Bilmek istediğin her şeye ulaş

Namaz (Arapça : الصلاة في الإسلام) Klasik İslam anlayışına göre İslamın şartları'ndan biri kabul edilen ibadettir. Kur'an'da günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması belirtilmiştir. Kur'an’a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim'e öğretilen bir ibadet şeklidir.

Eylül 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

Namaz nasıl kılınır?

Ben kelime kökenlerinin esrarengiz ve gerçeğe yaklaştıran bir yapısı olduğunu ve neyin nasıl düşünülmesi ve nasıl yapılması gerektiğine bir ufuk açtığını düşünerek bu konuda bir şeyler demek isterim.

Kuran'da "namaz" kelimesi geçmez hatta namaza çağrı olarak bildiğimiz ezanda bile "namaz" kelimesi geçmez, Kuran'da ve ezanda "Salât" ve "Salâh" kelimesi geçer bunun türkçesi "bağlantı, temas" gibi bir karşılığı olduğunu, "Namaz"ın farsça tercümesi olarak dilimizde kullandığımızı bilmemiz lazım artık.

Ayrıca "kılmak" demek "yapmak" da demektir.

Yani "namaz kılmak" dediğimiz "bağlantı yapmak", "temas yapmak" gibi bişeydir bu. İsterseniz "namaz kılmak" da diyebilirsiniz yani farketmez ben sadece olayın kelime olarak boyutunu açıklamak istedim.

Yaratanıza doğru inanç duyanın gönülle ve beden olarak yaptığı bişeydir bu nasıl olduğunu diğer cevaplarda görebilirsin Örn; Nurcandemir (@nurcandemir) , Rukiye (@hindiba) ve Saklu Bilig (@saklubilig) nasıl olduğuyla ilgili bence doğru cevapları vermişler.

Yani bu sadece şeklen birşey değil sanki yaratanın karşındaymış gibi gönülden ve hissedilerek yapılan bişey. Bence çok önemli birşey.
Eylül 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

Cuma namazı sadece cemaatle mi kılınır?

Cuma'nın kelime anlamı zaten "toplanma" demektir.

Cemaat ise "topluluk" demektir zaten. Buradaki "Cem" kelime kökü de "topluluk" anlamındadır. Mesela Cemevi'de aynı manâya gelir yani "topluluk evi" veya "toplanma evi" gibi.

Yani sorduğun sorunun açılımı şu;

"Toplu halde kılınan namaz toplulukla mı kılınır? "


e öyle olur sonuçta

ama cemaat derken nur cemaati, cübbeli cemaati gibi bir anlayış veya hocalı cemaat etrafında toplanan cemaatlerden bahsediyorsan ben cuma namazının öyle bir cemaatlerle şart koşulduğunu göremedim kuranda.
Eylül 2014

Ahmet Avcı, bir soruya yanıt verdi.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Formülü;

4-2-4-4-2

Bunu bilirseniz şaşırmazsınız.

Her şey teknik bizde :)
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Tilavet secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Kuran-ı Kerim'de secde ayetleri denilen belirli ayetler vardır. Bu ayetler okunduğunda veya duyulduğunda saygı için secdeye kapanılır. Buna tilavet secdesi denir. Kuran'da geçen secde ayetleri 14 tanedir:
 1. Araf suresi- 206: "Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler“
 2. Rad suresi- 15: "Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah’a secde ederler“
 3. Nahl suresi- 50: "Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emir olunursa onu yaparlar“
 4. İsrâ suresi- 109: "Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar.(Kuran okumak) onların saygısını arttırır. "
 5. Meryem suresi- 58: "İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsmail’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara, çok merhametli olan Allah’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. “
 6. Hac suresi- 18: "Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyorlar: birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. “
 7. Furkan suresi- 60: "Onlara Rahman’a secde edin denildiği zaman “Rahman da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç? ” derler ve bu emir onların nefretini arttırır. “
 8. Neml suresi- 26: "(Hâlbuki) büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. “
 9. Secde suresi- 15: "Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. “
 10. Sad suresi- 24: "Davud: And olsun ki, senin koyunlarını kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az dedi. Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah’a yöneldi. “
 11. Fussilet suresi- 38: "Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O’nu tesbih ederler“.
 12. Rahman suresi- 60, 62: “Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! Haydi, Allah’a secde edip O’na kulluk edin“.
 13. İnşikak suresi- 16, 21: "Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kuran okununca secde de etmezler. ”
 14. Alak suresi- 18, 19: "Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş! “
Bu ayetleri duyunca veya okuyunca tilavet secdesine kapanmak gerekir:
 • Abdestli olarak kıbleye dönülür ve tilavet secdesine niyet edilerek eller kaldırılmadan "Allahu ekber" denilir.
 • Secdede üç kez "Sübhane Rabbiyelala" denilir. Ardından "Allahu ekber" denilerek ayağa kalkılır.
 • Ayağa kalkarken de "Gufraneke Rabbena ve ileykel masir" denilir ve böylece tilavet secdesi yapılmış olur. Tilavet secdesinde selam verilmez.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Ezan ve kamet nedir? Aralarındaki fark nedir?

