoflarının bir çoğunca kabul görmeyen, dejenere bir akımsıdır. Başbakanın da bu konuda herhangi bir şey bildiğinden tamamen şüpheliyim.

Hatta postmodernitenin şöyle de bir tanımını buldum.
"Postmodernite, ne bir tarihsel dönem, ne de iyi tanımlanmış karekteristik özellikleri olan politik ya da kültürel bir eğilimdir. Tersine postmodernite; dış çizgilerini, moderniteyle ve moderniteye havale edilmiş sorunlarla problemi olanların, moderniteyi suçlamak isteyenlerin ve gerek modernitenin başarılarının gerekse çözümsüz açmazlarının bir dökümünü çıkaranların çizdiği, modernitenin daha geniş kapsamlı zaman ve mekânı içerisindeki bir özel kollektif zaman ve mekân olarak anlaşılabilir"
Şubat 2014

Şevki Yeşilpınar, bir soruya yanıt verdi.

Modernizm, postmodernizm ve moderniteden anladığınız nedir ve bu kavramlar size neyi çağrıştırıyor?

Kavram açıklamaları hele yorum da isteniyorsa buralara sığacak kadar dar ve basit olmamalı. Umarım bir başka ortamda ve koşulda yanıtlama durumum olur... .
Ekim 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Modern toplumu oluşturan olaylar nelerdir?

Şuanki modern toplumun oluşmasına faydası olan olaylar:

  • Aydınlanma
  • Rönesans
  • Kentleşme
  • Endüstrileşme
  • Demokrasinin doğuşu
  • Bilim ve teknoloji gelişmeleri


Ekim 2012

Nurullah Garip, bir soruya yanıt verdi.

Dikenli Tel, 19. yüzyılın 3. çeyreğinden uzun süre önce, hatta Antik Yunan döneminde bile rahatlıkla icat edilebilecekken, neden 1837 yılında ve ABD'nin Illinois Eyaleti'nin DeKalb şehrinde icat edilmiştir?

Şöyle bir bilgi var:
1867'de Lucien B. Smith, tarihteki ilk dikenli teli üretti. Teksas'ta yaşayan büyük toprak sahiplerinin sayısı artmaya başlayınca sınırlar birbirine yaklaşmaya başlamıştı. İşte bu ihtiyaçtan hareketle kendisi de bir çiftçi olan Smith, sınırları belirlemek ve yabancıların girişinin önüne geçebilmek için tarihteki ilk dikenli teli üretmiştir.
Temmuz 2012

Bozkurt Yurdakul, bir soruya yanıt verdi.

Modern sanat nedir?

Bu sorunun cevabını verebilmek için aslında Modernizm'in içeriğine göz atmak gerekiyor.
Temel olarak Modernizm, geleneksel sanat, mimari ve hatta günlük yaşamın artık süresinin dolduğu ve tümden sorgulanarak yeni bir kültürün oluşturulması gerektiği fikriyle 19. yy sonlarında ortaya koyulmuş bir sanat, mimari ve felsefe akımıdır. 1970'lere kadar da devam etmiştir. Sanat penceresinden bakacak olursak, geleneksel sanatın sorgulanması ve endüstriyel evrimini tamamlamış insana hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılması şeklinde özetleyebiliriz. Modern Sanatın, özellikle resimde, İzlenimcilik (Empresyonizm) akımıyla başladığı kabul edilir. Ressam artık dünyayı gördüğü şekilde temsil etmeyi bırakmış, temsil başlı başına bir sorunsala dönüşmüştür. Modernist akımda sanat da kendi kendini konu haline getirmiştir.
Bir küçük not: Ülkemizde "modern" kelimesi genellikle "çağdaş" kelimesi ile karıştırılır. Bu yüzden Modern Sanatı bir dönem olarak ele almamız gerektiği unutulmamalıdır.
Haziran 2012

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

10 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.