Bilmek istediğin her şeye ulaş

Molekül

Molekül bir birine bağlı bir grup atomun oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. Diğer bir ifadeyle bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farkı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu da oluşabilirler. Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve iki oksijen atomundan oluşur. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 19996 sayıda atomdan oluşmakla birlikte sadece 4 çeşit farklı atom içerir; hidrojen, karbon, oksijen ve nitrojen. Molekülleri oluşturan kimyasal bağlara Moleküler bağlar denir. Bunlar kovalent, iyonik ve metalik bağlardır.

Mart 2015

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Bir madde donarken neden sıcaklığı sabit kalır?

Maddenin donmak için dışarıya vermesi gereken ısıya ise donma ısısı denir. Madde donarken geçen sürede sıcaklık yine sabit kalır. Madde erimek için aldığı ısı ne kadarsa, donmak için aynı ısıyı geri vermek zorundadır: Bu yüzden erime ısısı donma ısısına eşittir.
Eylül 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Moleküllerin elektriği iletmesi ve depolamasından faydalanarak I B M yazmışlar. 1974'te moleküller üzerine ortaya atılan bir varsayım, o günlerde teknolojinin güdük kalmasından ötürü ispatlanamamış.

IBM100 - Scanning Tunneling Microscope

Description
Mayıs 2014

Aytaç Dicleli, bir soruya yanıt verdi.

İyonik bağ nasıl oluşur?

Metal ve ametal atomları arasında elektron alış verişine dayanan güçlü etkileşimlerdir. Metal atomu elektron verir ve + ile yüklenir, ametal atamu ise metalin verdiği elektronu aldığı için - yükle yüklenir. İki iyon arasında ki elektrostatik çekim kuvveti nedeni ile bu iyonlar bileşik oluşturur. Bunun dışında metal - kök, kök - kök ve kök ametal bileşikleri de iyonik bağlıdır. CaCO3 , NH4Cl ve NH4NO3 gibi.
Mayıs 2014

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

İyonik bağ nasıl oluşur?

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü , elektron alan (-) yüklü iyon olur. Anyon (-) ve katyon (+) arasındaki bu çekim kuvveti bir bağdır ve iyonik bağ olarak adlandırılır. Sonuçta tuz oluşur.

Örneğin; Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapması ile oluşur. Sodyumun atom numarası 11, Klorun ise 17'dir. Sodyum klora bir elektron vererek iyonik bağ yapar.


Kimya

İyonik Bağın Özellikleri:
  • Metal ve ametal bileşikler arasında gerçekleşir.
  • Elektron alışverişi yapılarak gerçekleşir.
  • İyonik bileşikler oda sıcaklığında genellikle katı halde ve kristal yapıda bulunur.
  • İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletmezler. Sulu çözeltilerinde ve erimiş halde iyonlarına ayrıştıkları için bu hallerde elektrik akımını iletirler.
  • En kuvvetli iyonik bağ; en aktif metal ve en aktif ametal arasında yapılır.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.