Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme, aygıt geliştirmekle ilgilidir. 1 nm, metrenin milyarda biridir. Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim araştırmacıları, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır. Nanoteknolojinin etkileri üzerinde çok tartışma olmuştur. Nanoteknolojinin tıp, elektronik ve enerji üretimi gibi alanlarda uygulanma potansiyeli vardır. Bunun yanında, her yeni teknolojide olduğu gibi, nanomalzemelerin de sağlık ve çevre üzerindeki etkileri merak edilmektedir. Nanoteknoloji kelimesini ilk defa kullanan Tokyo Bilim Üniversitesi'nden Norio Taniguchi olmuştur. 1974'de yayınlanan bir makalede Taniguchi'nin tanımı şöyledir: "'Nano-teknoloji' genel olarak malzemelerin atom ya da molekül işlenmesi, ayrılması, birleştirilmesi ve bozulmasıdır." Nanoteknoloji kelimesinin ortaya çıkmasından önce, fikir olarak dile getirilmiştir. Bunlardan en erkeni Richard Feynman'ın "Aşağıda Daha Çok Yer Var" adlı konuşmasıdır. Feynman bu konuşmasında atomları ve molekülleri kontrol etmeyi becerebileceğimizden, bunu yapabilmek için de yeni aletlere ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştir. Atomik seviyede yer çekimi kuvvetinin öneminin azalacağına, Van der Waals gibi zayıf kuvvetlerin öneminin artacağını da belirtmiştir. Feynman'ın yanında bir başka bir bilim adamı ise Eric Drexler'dır. 1986'da yayınladığı "Yaratma Motorları: Nanoteknolojin Yaklaşan Devri" ve "Nanosistemler: Moleküler Mekanizmalar, Üretim ve Hesaplama" kitaplarında istediğimiz maddeyi atom atom dizerek oluşturan nanorobotların varolabileceğini ispat etmeye ve bu teknolojinin etkilerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Ayrıca "Yaratma Motorları: Nanoteknolojin Yaklaşan Devri" yayınlanan ilk nanoteknoloji kitabıdır. Nanoteknolojinin gelişmesini s...

Ocak 2013

Serdar Tunçluer @serdartuncluer

Nano-Gro / Nanoteknolojik Organik Bitki Verim Geliştiricisi

 

Nano- Gro

Distribütörleri: Ürün verimini arttırmak, ürün kalitesinde yükselme ve ürünün bağışıklık sistemini geliştirmek gibi faydaları bulunan; devrim niteliğinde bir yaklaşımı, bir yeniliği ifade eden,

Nano-Gro

için 2007 yılı Kasım ayı içerisinde Amerika/Delaware’ de; Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde tek bir distribütörlük verilmiştir.

Agro Nanoteknoloji ile üretilen

Nano-Gro

’nun mucidi olan ve üreten firma, başlıca 6 ülkede önemli merkezlerini oluşturarak, distribütörlük anlaşmaları yapmıştır. Önemli merkezleri;

Türkiye , Miami, New York, Kanada, Rusya, İsrail, ve Moldova olup, distribütörlük anlaşması yapmış olduğu yerler; bazı Avrupa Birliği Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Çin, Jamaika, İsrail, Japonya, Moldavya ve ABD

olarak sıralanabilir.

Teknolojimiz, bitkinin büyüme sürecinde fiziksel olarak farklılık, verimlilik artışı, olumsuz atmosferik koşullara karşı direnç sağlama ve geliştirmek için etkili iletişim kanalları kullanmaktadır.

Her canlı organizmanın evrim yolu ile elde edilmiş olan bir savunma mekanizması bulunmaktadır. Olumsuz atmosferik koşullar ve suni faktörlerin yarattığı tehlike durumunda, bitkinin doğasında bulunan savunma mekanizması, tehlikeye karşı aktif hale gelmektedir.

 

Nanoteknoloji

ürünü olan,

Nano-Gro

içeriğinde bulunan sensörler, herhangi bir tehlike unsuru ortaya çıkmadan aktif hale gelerek devreye girerler. Uyarılan bitkinin, savunma mekanizması harekete geçer. Bitkinin biokütle ağırlığında ve çiçeklenme oranında artış görülür. Ayrıca bitkinin biyolojik sisteminin stres altına girmesi ya da stres algılaması durumunda, bitki, bünyesinde bulunan dişi cinsini daha fazla üreterek cevap vermektedir. Böylece bitkinin üreme kapasitesinde artış ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Biyoaktif maddelerin farklı türde bitki ve tohumlar üzerindeki etkileri üzerinde, tarafımızdan araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, nanomol konsantrasyon çalışmalarında hangi maddenin daha iyi olduğunu anlamamızda, ayrıca

“Homeopathic Barrier”

kavramını geliştirmek ve izleyen süreçte hangi maddeyi kullanarak başarılı olacağımız hakkında rehberlik etmiştir.

