Bilmek istediğin her şeye ulaş

Öğretmenlik

Meslekler

Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna göre öğretmenlik mesleği denilince öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi anlaşılır. Bir yaşamsal etkinlik olgusu olan meslek, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapının ve teknolojinin gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkar. Meslekler, genellikle gelişmemiş toplumlarda görenekle babadan oğula veya anadan kıza geçer, az gelişkin toplumlarda usta çırak ilişkisiyle öğrenilir, gelişkin toplumlarda örgün eğitimle edinilir. Çağdaş toplumlarda ise belirli diploma gerektiren profesyonel bir uğraş niteliği kazanır. Bu olgu diğer çoğu meslekler gibi öğretmenlik mesleği için de geçerlidir. Günümüzde öğretmenlik mesleği öğretmen olan kimseler tarafından yürütülür. Öğretmen, mesleği öğretmek olan kimsedir. Günümüzde öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazandıran yüksek öğrenimi bitirerek aldığı diplomayla öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimsedir. Dar anlamıyla öğretmenlik öncelikle öğretimcilik demektir. Ancak öğretmenlikte "öğretme' "göreviyle sınırlı kalınmaz, yetinilmez. Çünkü "öğretme" "eğitme" ile iç içe işler, gerçekleşir. Böylece öğretmenlik daha geniş bir anlam kazanır. Bu anlamda öğretmenlik eğitmenliği de kapsar, içerir. Öyleyse, geniş anlamıyla öğretmenlik öğretme odaklı eğitimciliktir. Buna göre öğretmenlik mesleği öğretme odaklı bir eğitimcilik mesleğidir.

Haziran 02 - 13:58

Anıl Yılmazer, bir soruya yanıt verdi.

Doktorluk mu daha iyi öğretmenlik mi?

Ne taraftan kıyasladığınıza bağlı
Haziran 02 - 13:57

Anıl Yılmazer, bir soruya yanıt verdi.

Sınıflarda kamera takip sistemi olsun ister miydiniz?

Bence olmamalı, sonuçta kimsenin özel hayatını takip etmek hoş bir şey değil.
Haziran 2017

Ateş, bir soruya yanıt verdi.

Doktorluk mu daha iyi öğretmenlik mi?

Hangisini seviyorsan o daha iyidir.
Haziran 2017

Şerif Ceylan, bir soruya yanıt verdi.

Doktorluk mu daha iyi öğretmenlik mi?

Bir doktor bakıldığı zaman bir öğretmenden daha iyi para alıyor gibi gözükebilir. Ama unutmayalım ki bir toplumu doktorundan hakimine yetiştiren sadece öğretmenlerdir. Ama ikisinde tarif edilemez duygular olduğunu kabul etmem gerekiyor. Biri gerçek anlamda hayat kurtarırken diğeri mecazen hayat kurtarıyor.
Haziran 2017

Damla Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Mayıs 2017

Serçe Umut, bir soruya yanıt verdi.

Doktorluk mu daha iyi öğretmenlik mi?

Kişisine göre... Yapamayacak insan iki alandan da uzak dursun. Sırf para için veya sırf rahatlık için verilen kararla insanların hayatında kötü izler bırakmaya hakkı yok kimsenin. Yani herkes -imkanlar dahilinde- gerçekten yapabileceği mesleği seçsin
Mayıs 2017

Mustafa Hurma, bir soruya yanıt verdi.

Mayıs 2017

Mustafa Ef, bir soruya yanıt verdi.

Sınıflarda kamera takip sistemi olsun ister miydiniz?

Olmalı bence. Güvenlik için önemli.
Nisan 2017

Çağrı, bir soruya yanıt verdi.

Sınıflarda kamera takip sistemi olsun ister miydiniz?

Eğer bu onları fiziksel ve kişisel açıdan tanımak içinse işe yarar fakat onları suçlu veya hayvan gibi sadece kötü olayların ( okul yöneticilerine göre ) önüne geçmek içinse bu onları suçlu veya hayvan gibi hissettirir