Bilmek istediğin her şeye ulaş

Noter

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Adalet Bakanlığı, iş yoğunluğunda artış görülen yerlerde birden çok noterlik açabilir. Noterlikler dört sınıfa ayrılır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır. Noterler üç sınıfa ayrılır. İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır. Noterliğin sınıfının yükseltilmesi noterin sınıfına tesir etmez. Noterlerin meslek odası Türkiye Noterler Birliği'dir. Yurtdışında noterlik hizmetini konsolosluklar verir.

Şubat 2013

Serkan Kiose, bir soruya yanıt verdi.

Noterden gizlilik sözleşmesi yapmak için neler gereklidir?

Herhangi bir fikrinizi birilerine açarken çalınmasından, kopyalanmasından, vb. korkuyor iseniz, kanuni olarak hak iddia edebilmek için yapmanız gerekenlerden bazıları aşağıdadır. Tabii öncelikle projenizi en ince ayrıntısına kadar belgelendirmeniz gerekmekte:
  • Noterde onaylatmak
  • Kasası bulunan bir noterde, bir kasa kiralayıp, kayıt altına alarak saklamak (bunu şahsen denemedim ama güvenilir birisinden duydum, bazı noterlerde bu tarz kasalar oluyormuş)
  • Herhangi bir PTT şubesine giderek kapalı bir zarfın içinde her yeri kapatarak, kendi adresinize iadeli-taahhütlü olarak postalamak. Zarfı sadece kanuni ihtiyaç halinde açmanız gerekiyor elbette ki
Bu sonuncusu en ucuz yöntemdir. Sonrasında ise herhangi bir görüşme yaptığınız kişilerle bir Gizlilik Sözleşmesi yapmak da faydalı olacaktır.

Yukarıda bahsettiklerim patentlenemeyen projeler için geçerli. Peki patentlenebilir bir projeniz var ise durum nasıl olur? Bu durumda ise yapabilecekleriniz:
  • Patent almak :). Burada devlet yardımı kullanabilirsiniz. TÜBİTAK Patent Desteği TÜBİTAK'ın düzgün işleyen nadir desteklerindendir (tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programla... ve turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=111)
  • Projenizi halka açık bir ortamda tamamı ile yayınlamak (evet, yayınlandığı andan itibaren ve yayınlanma tarihini belgeleyebildiğiniz takdirde patent olarak başkaları tarafından alınması ihtimalini de yok edersiniz, işi en iyi bilen siz iseniz zaten sonrasında korkulacak bir konu olmuyor)
  • Projenizi hayata geçirmek için çalışmalara başlamak
Tüm bunların genelinde yapılacak en iyi şey, bir an önce projenizi prototiplemek ve hayata geçirmektir.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.