Bilmek istediğin her şeye ulaş

N.L.P. (Neuro Linguistic Programming)

Neuro Linguistic Programming

Kasım 2013

Amber Dalmaz Urfalı, bir soruya yanıt verdi.

Hipnoz ile yaşamından bir dönemini ya da bir olayı sildirmek mümkün müdür?

Mümkün değildir. Bu tip söylentilere güvenmek çok sağlıklı değil ne yazık ki. Bir yandan da geçmişte yaşadığımız, olumsuz ya da olumlu her ne varsa, bu şu anki kişiliğimizin oluşumundaki temel taşlar olarak değerlendirilmeli. Yani, her ne yapmışsak o anki koşullar içerisinde elimizden gelen ve tek bildiğimiz şeyi yapmışızdır. Bu durumda, geçmişte olanları, şimdiki yaşantımızdaki özelliklerimizle bütünleştirebilmek, o duyguların sağlıklı biçimde yaşanmasına izin verebilmek, eğer bu anlamda güçlük yaşanıyorsa psikoterapi süreciyle mümkündür.
Eylül 2013

Dr. Özge Mergen, bir soruya yanıt verdi.

Hipnoz ile yaşamından bir dönemini ya da bir olayı sildirmek mümkün müdür?

Bir yaşantı gerçekleşti ise kedilik gelişimimiz üzerinde etkili olmuş demektir. Olayı unutsak bile bu süreç geri döndürülemez. O yaşantının üzerimizdeki etkisini fark etmek, bu etkinin getirdiği özellikleri benimsemek ve onları gelişimimizi sürdürecek şekilde bir parçamız haline getirmek ise neyse ki mümkündür :)
Ağustos 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Hipnoz ile yaşamından bir dönemini ya da bir olayı sildirmek mümkün müdür?

Mümkün değildir, ancak etkisi hafifletilebilir. Bu da hipnozla uzmanın hastayı daha iyi tanımasını sağladığı için etkilidir.
Haziran 2013

Abdullah Gürel, bir soruya yanıt verdi.

Spor dallarındaki fanatizmin açıklaması nedir? İnsanlar nasıl kendilerini bu kadar kaybediyorlar?

Birini içerken düşünün nasıldır kafası iyi değilmi öyle de kafa güzel siz hayatınızda hiç mutluluk hormonu salgılamadınız mı fotbol fanatiğide o sırada bir mutluluk hormonu birde o anki agresiflik hormonunu saçıyor bu da o kişide duruma göre halve hareketlerini belirliyor bu da insanın kendisini kaybetmesini sağlıyor
Nisan 2012

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Spor dallarındaki fanatizmin açıklaması nedir? İnsanlar nasıl kendilerini bu kadar kaybediyorlar?

Geri zekalılığın ne yazık ki sınırı yok, evet psikolojiyle falan geri zekalılar sınıflandırılabilirler yine de gelişmemiş insanın olayıdır sporda fantiklik.
Nisan 2012

Tarık Gandur, bir soruya yanıt verdi.

NLP nedir? Yararları nelerdir?

NLP psikoloji ve psikoterapi alanında ortaya atılan çeşitli düşünce, teknik ve uygulamanın bir araya toplanması ile oluşturulmuştur. NLP, sistem yaklaşımları, sibernetik ve sosyal yapısalcılık gibi görüşlerden ve Virginia Satir, Milton Erickson, Jay Hayley gibi psikoloji alanında tanınmış kişilerin çalışmalarından derlenerek oluşturulmuştur. 
Bazı ülkeler, özellikle de bazı Avrupa ülkeleri NLP yi bir psikoterapi yöntemi olarak tanımaktadır.  Ancak NLP nin bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem olduğunu söylemek mümkün değildir. NLP nin sözünü ettiği iletişim modelleri gibi kurumsal bilgilerin geçekliliği tümüyle kanıtlanmış değildir. 

NLP ye yapılan en büyük eleştirilerden birisi ise 1-2 haftalık eğitim ile herkesin kendine NLP uzmanı demesidir. 
NLP ile ilgili en büyük yanılgı mucizevi bir yöntem olduğu ve her işe yaradığıdır. NLP nin yaptığını iddia ettiği birçok "mucizeyi" psikoterapi yöntemleri ve kuramları yıllardır yapmaktadırlar. en sağlam psikoterapi kuramlarının dahi mutlaka sınırlılıkları vardır. Bunu bilerek hareket etmek daha doğru olacaktır. 