 

Nano-Gro

’nun ardında bulunan teknoloji ile, doğal, basit ve düşük maliyetli bir yöntemle, sentetik kimyasal maddeler kullanılmadan tarımsal üretimde artış, dolayısı ile yüksek verim elde edilmektedir.

Nanomol Konsantrasyonu içeriğinde bulunan aktif maddelerin her biri su vasıtası ile bitkilere ve ya tohumlara geçtiği zaman, bir stres faktörünün varlığının farkına varır. Bu stres faktörü kesinlikle doğal ve hayali bir faktördür. Ancak bitki tarafından bir saldırı olarak algılanan bu durum, bitkinin kök hacminde ve uzunluğunda artışa yol açarak kendini gösterir. Buna ek olarak; bitkinin doğal yapısında mevcut olan

“endophytes”

miktarını ve sıra ile doğal atmosferik azot miktarını arttırmaktadır. Sonuçta ise, bir bütün olarak mahsul içeriğinde, genel biyokütle ve bitkisel protein sentezinin artışı söz konusudur.

Eylem Mekanizması ,

Maximum güç sağlayarak bitkinin büyümesi ve verim artışı sağlayan

Nano-Gro,

bir yağmur damlası boyutunda, “pelet” olarak adlandırılan granüllerden oluşmuş bir paketten oluşmaktadır. Son derece yoğunlaştırılmış özel formüle sahip, teknoloji ile şekil verilerek meydana getirilen

Nano-Gro,

kullanım yöntemi kolay, kullanıcıya maliyeti düşük, daha güçlü ve daha sağlıklı bitki oluşumunda son derece etkili bir üründür.

 

Nano-Gro

milyonlarca yıllık evrimleşme neticesinde, bitkinin kimyasal iletişim sürecinde izlenen yolda, geliştirilmiş tasarımı ile son derece önemli bir mesaj veren elçi konumundadır.

Nano-Gro

bitkinin kökleri ve tohumu ile temas ettiği zaman, bitki bir zorlama ya da baskıya maruz kalacağından, diğer bir deyişle stres altına gireceğinden emin olur. Bu bilinçle, bitkinin spesifik genleri tetiklenir. Tetiklenme, bitkinin doğurganlığını geliştirerek verime; süreç içerisinde bitkinin kendisini çürüme ve bozulma gibi etkenlere karşı koruyarak hızla gelişmesine yol açar. Faal olarak ilerleyen süreç içerisinde; meyve boyutunda olumlu değişiklikler, meyvenin içeriğinde bulunan protein ve şeker miktarının etkin olarak üretimi ve bitkinin bağışıklık sisteminin daha fazla güçle yanıt vermesi sağlanmaktadır.

Üstün niteliklere sahip olan

Nano-Gro

, bitkinin kendi yapısında mevcut olan; gelişim sürecinde oluşabilecek kayıpları tazmin etme potansiyelini motive ederek, bu potansiyeli en üst düzeye ulaşmasında avantaj sağlamaktadır.

Nano-Gro

organik bir ürün olup, tarımsal ürünün kalitesini ve verimini arttırmak, tarımsal ürünün bağışıklık sistemini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Bitkiye büyüme sürecinde en yüksek potansiyeli kazandırma, olumsuz koşullara karşı en üst seviyede direnç sağlama ve maximum büyüme sağlayan doğal bir üründür.

Nano-Gro

bir katkı maddesi değildir ve bitkinin oluşum sürecinde yolunu değiştirmez. Ürün değerini arttırmak ve ya verimi arttırmak için herhangi bir kombinasyon ile kullanılabilir.

 

5 Temel Fayda ,

*Nano- Gro ile ortalama verim % 30 artacaktır ,

*Olumsuz meteorolojik koşullara karşı ürünün direnci artacak ve tarım hava koşullarına daha az bağımlı hale gelecektir

,

*Kullanımı basit olduğundan üretim ölçeği ne olursa olsun herhangi bir çiftçi tarafından kullanılabilir

,

*Suyu muhafaza edecek, üretimde düşük maliyet sağlayacak, gübre kullanımını azaltacak, verimi arttıracaktır

,

*Nano-Gro % 100 organik ürün üreticileri tarafından kullanılabileceği gibi, organik olmayan ürünlerin üretiminde de kullanılabilir ,

En Yüksek Potansiyel ,

Çevresel koşulların, hava koşullarının ve diğer stres faktörlerinin sebep olduğu kayıpları karşılayan mekanizma uyku halindedir. Bitkiden bitkiye farklılık gösterse de doğru yoldan sapma yoktur. Uyanan mekanizma, kabul edilebilir sınırlarda olan gerçek üretimi beklenen üretim ile eşleştirir.

