Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakkı Türk hukukunda Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde ve devamında düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı çağdaş hukuk sistemlerinde pek çok sınırlamalara uğramıştır ve bu nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilir. Mülkiyet hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma, başkalarına devretme, tahrip etme, nesnenin ürünlerinden yararlanma yetkisine sahiptir. Bu hak mutlak nitelikte olduğundan herkese karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet hakkını, hukuksal olarak korunan eylemli durum olan zilyetlik ile karıştırmamak gerekir. Türk Medeni Kanunu'nun 973. maddesine göre "Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir". Söz edilen fiili hakimiyetin hukuk düzeni sınırları içerisinde olması gerekmediği gibi (örn. bir hırsız eşya üzerinde fiili hakimiyeti bulunduğu sürece çalmış olduğu malın zilyetliğine sahiptir) nesnenin maliki de fiili hakimiyetten yoksun bırakıldığı sürece zilyetliği kaybeder (örn. hırsızın çaldığı eşyanın maliki). Mülkiyet, hak sahiplerinin sayısına göre tek başına mülkiyeti ve birlikte mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Birlikte mülkiyet de kendi içinde paylı mülkiyet (Türk Medeni Kanunu madde 688) ve elbirliği mülkiyeti olarak (Türk Medeni Kanunu madde 701) ikiye ayrılmaktadır. Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanunu'na göre ancak maddi varlıklar üzerinde kurulabilmekte olup taşınır ve taşınmaz mülkiyeti olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımın önemi özellikle mülkiyet hakkının devrinde, rehninde kendini gösterir. Taşınmaz mülkiyetinin devri geçerli bir borçlandırıcı işlem ve tapu sicilinde tescil istemi ile tescilden oluşan tasarruf işleminin yapılması ile ger...

Mart 2018

Ismail Arslan, bir soruya yanıt verdi.

Yabancıların en çok mülk edindiği illerimiz hangileridir?

Bütün Karadeniz'de Satılmamış Arazi Kalmadı.
Mart 2013

F. Adıbelli, bir soruya yanıt verdi.

Devlet neden Bireysel Emeklilik Sistemine %25 katkı sağlıyor? Neden asgari ücretliden bile aldığı vergiyi önce bankalara akabinde de (10 yıl sonra) parası olanlara dağıtıyor?

Bildiğim kadarı ile bi örnekle açıklamaya çalışayım, mesela BES sistemine kaydoldunuz ve aylık 100 TL vereceksiniz diyelim. Bu 100 liranın %30 yani 30 lirasını devlet önceden vergi olarak alıyordu, yani siz BES'e 70 lira yatırmış oluyordunuz (devlet memurları hariç, devlet memurlarından bu parayı zaten alıyolarmış). Şimdi ise 100 liranın %5, yani 5 lirasını vergi olarak alıyor buda devletin %25 katkı sağladığı anlamına geliyormuş.
Şubat 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Yabancıların en çok mülk edindiği illerimiz hangileridir?

  1. 40090 yabancıyla Antalya
  2. 20196 yabancıyla Muğla
  3. 17629 yabancıyla Aydın

Yabancı
Ekim 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Anarşizm nedir, neyi amaçlar? Bu düşüncenin öncüleri ve temsilcileri kimlerdir?

Anarşi , anarşiyi tarif edenler dahil olmak üzere bu yorum dahil bireyleri toplumsal bi potada eritmeye hedefleyen yöntemlerin toptan reddi dir. Din, ahlâk, sorumluluklar bireyin kendi doğruları içinde doğrudur. Bir baska anarşik birey icin doğru olması gerekmez.
Ağustos 2012

Gujan Şen, bir soruya yanıt verdi.

Sanal (dijital) mülkiyet nedir? Neler bu kapsamda değerlendirilebilir?

Eserler ile ilgili dijital mülkiyet haklarının normal mülkiyet haklarından günümüzdeki yasalara göre bir farkı bulunmamaktadır.

Bir fotoğrafın ya da başka bir eserin internette yayınlanması bu eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Esere ilişkin hak sahiplerinin eser yayınlanmış olsa bile hakları devam eder, bu sebeple ilgili hak sahiplerine ulaşarak izin alınması gereklidir.

Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Sözkonusu haklar, zaten eseri meydana getiren kişide olduğundan almak için yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Ancak ispat kolaylığı sağlaması bakımından isteğe bağlı kayıt- tescil işlemi yapılması mümkündür.
Mayıs 2012

Penelope, bir soruya yanıt verdi.

Anarşizm nedir, neyi amaçlar? Bu düşüncenin öncüleri ve temsilcileri kimlerdir?

Anarşizmin kelime anlamı Eski Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve achos "yönetici" den gelir. Anarşizme göre bir toplumsal düzen, düzenleyici bir iktidar veya kurum olmamalıdır. Sadece hükûmet değil, her türlü örgüt, politik, ekonomik veya toplumsal hiyerarşi olmamalı ve yıkılmalıdır.

Anarşizm her koşulda, her türlü otoriteyi reddeder ve yıkmayı amaçlar. Bu yıkıcı niteliği dolayısıyla en tehlikeli felsefi akım olarak da değerlendirilir insanlarca..

Bu akımın kurucusu ve kendini anarşist olarak tanımlayan ilk kişi Proudhon'dur. En önemli diğer temsilcileri ise; Stirner, M. Bakunin, Kroptkin'dir.

*Proudhon anarşizmi bilinçli bir kitle hareketi yapmaya teşebbüs etmiş; "mülkiyet hırsızlıktır" düsturunu ortaya koymuştur. Proudhon'a göre baskıcı kurumların kaldırılması insanları mutlu edecektir.
**Stirner; Bireyin kendisi dışında hiçbir şeye ve hiç kimseye karşı sorı,umluluk altında olmadığını savunur. Ayrıca "iyinin de kötünün de benim için hiçbir anlamı yoktur." der. Ona göre insan eylemlerini haklı çıkaran şey, yalnızca beninin gücüdür.

Ek olarak; egoizm ve bireysel iradenin gücünü metheden ve onu "sürü-benzeri" gereklilikleri olan bağımlılıklardan kurtarmayı gözeten Nietzsche'nin anarşist çizgide yer alan bir filozof olduğu da söylenebilir.
Mart 2012

Çınar, bir soruya yanıt verdi.

Şubat 2012

Cem Deyupoğulları, bir soruya yanıt verdi.

32 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.