Eğer psikoloji ve psikoterapi alanında uzman biriyseniz NLP tekniklerini kullanmakta elbette bir sakınca yoktur (zaten bu tekniklerin önemli bir kısmı diğer terapi yöntemlerinden alınmıştır). Çünkü o zaman bu tekniklerin nasıl etki ettiğini gerçekten anlamk ve sınırlılıklarını bilmek mümkün olur. 
Ancak sadece NLP bilen bir kişinin psikoterapi yapması ve psikolojik sıkıntılarla uğraşması doğru olmaz, çünkü psikoterapi bir teknikler bütününden fazlasıdır. 

Nisan 2012

Tarık Gandur, bir soruya yanıt verdi.

Spor dallarındaki fanatizmin açıklaması nedir? İnsanlar nasıl kendilerini bu kadar kaybediyorlar?

Bu durum Sosyal Psikoloji tarafından araştırılan bir olgudur. Standford Hapisane ve Milgram deneyleri insanların duruma ve rollere göre nasıl farklılaşabildiklerini göstermiştir. Hapisane deneyinde oldukça "iyi huylu" olan kişilerin rollerin kendilerini kaptırdıkları ve şiddet uyguladıkları görülmüştür. 
Spor fanatizmi de bu olgu ile açıklanabilir. Hatta spor fanatizminin bazı ükleler de daha yoğun olması da bu durumu destekler diye düşünüyorum. 
Standford ve Milgram deneyleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için: 
Şubat 2012

İlginc Adam, bir soruya yanıt verdi.

NLP nedir? Yararları nelerdir?

Ben bir danışmanlık firmasında seminere katılmıştım, konuşmacı olarak M.Emin Karataş bey vardı. Dikkatimi sadece konuşma uslubu çekti. Gözlerinizin içine bakarak kendindeki enejrinin varlığını size hissettirerek anlatmıştı ve eğer bu eğitimlerin sürekliliğini sağlayabilirsek bunların her insanın yapabileceğini anlatmıştı. Karşınızdaki insanın sizi dinleyebilmesini sağlamakta sanırım bu alana giriyor.

Neyse NLP ile ilgili başlıklar:

 • NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir.
 • NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.
 • NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de 'Modelleme'  (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme 'Accelerated Learning' in önemli bir parçasıdır.
 • NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Neuro ile;  insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.
 • Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.
 • Programming  Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP nerede kullanılır ?
NLP yi iletişim süreçlerinin önem arzettiği birçok alanda etkili biçimde kullanabilirsiniz. Iletişimin ve kişisel potansiyelimizin önemli rol oynadığı her alanda NLP ile etkinliğinizi artırabilirsiniz.

NLP yıllardır, aşağıda da belirtilen birçok alanda başarılı sonuçlar sağlamıştır.
 • Psikoterapi, Ruhsal Sağlık
 • Psikolojik Danışmanlık alanlarında NLP
 • Iş Dünyasında NLP
 • Sağlık ve Sporda NLP
 • Pedagoji, Eğitim Bilimlerinde NLP
 • Siyaset, Hukuk ve Reklam alanlarında NLP
 • Çocuk Yetiştirmede NLP
 • Yaratıcılık ve Sanatta NLP
İş Dünyasında NLP

İş dünyasında temel dinamiklerin oluşumu, sağlıklı iletişim süreçlerinin gelişimine bağlıdır. Karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, açık ve ekolojik yani sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP stratejik yaklaşımlar sunar. İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar, günümüzde insan kaynakları uzmanları ve şirket içi eğitim personeline teknik ve stratejik destek sağlayan vazgeçilmez bir repertuvar haline geldi. Herkesin öznel dünyası  farklıdır. Farklı  uzmanlık alanı, kültür yada tecrübelerin biraraya geldiği iş ortamlarında bu mozaiğin yapı taşları daha da çeşitlilik kazanıyor. Burada biraraya gelen insanların etkileşiminden bir bütünün oluşması ve tüm farklılıklara rağmen, çalışanların huzurlu bir iş ortamı içerisinde ve ortak amaçlar doğrultusunda verimli bir alışveriş gerçekleştirilebilmeleri, organizasyonun yapısı ve şirket yönetiminin kararlarına bağlı olduğu kadar çalışanlarında iç-dış iletişim kurma becerileriyle de yakından ilgilidir.

İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde tüm modern organizasyonlar için vazgeçilmez bir öneme sahip. Birçok yönetici, kurumsal danışman, ve insan kaynakları yöneticisi NLP araçlarından faydalanarak, kurumsal yapılanma, takım oluşturma, kalite yönetimi ve vizyon yaratma gibi alanlardaki etkinliğini geliştiriyor. Online ve telefon müşteri  hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları ve şikayet yönetimi alanlarında da NLP her geçen gün daha yoğun kullanım alanı bulmakta.


Kişisel Gelişimde NLP

Birçok insan NLP' i kendi kişisel gelişimi için kullanıyor. Sizi kısıtlayan korkuların, alışkanlıkların ve benzeri etkenlerin üstesinden gelip, sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında NLP size destek sağlar. NLP' nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, geçmişten gelen korkularınızı, kısıtlayıcı inançlarınızı, zarar veren alışkanlıklarınızı değiştirmede size yardımcı olacak etkili çözümler sunarak yaşam enerjinizi yeniden keşfetmenizi sağlar. NLP bu süreci, iletişim kurma, tepki verme ve hissetme seçeneklerinizi zenginleştirerek destekler. Daha fazla seçeneğe sahip insanlar, daha isabetli tercihlerde bulunabilirler. Yaşamınızdan menmun değilseniz, NLP sizlere belkide daha önce üzerinde hiç düşünmediğiniz yeni yaşam alternatifleri sunabilir.

 
Psikoterapi ve Danışmanlık Hizmetlerinde NLP

Geçtiğimiz 30 sene içerisinde NLP özellikle psiko - sosyal danışmanlık ve terapi hizmeti veren kurumlarda her heçen gün daha da yaygınlaşan uygulama alanları bulmaya başladı. Sağlık alanında NLP kullanımın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi,  NLP araştırmalarının büyük bir bölümünün,  hastalarına kendi istekleri doğrultusunda değişmelerine etkili biçimde yardım edebilen hekim ve psikoterapi uzmanların yöntemleri üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmalar başlamadan önce, başarılı hekim ve psikoterapi uzmanlarının kullanmış oldukları etkili dil kalıpları, teknikler  ve yöntemler bütünü bilinçdışı bir yeterlilik yada yetenek olmaktan öteye gidemezken, günümüzde NLP araştırmaları ve modelleme çalışmaları sayesinde bu kalıplar milyonlarca insana ulaştırılabildi.

NLP, bünyesinde kişisel gelişim ve değişim süreçlerinde kullanılan ve kalıcı sonuçlar sağlayan birçok teknik ve yöntem ihtiva eder. Bu yöntemlerden belkide en tanınmış olanlarını, kişisel korku ve fobi lerden kurtulmada kulanılan 'NLP Fobi Tekniği' dir. Senelerdir süregelen ve belki de yaşamınızı sürekli kısıtlayan (ör. yükseklik yada uçak korkusu) ve benzeri fobilerden çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Benzeri  klinik vakalarda da NLP, kişiye özgü dil kalıpları ve uygulamalar kullanır. Tüm süreçlerde birey bir bütün olarak ele alındığı gibi karmaşık ve dinamik başka sistemlerinde  bir parçası olarak değerlendirilir ve buna uygun sistematik, itinalı yaklaşım sonucunda çözümün kişinin içerisinde bulunduğu, aile, iş, inançlar, değerler ve benzeri karmaşık sistemlerle de uyum içerisinde olması amaçlanır.

 
NLP ile Coaching

İş dünyası, endüstri, yönetim ve psikososyal alanlarda Coaching'e duyulan gereksinim her geçen gün artmakta. Birçok profesyonel Coach, kişi, grup yada daha büyük organizasyonları, planlama, kritik dönemleri atlatma, kişisel performansı açığa çıkarma yada hedeflere ulaşma süreçlerinde destekleme amacıyla vermiş olduğu  bu özel danışmanlık hizmetinde sık sık NLP yöntemlerine başvurur. Coaching seanslarında, iyi belirlenmiş hedeflere ulaşma sürecinde, çözüm odaklı stratejiler geliştirilir  ve gerek duyulan kaynakların gelişimi sağlanır.

