Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mutluluk

İnsanlar

Mutlu olmak

Aralık 2013

isikoren.com/biyografi'>Hilmi Işıkören @hilmiisikoren

Aralık 2013

Merve Dönmez @merve09

FARK EDİLEMEYEN MUTLULUKLAR

Hayat her zaman olumlu şeyler yaşatamaz insana. Her olumsuzların çok küçük bir olasılık da olsa olumluları vardır fark edemediğimiz…

Her şerde bir hayır vardır dedikleri gibi. Olumsuz olaylarda küçük mutlulukları yakalayan dünyanın en mutlu insanı olurlar. Bence mutluluğu yakalamak balık tutmaya benzer. Oltayı atar saatlerce beklersin. Saat geç oldu gideyim dediğin anda bir şey takılır oltana o bir balık MUTLULUK BALIĞI...

Kimileri bu daha küçük deyip denize atar. Yani önüne çıkan fırsatların farkına varamaz. O zaman ne yapmak gerekir soruyorsunuz deme kendinize?

Tek bir yolu var balığın büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakmadan kovana doldurmak. Unutma ki herkesin kovası ayrı ve herkes de ayrı bir rekabet var. Kovası dolu olanları kıskanmayan var mı? Hangimizin kıskanmıyor ki peki bizim onlardan farkımız…

Kıskanmamak için fırsatları değerlendirmek lazım. Buna kendimizi ne kadar hazır
hissediyoruz?

Unutma! Mutluğun formülü FARK EDİLEMEYEN Mutlulukları görmektir.

Bu hayat senin! Mutluluklarda senin! Onları far etmek de sadece senin elinde!
Mart 2014

Savaş Dağ @savasdag

Mart 2014

Seda Atadan @sedaatadan

Mutluluk

Mutlaka izlenmeli...
Mart 2014

Engin Ergül @enginergul

Nisan 2014

Hxdcml @HxDcmL

Ve ile başlayan nadir güzel sözler

Unuttuğum şifremi hatırlamanın vermiş olduğu mutlulukla giriş yapıp, paylaştığım bu sözler nerede görünecek diye merak etmiyor değilim.
Nisan 2014

epileptikatak.tumblr.com'>Goul Chakir Katsapoulos @kibritcikiz

Mayıs 2014

Şaman @chamacon

Mayıs 2014

Şaman @chamacon

Mutluluğun peşinden gitmek

1047

500 kişi bir seminerdeydi. Birden konuşmacı durdu ve bir grup çalışması yapmaya karar verdi. Herkese bir balon vererek başladı. Herkes gazlı kalemle balonuna adını yazmalıydı. Sonra bütün balonlar toplandı ve bir odaya kapatıldı.

Katılımcılar odaya alındı ve 5 dakika içinde üzerine isimlerini yazdıkları balonu bulmaları söylendi. Herkes deli gibi kendi adını aramaya başladı, insanlar çarpıştılar, bir birlerini ittirdiler, tamamen bir kaos ortamı oluştu.
5 dakikanın sonunda kimse kendi balonunu bulamamıştı.
Konuşmacı bu sefer herkesin bir balon almasını ve üzerinde adı yazan kişiye o balonu vermesini söyledi. Bir kaç dakika içinde herkes kendi balonuna kavuşmuştu.
Konuşmacı dedi ki: "Yaşamımızda bunu görüyoruz. Herkes deli gibi mutluluğu arıyor ve nerede olduğunu bilmiyor. Bizim mutluluğumuz başkalarının mutluluğunda gizlidir. Onlara mutluluk verin; sizinki size gelir. Ve insanların yaşam amacı da budur...

Ağustos 2014

Rasih Uğur Uyanık @mimarankara

Afilli Filintalar/Emrah Serbes/insan ziyan olmak için yaratılmıştır

inploid.com/t/moral-bozuklugundanolumsu... cevap olarak eklemek istedim. Yersiz buldum, ama bir şekilde inploid'de bulunması gerektiğini düşündüm.