Eğer stres faktörleri bitkiyi etkisi altına almaya başlarsa, sorumlu olan spesifik genler harekete geçerek tepki gösterecek, bitki türünü bir bütün olarak koruma altına alarak bitkinin verimini arttırmaya yardımcı olacaktır. Eğer stres devam ederse bitki tahammül eder ve beklenenden daha az verim verir. Stresin sürmesi halinde bitki tamamen yok olabilir.

Bir bitki üzerinde

Nano-Gro

uygulandığı zaman; stres altında bırakılan bitkideki, uygun genler

Nano Gro

’ ya inanarak stresle başa çıkmak için harekete geçecektir. Ancak formül, gerçek bir stres değil bir yanılsamadır. Çünkü

Nano-Gro

sadece bir bilgi taşıyıcısıdır. Bitki tarafından algılanan stresi yaratmaz ve bitki gerçek bir stres ortamı olmadan, daha fazla üreterek beklenen seviyenin üzerinde verim elde edilir.

Tunçluer Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Mart 2013

Pınarnur Öz @pinarnur

Bilim ve Teknoloji Siteleri


Teknoloji


tubitak.gov.tr/tr?ot=1&sid=342 'Bilim ve Teknoloji' başlığı altında güncellemelerin sık yapıldığı takip edilebilir bir site

arsiv.ntvmsnbc.com/news/tech_front.asp ntvmsnbc' nin hazırladığı bu teknoloji sayfası genellikle 'livescience, livescientist' gibi bilim sitelerinde olan haberlerin çevirisiyle oluşuyor. Güncel konuları takip etmek için güzel bir sitedir.

GENEL BİLİM HABER SİTELERİ

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ

Teknoloji

EVRİM KAVRAMI İLE İLGİLİ


FİZİK BİLİMİ İLE İLGİLİ

KİMYA İLE İLGİLİ

NANATEKNOLOJİ

Teknoloji

ASTRONOMİ

Teknoloji

KALİTELİ TEKNOLOJİ SİTELERİ
Haziran 2013

Onder Meta @mmmuh

Karbon Nanotüp (C-NT)

C-NT Nedir?Hekzagonal sistemde bazal düzlemlerde C-C bağları oluşturma (Graphene yapısı)
Bu bağların yuvarlatılıp silindirik şekil elde edilmesi.

Teorik olarak C-NT tanımı yukarıdaki şekildedir. İşin ciddi boyutuna dikkat çekmek gerekirse C-NT tanımı: yakın tarihte ve gelecekte hayatın her alanında kullanılacak ve bizleri hayallerimizin sınırlarını zorlayacak teknolojiye kavuşturacak geleceğin teknolojisidir. Kullanım alanları saymakla bitmeyecek olan bu teknolojinin bir kısım kullanım alanlarını şunlardır:

Nano Dişliler•Nanotüp Hareketlendiriciler
•Molekülerr KuantumTelleri
•Hidrojen Depolama
•Soy Radyoaktif Gaz Depolama
•Güneş Enerjisi Depolama
•Atık Geri Dönüşüm
•Elektromagnetik Kalkan
•DiyalizFiltreleri
•Termal Koruma
•Nanotüp Takviyeli Kompozitler
•Savaş Malzeme ve Cihazları İçin Takviye Elemanı
•Polimerler İçin Takviye Elemanı
•Havacılık
•Çarpma Korımalı Malzemelermaterials
•Sürtünmesiz Tekerlekler Nano tüplerin Gelecekte
•Mikro-elektronik/ yarı iletken
•İletken Kompozitler
•Kontrollü İlaç iletimi
•Yapay Adaleler
•Süper kapasitörler
•Piller
•Alan Yayıcı düz kare monitörler
•Alan Etkili Tranzistörler
•Tekli Elektron Tranzistörleri
•Nano Lithografi
•Nano Elektronik
•Doplama
•Nano Teraziler ve Denge
•Nano Cımbızlar
•Data Saklama
•Magnetik nanotube

Uzay Asansörü:CNT-Amaç:
Yeryüzünden dünyanın yörüngesinde bir bölgeye kurulan koloniye hat yapmak.
–Zamandan ve masraftan tasarruf etmek
Problem:
100.000 kilometrelik yaklaşık uzunluk.
–20 tondan fazla ağırlıkta platforma kurmak.