 
Sağlık Hizmetlerinde NLP

NLP' nin sunmuş olduğu temel varsayımlar, iletişim kalıpları, yöntem ve uygulamaları doktor, hekim, sağlık personeli ve kendi sağlığı ile yakından ilgilenen kişilere  faydalı içerikler sunar. Sağlık sektörü hızla gelişmekte. Bu alanda çalışan personelin de, tıbbi  yada bakıma yönelik bilgi ve becerilerinin  dışında, gelişmeyle birlikte oluşan kör noktaları aydınlatabilecek özel bilgi ve becerilere de sahip olmaları her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Teknolojinin gelişimi ve şehirleşme ile birlikte sağlık hizmetlerinin de bir nevi makinalaştığı yada ruhsuzlaştığı yönünde artan eleştiriler, insana özel ilginin yerini, nerdeyse kişisel hiçbir temasın gerçekleşmediği soğuk bir etkileşime bırakması ve alternatif tıbba yönelen insanların artışı, bu alanda meydana gelen boşluğun ve alınması gereken önemlerin habercisidir. İş ilanlarına bakıldığında bu alanlarda göreve alınacak personelden, empati, etkili sunum, müzakere ve benzeri yüksek düzeyde sosyal becerileri beraberinde getirmeleri beklenmekte. Hastalığın tedavi sürecinin ne yönde gelişeceğinin, hasta ile hekim  arasında meydana gelen iletişim  ve bunun sonucunda oluşan güven ortamıyla da yakından ilişkili olduğu birçok bilimsel araştırma tarafından ispatlanmıştır.

Bundan dolayı, NLP sağlık alanında görevli personele de, hastalarıyla veya görevliler ile kooperatif ve uyumlu bir ilişki içerisine girmeyi kolaylaştıracak ve hastalıkların da tedavi sürecini olumlu yönde destekleyecek olan araçlar sunar. Geçmiş yıllarda, NLP özellikle kişisel sağlığın nasıl desteklenebileceği, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, derin inanç ve hastalıklar arasındaki ilişkiler, travmatoloji ve sağlıkla ilgili benzeri alanlarda araştırmalarını yoğunlaştırmıştır.

 
Yaratıcılıkta NLP

Birçok sanatçı, yazar ve yorumcu, almış oldukları NLP eğitimlerini, yaratıcı ruhu kaçmılayan yada engelleyen birçok etmenin açığa çıkmasına sağladığından, çok değerli buluyorlar. Bu alanda tanınan NLP uygulamalarından birtanesi Robert Dilts tarafından Amerikada geliştirilen Disney- Stratejisidir. Bu ve benzeri uygulamalar, belkide eğitim ve şartlanma sürecinizde körelmiş olan yaratıcı kaynaklarınıza yeniden keşfedip yaşama yansıtmanızı destekleyecek.

 
Eğitimde NLP

NLP'nin temel amaçlarından biri de, tam  öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve yeni bilginin daha önce var olan bilgiler ile etkileşimini anlamak. Bu alandaki araştırmalar sayesinde, günümüzde birçok etkili öğrenme ve öğretme stratejisi geliştirilebilmiştir. NLP teknikleri, velilere, antrenörler ya da eğitmenlere, çocuklarının yada öğrencilerinin daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak olan metod ve uygulamalar sunar. Bundan dolayı eğitim öğretim alanında çalışan birçok öğretim görevlisi bazı temel NLP aracını,  ders metodolojisine ve sınıf yönetimi alanındaki çalışmalarına entegre etmiştir. NLP, gruplarla birlikte çalışan insanların, mesleklerini daha başarılı uygulayabilmelerini sağlayacak olan araçlar sunar.

 
Çocuk Eğitiminde NLP

NLP, çocuk ile veli arasında yapıcı bir iletişim köprüsünün inşa edilebilmesi için gerekli temel malzemeler sunar. Kendinizi açık bir şekilde ifade edip, çocuğunuza da sizi daha iyi anlayıp tepki göstermesini sağlayacak olan olumlu bir iletişim kurmayı keşfedin. Ör. çocuğunuza YAPMAMASI gereken birşeyi söyleyin. Mesela, 'üstünü kirletmeden yemeğini ye !'. Muhtemelen bu söylediğiniz, istenmeyen davranışın meydana gelme olasılığını artıracaktır, çünkü çocuk bu isteği yerine getirebilmek için önce olumsuz yani istenmeyen davranış üzerinde odaklanmak zorundadır. Bu yetmiyormuş gibi bir de tehdit edici bir ses tonu kullandıysanız, çocukta meydana gelen korku ve endişe dolu ruh hali neticesinde yemeğini üstünü batırmadan yemesi gerçekçi bir beklenti dahi olamaz. Bu ve benzeri alanlarda çocuklarınızla hedef odaklı, etkili, yapıcı ve uyumlu iletişim kurmayı öğrenin.
Şubat 2012

Gizem Kaya,  yeni bir soru sordu.

16 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.