Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mutasyon

Biyoloji

Değişinim ya da mutasyon, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon, kalıtsal olamayacağı için kuşaktan kuşağa aktarılmaz. Bedensel (somatik) mutasyonlar bu anlamda kalıtsal değildir. Eşey (üreme) hücresi mutasyonları, diğer ismiyle germ hattı mutasyonları ise kalıtsaldır ve bir sonraki nesillere aktarılır. Bireyin,kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan genetik şifre, herhangi bir nedenden dolayı (DNA onarımı, mayoz bölünme veya DNA replikasyonu sırasında meydana gelen hatalar, transpozonlar, virüsler, X ışını, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaç ve mutajen kimyasallar, ani sıcaklık değişimleri vb. etkenlerle) bozulabilir. Bunun yanında hipermutasyon gibi hücresel süreçlerde organizmanın kendisi tarafından da tetiklenebilir. Bu durumda DNA’nın sentezlediği protein veya enzim bozulur. Böylece canlının, proteinden dolayı yapısı, enzimlerinden dolayı metabolizması değişebilir. Mutasyon ters evrimin temelini oluşturur. Mutasyonlar, kalıtsal materyalin normal kombinasyonunu değiştirmeyen, kalıtsal yapıda meydana gelen bütün değişikliklerdir. Mutasyon terimi genel olarak, Kromozom yapısının değişmesini, Kromozom sayısının değişmesini, Genlerdeki değişiklikleri kapsar. Bu anlamda mutasyonlar, sitogenetikte, değişimlerin kapsamlarına göre, Genom mutasyonu, Kromozom mutasyonu ve Gen mutasyonu olarak adlandırılıp üçe ayrılırlar. Genom mutasyonları kromozom sayısındaki değişmeler olup kromozom mutasyonları ise ışık mikroskobu altında incelenebilen ve kromozomun iç yapısında oluşan değişimlerdir. Gen mutasyonları ise ışık mikroskobu altında görünmeyen ve tek bir geni kapsayan mutasyonlardır. Mutasyonlar, dizilimlerd...

Mayıs 2014

Melis Vatansever, bir soruya yanıt verdi.

Mutasyonlar evrimde nasıl bir yere sahiptir?

Evrim, bir canlı popülasyonun genetik kompozisyonunun rastgele mutasyonlar yoluyla
zamanla değişmesi anlamına gelir.
Genlerdeki mutasyonlar, göçler veya çeşitli türler arasında yatay gen aktarımları sonucu türün bireylerinde yeni veya değişmiş özelliklerin (varyasyonların) ortaya çıkması, evrim sürecini yürüten temel etmendir. Evrim, bu yollarla oluşan değişimlerin popülasyon genelinde daha sık veya daha nadir hale gelmesiyle işler.
Nisan 2013

Thecrazyhands, bir soruya yanıt verdi.

Mutasyon çeşitleri nelerdir?

Kabaca;
Sessiz Mutasyon
: DNA'da ki tek bir bazda meydana gelen değişikliktir. Bu mutasyon sonucu herhangi bir sorun ortaya çıkmaz gene aynı protein kodlanır. Örneğin vücutta CAG geni metionin proteinini kodluyor diyelim, bu gen CAC oldu ama gene metionin kodlanıyorsa buna sessiz mutasyon denir. Tek bir baz değişti ama sonuç değişmedi.

Yanlış anlamlı mutasyon: DNA'da gene bir baz da değişiklik olur ama bu sefer kodlanan protein değişir. Örneğin CUG Guanin'i kodlarken CUC şeklinde mutasyone olunca Valin'i kodladı diyelim (orak hücreli anemi böyle olur), yani baz değişti sonuç da değişti, anlamlı mutasyon olmasının sebebi de Guanin yerine gene bir başka protein olan Valin kodlandığı için.

Yanlış anlamsız mutasyon: Bu sefer baz değişikliği sonucu hiç bir protein kodlanmaz. Dolayısıyla anlamsız mutasyon denir çünkü mutasyon sonucu bir şey elde edilmez.

Çerçeve kayma mutasyonu: Genler vücutta 3'lü halde bulunurken (mesela:123 456 789) mutasyon sonucu 234 567 8910 şeklinde gen dizilimi değişir ve en kötü mutasyon tipi olan çerçeve kayması meydana gelir ki kanserlerde görülen genelde budur.
Nisan 2013

Ramazan Altun, bir soruya yanıt verdi.

Mutasyon çeşitleri nelerdir?

''Spontan mutasyonlar ve spontan olmayan mutasyonlar '' kısaca ikiye ayırabiliriz...
Şubat 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Şubat 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Nisan 2012

Redeye  yeni bir  gönderide  bulundu.

Bir gün gelecek ve yaptığımız, düşündüğümüz her şeyi o gün aldığımız hap belirleyecek şeklinde öngörenler yanılmıyor sanırım...

İnsan mühendisliği

Üç bilim insanı küresel ısınmayı durdurmak yerine, insan vücudunun biyolojik ve metabolik özelliklerinin değiştirilebileceğini öne sürdü.

6 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.