Ezan, namaz vaktini bildiren bir çağrıdır. Kamet ise farz namazının çağrısıdır. Ezanlar, kametlere göre daha geneldir. Bütün bir şehirde duyulabilir çünkü bütün halka namaz çağrısı yapılır. Kamet ise namaz kılınan topluluk için farz nama geçildiğine dair yapılan bir çağrıdır.

Ayrıca okunuş yönüyle aralarında fark vardır. Ezan belli bir makamda, ağırlıkta ve daha yüksek sesle okunurken, kamet daha hızlı ve kısık seste okunur. Bununla birlikte cümleleri aynıdır fakat kamette, “Hayyaalelfelah”tan sonra iki defa “Kad kaameti’s-salah” (Namaz başladı) cümlesi söylenir.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mart 2014

Nurcandemir, bir soruya yanıt verdi.

Namaz nasıl kılınır?

Gönlünden geliyorsa, yürekden istiyorsan kılacaksın, yoksa kendini hiç zorlama...
Mart 2014

Serdar Oruç, bir soruya yanıt verdi.

Namaz nasıl kılınır?

Tadil-i erkana göre kıldın mı tamam olur. Yeterki sen tadil-i erkan ı öğrenmeye bak. Huşu içinde kılmayı ve ürpertiyi de hissetmeyi bil. Bak nasıl zevk alarak kılıyorsun namazı o zaman.
Şubat 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Öncelikle cuma namazı tek başına kılınmayan, öğle vakti kılınan bir namazdır. Sırasıyla:
 • Önce cuma namazının ilk sünneti kılınır. Bu, dört rekattır. Niyeti şöyle edilir: "Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının ilk sünnetini kılmaya. " Bu rekat öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır:
  - Sadece ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından Euzu Besmele çekilir.
  - Bütün rekatlarda Fatiha (Euzu Besmele'den sonra) ve zammı sure okunur.
  - İlk oturuşta Tahiyyat duası okunur.
  - İkinci oturuşta Tahiyyat ile Salli Barik ile Rabbena okunur.
 • Bu sünnettten sonra imam ve müezzin ikinci ezan, hutbe, kamet getirir.
 • Kametten sonra cuma namazının farzına geçilir. Niyeti şöyle edilir: "Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama. " Bu namaz da tıpkı sabah namazının farzı gibidir.
Şubat 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Kasım 2013

Sevgiseli, bir soruya yanıt verdi.

Namaz bittikten sonra seccadenin kenarı neden katlanır?

Alnınızı koyduğunuz yere basılmasın diye.
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Sehiv secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Namaz kılarken farz veya vaciplerden birinin unutularak geciktirilmesi/yapılmaması halinde yapılan bir uygulamadır. Mesela zammi bir süre okumayı unutan kişi sehiv secdesine gider. Sehiv secdesi namazın son oturuşunda yapılır. Sadece Ettehiyyatu duası okunduktan sonra sağ tarada selam verilir ve secdeye varılır. Secdede söylenenleri söyledikten sonra kalkılır, tekrar bir secde daha yapılır. Ardından tekrar kalkılır ve normal okunması gereken dualar okunduktan sonra iki tarafa da selam verilir.

Daha fazla

10 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.