Yapay Damarlar:
Damarların karbon nanotüplerden yapılması düşünülmekte. Kanser tedavisinde nanotüpler kullanılması hedeflenmiştir. Bu teknoloji damar tıkanıklığının son bulması demektir. İlgi çeken alanlardaki yararlarını sayınca akılda daha cok kalır. bu yüzden şöyle anlatmak gerekirse 'insanlar istediği kadar sigara içecek'.

Nano Denizaltılar:

Fantastic Voyage 1966 yapımı filmde geleceğin teknolojisi olan C-NT lere belki farkında olmadan ve kimileri tarafından imkansız gelen teknolojiye değinilmiştir.Bir grup bilim adamı ve teçhizatlı askerler Benes’nin beynindeki tıkanıklığı açmak için küçültülerek profesörün beynine doğru yola çıkarlar. Bu görevi başarıp tekrar eski boyutlarına dönmek için sadece bir saatleri vardır. Bu bir saatlık sürede bazı kötü hücrelerle de savaşmak zorunda kalmışlardır.


İlk bakışta komik gelen bu senaryo C-NT ile gerçeğe yaklaşmıştır. Nano boyutta yapılan denizaltılar, damar yoluyla insan kanına verilecektir. Bu uzun maceralı serüvende denizaltılar vücutta bulunan kötü hücrelerle Fantastic Voyage filminde olduğu gibi savaşıp onları yenecektir. Böylece insan içinde uzun süre dolaşıp bütün hasarları tamir edip vucuttan atılacaktır.

YENİ BİR İŞ SEKTÖRÜ
Türkiye her konuda olduğu gibi bu teknolojide de avrupayı sonradan takip ediyor. Piyasada C-NT üretimi yapan veya ilavasini gerçekleştiren pek gelişmiş şirket yok. Maddi destek var fakat sektör konusunda ne yapacağına karar veremeyen arkadaşlara bir fikir vermek amacındaydım.

kabaca verdiğim bu fikirden daha ayrıntılı bilgi almak isteyen olursa irtibata geçebilir.
Mayıs 2014

Şaman @chamacon

Süperhidrofobik malzeme üretildi. Su damlası yüzeyden sekiyor.

990

Nilüfer yaprağı daha da hassas bir şekilde taklit edilerek yeni malzeme üretildi. Yüzeyde düşey ya da yatay çubuklar var. Çubukların arası hava dolu. Tüm yüzey teflon gibi bir hisrofobik malzemeyle kaplanıyor. Suyun yapışmasını engelleyen eski nano teknolojiden (hidrofobik malzeme) farkı, su damlalarını yüzeyinden sektiriyor. Kirlenmemesi istenen tüm yüzeyler için ideal bir malzeme. Malzeme sprey olarak giysilere, ayakkabılar, güneş panellerine hatta gemilerin su içindeki yüzeylerine uygulanarak herhangi bir kirin, suyun ya da yosunların yapışması engellenebilecek. Ayrıca buhar tribünlerindeki sürtünmeyi minimuma indirerek enerji kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

990kaynak: iflscience.com/technology/superhydrophob...
Mayıs 2014

Şaman @chamacon

Dünyanın en hızlı, küçük, uzun ömürlü nano motoru

1080Nano teknoloji sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece hasta hücreleri hedefleyerek tedavi yöntemlerinde tıpta devrim yaratacak gibi görünüyor. Bunun birçok yönteminde bir tanesi de nano motorların kullanımı. Teksas üniversitesinden Emma Fan'in liderliğinde bir araştırmacı takımı dünyanın en küçük, en hızlı ve en uzun çalışan nano motorunu yaptı.

Önceki modeller 14-500RPM yaparken yeni motor 18 000RPM ile dönüyor. 15 saat sürekli çalışabilen motor bir insan hücresinden küçük. 1 mikrometre boyutundaki motor bir tuz tanesinden 500 kat küçük deniyor. (bu çok bilimsel değilmiş, ne boyutta bir tuz tanesi demez mi insan) Motorum güçlü hareketi sıvı içinde ilerlemesini sağlıyor.


Deneylerde motoru biyokimyasal maddelerle kaplayıp gereken uzuvlara göndermişler.
Motor nano tel, mikro elektrot ve nano mıknatıs olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Motor her iki yönde de çalışıyor ve diğer motorlarla senkron da çalışabiliyor.


Bilim adamları/kadınları bu tür motorlarla ileride kanser hücrelerinin sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermeden yok edilebileceğini düşünüyorlar...kaynak: iflscience.com/technology/researchers-reveal-smallest-fastest-nanomotor-yet

90 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.