Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nibiru

Sümerler tarafından, Nibiru, yani geçiş gezegeni ismi verilen, Babil astronomları tarafından ise Marduk, günümüz insanlarınca ise Gezegen X olarak adlandırılan gezegen olduğu iddia edilen hayali bir varlıktır. Maya takviminin bittiği Aralık 2012 tarihini takiben Dünya'ya yakın geçiş yapacağı öne sürülmektedir. Zecharia Sitcin tarafından yapılan araştırmalara konu olmuştur. Dünyadan 4 kat daha büyük olduğu ve güneş çevresindeki turunun 3600 yıllık periyoda sahip, eliptik bir yörüngesininin olduğu bu araştırmalarda ortaya atılmıştır. Sitchin, Mısır ve Mezopotamya'daki araştırmaları esnasında eski uygarlıkların da bu gezegenden haberdar olduğunu ileri sürülmüştür.

Kasım 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Jüpiter büyüklüğündeki bir gezegeni görünmez yapabilen 15000000000 yıllık bir teknoloji karşısında, insanoğlunun son 100 yıllık teknolojisinin ve kendisinin varolabilme şansı nedir?

Neyyyyy?.. Ne evrenin o kadar yaşı var ne de bir gezegeni görünmez kılacak teknoloji. Tamam uyduruk bilgilerin doğruluğunun tasdiki için soru sorulabilir ama o uyduruk bilgileri sorunuza temel olarak alıp sorunuzu sormamalısınız. Buradaki doğru soru ya da sorula şöyle olmalıydı:
  1. Evren kaç yaşındadır? / Yanıt: 14 milyar
  2. Evrenin yaşı kadar eski bir teknolojinin varlığından insanlar haberdar mı? / Yanıt: Yok öyle bir şey.
  3. Jüpiter boyutunda bir gezegeni gizleyecek bir teknolojinin varlığından bir ben mi haberdarım? / Yanıt: Gerçekliği deney ve delillerle kanıtlanmamış şeylerden haberdar olunmaz, onlara inanç denir, amin.
  4. İnsanoğlunun teknolojik tarihi kaç senedir? / Yanıt: Ateşin kontrol altına alındığı kaba taş devrinden bu yana teknoloji gelişmektedir. Yazının icadı MÖ. 3500 yıllarına denk geldiği için tarihin de aynı zamanda başladığı kabul edilir. Taş devirleri, taş bakır devri ve maden devirleri tarih öncesi kabul edilir ve kesin tarihleri bilinmez.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.