Bir isteğimiz karşılandığında mutlu olmayız. Geçici bir mutluluk yanılsaması yaşarız. Bir istek her zaman başka bir isteği doğurur. Sırada ne olduğunu asla bilemeden, kör isteklerin peşinde manasızca yürüyoruz. Hedef, amaç, vizyon, kariyer. Bu manasız yürüyüşte bizi teselli etmek için uydurulmuş kelimeler. Schopenhauer çok basit bir şey anlattı. Dünyaya hoş geldiniz orospu çocukları dedi. İnsan ziyan olmak için yaratılmıştır. (Belki de bu yüzden geç anlaşıldı. Kant harıl harıl okunurken onun başyapıtı İrade ve Tasarım Olarak Dünya, iki yüz adet sattı. Çünkü insan zihni basit şeylerden ziyade komplike şeyleri anlamaya müsait.) Her neyse. Şunu anlattı Schopenhauer: İnsan düşünenden ziyade isteyen bir varlıktır ve isteklerinin sonu asla gelmez. Aklıyla bir dünya kurmuştur ama onu yöneten bedenidir. Kant’ın dediği gibi aklı değil. Beden de kör bir iradeye tabidir. Bu iradenin de nereden gelip nereye gittiğini asla bilemezsin.
Joshua Ferris’in Bilinmeyen romanı da bunu anlatıyor. Bir avukat durup dururken yürümeye başlıyor. Her şeyi bırakıyor ve sadece yürüyor, yorulduğu yerde uyuyor. Bedeni aklını ele geçirmiş, kör bir iradenin peşine takılmış yürüyor. Nereden geliyor bu yürüme dürtüsü, bilinmiyor.
Bir istek başka bir isteği doğuracaksa ve biz sonunda hep mutsuz olacaksak neden istemeye devam ediyoruz. Bilinmiyor. Geçen gece sokakta bekledim. Kar altında, kapalı kapılar önünde, saatlerce. Köpekler geldi beni ısırdı. Neden? Bilinmiyor. Koltés bir oyununda, “Hayır diyen insan hâlâ biraz mutludur, ” diyordu. Ne demek istediğini yeni anlıyorum.
Mutluluk bir vazgeçiştir ve çok ender rastlanan bir ruh dinginliğidir.


Orjinali ve diğer yazıları için...
afilifilintalar.com/author/serbes/page/2
Ağustos 2014

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Eylül 2014

Engin Ergül @enginergul

Mutluluğun garantisi!

Ame­ri­kan ana­ya­sa­sın­da “Hal­kın mut­lu­luk pe­şin­de git­me­si ga­ran­ti edi­li­r” di­ye bir ifa­de var­dır.
Es­ki Baş­kan­lar­dan Ben­ja­min Frank­lin bir gün ana­ya­sa hak­kın­da ya­pı­lan bir top­lan­tı­da ko­nu­şur­ken, ar­ka sı­ra­lar­dan genç bir din­le­yi­ci:
“O ke­li­me­ler hiç bir şey ifa­de et­mi­yor Sa­yın Baş­kan… Bun­lar boş lâf­lar­dan baş­ka bir şey de­ğil. ” di­ye ba­ğı­rır ve so­rar:
“Ha­ni, o mad­de­nin ga­ran­ti et­ti­ği mut­lu­luk ne­re­de? ”
Baş­kan Frank­lin şu ce­va­bı ve­rir:
“Ar­ka­daş, öy­le be­leş yok! Ana­ya­sa, Ame­ri­kan hal­kı­na sa­de­ce mut­lu­lu­ğun pe­şi­ne git­me hak­kı­nı ga­ran­ti edi­yor. Onu ya­ka­la­ya­cak olan sen­sin, sen! ”
Kasım 2014

Furkan Okyay @furkanokyay

Mutluluk

Ne ile uğraşırken kendinizi mutlu hissedersiniz.
Ocak 2015

isikoren.com/biyografi'>Hilmi Işıkören @hilmiisikoren

261 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.