Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nükleer Tıp

YÖNLENDİRME Nükleer tıp

Kasım 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Elektron spin rezonans (ESR) hangi alanlarda kullanılır?

İnsan hayatıyla ilgili birçok bilimsel alanda kullanılıyor:
  • Fizik: İletkenlik, yarıiletkenler, kuantum noktalar, kusur merkezleri, tuzaklanmış radikaller, süperiletkenler, ışınlama hasarları gibi birçok alanda.
  • Kimya: Reaksiyon kinetikleri, elektron transferi, organometalik yapılar, katalizler, moleküler magnetlerin araştırılması, paramanyetik metal iyonları ve komplekslerin analizleri çalışmalarında.
  • Materyal araştırmaları: Polimerler, camsı maddeler, süperiletkenler, korozyon üzerinde yapılan çalışmalarda.
  • Tıp: Vücuttaki iç (endojen) veya dış (eksojen) kaynaklı radikallerin tespiti, spin etiketleme veya spin tuzaklama teknikleriyle dokuların belirlenmesi, hastalıklı dokular, dokularda oluşan hasarlar, özellikle kanserli dokuların tespiti ve bu dokulardaki oksijen eksikliği tayini yapılabilir. Antioksidan maddelerin radikal söndürme etkinliği ve manyetik özellikleri incelenebilir.
  • Çevre araştırmaları: Hava kirliliği ve çevresel biyojenik ürünlerin ayrıca toprak içerisindeki paramanyetik maddelerin ESR ile tespiti ve incelenmesi.
Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Nükleer tıp nedir?

En basit tanımıyla nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımıdır.

Halen ülkemizde üniversitelerde, büyük illerin devlet ve sigorta hastaneleri ile bazı özel merkezlerde hizmet veren nükleer tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Bu merkezlerde yapılan tanısal tetkikler tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi olup aynı zamanda tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı tumor ve enflamatuar hastalıkların tedaviside yapılmaktadır.

Nükleer tıp tarihçesi 1800'lü yılların başında İngiliz kimyager John Dalton'un atom teorisini ortaya atmasına, Alman Wilheim Konrad Roentgen'in 1895'de X ışınlarını bulmasına, 1928'de Amerika'da Ernest Lawrence'ın siklotronu yapmasına kadar uzanmaktadır. Nükleer tıp gelişimindeki en önemli adım 1934 yılında Marie Curie'nin yapay radyoaktiviteyi keşfetmesidir. Ancak birçok tarihçi nükleer tıbbın gerçek başlangıcı olarak radyoaktif iyodun toksik guatr (zehirli guatr) tedavisinde kullanılmaya başlandığı 1940'lı yılları göstermektedir.

Halen nükleer tıp görüntülemelerinde en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyum yapay olarak 1937 yılında üretilmiş, 1965 yılından sonrada ticari üretim, dağıtım ve kullanımı başlamıştır. Takip eden yıllarda karaciğer-dalak, ve beyin görüntülemesinde kullanılan ajanlar bulunarak nükleer tıp günümüze kadar süren hızlı gelişmesine başlamıştır.

Nükleer tıp alanında ilk uzmanlar 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişmeye başlamıştır.

Nükleer Tıp Terminolojisi
Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir,
Radyofarmasötik: Nükleer tıpta hastalara çeşitli yollarla verilebilen (enjeksiyon veya ağızdan) çok düşük miktar radyoaktivite ve buna bağanan kimyasal ilaçlardan oluşan maddelere denilir.
Planar Yöntem: Nükleer tıpta çekilen filmler eğer tek düzlemde ve 2 yönde çekiliyorsa planar yöntem denir.
SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.
PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.

Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları
Nörolojik uygulamalar
Bazı felç hastalıklarında felc tanısının konulmasında
Bunama tanısında
Beyin - boyun damar ameliyatlarının değerlendirilmesi için
Ameliyatı planlanan epilepsi (sara ) hastalarında
Onkolojik uygulamalar
Bazı tümörlerin yerinin gösterilmesi
Tümörlerin evrelenmesi
Tümörlerde sıçrama olup olmadığının değerlendirilmesi
Kanserli kemiklerdeki ağrının tedavisi
Ortopedik uygulamalar
Gizli kırıkların gösterilmesi
Kemik enfeksiyonları
Böbrek uygulamaları
İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi
Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması
Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması
Kalp Uygulamaları
Koroner arter hastalıklarının tanısı
By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi
Bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin araştırılması için
Böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi
Akciğer uygulamaları
Pulmoner emboli ( akciğerlerde kan pıhtılaşması ) tanısı
Diğer Uygulamalar
Guatr hastalıkları
Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları
Safra kesesi hastalıkları
Barsak kanamaları
Gizli enfeksiyon şüphesi
Lenf yollarının incelenmesi
Göz yaşı yollarının incelenmesi
Tükrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi
Çeşitli radyofarmasötiklerle değişik tümörlerin görüntülenmesi
Vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması
Ekim 2012

Özlem Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Fotogrametri anabilim dalının sağlık sektörüne katkıları nelerdir?

Foto: Işık Grama: Çizim Metron: Ölçüm Fotogrametri; ışık yardımı ile çizerek ölçme demektir. Harita mühendisliği bilim dalı içerisinde gelişmiştir. Uçaktan yada uydu görüntülerinden yararlanarak yer yüzünün topoğrafik yapısının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sağlıkla fotogrametrinin ilişkili olup olmadığını hiç duymadım öğrenirsem mutlaka aktarırım:)

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.