Bilmek istediğin her şeye ulaş

Oracle

Oracle, Microsoft ve IBM'in ardından dünyanın üçüncü büyük yazılım firmasıdır. Veritabanı, uygulama geliştirme araçları, uygulama sunucusu ve de iş uygulamaları alanlarında yazılım çözümleri bulunmaktadır.

Aralık 2013

Yunus Tıraş, bir soruya yanıt verdi.

Veritabanı tasarımında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Tasarım işlemi aşağıdaki adımlardan oluşur:

Veritabanınızın amacını belirleme
Geri kalan adımlara hazırlanmanıza yardımcı olur.

Gerekli bilgileri bulma ve düzenleme
Ürün adı ve sipariş numarası gibi veritabanına kaydetmek isteyebileceğiniz tüm bilgi türlerini toplayın.

Bilgileri tablolara bölme
Bilgilerinizi, Ürünler veya Siparişler gibi başlıca konulara veya varlıklara göre bölün. Bundan sonra her konu tabloya dönüşür.

Bilgi öğelerini sütunlara dönüştürme
Her tabloda hangi bilgileri depolamak istediğinize karar verin. Her öğe bir alana dönüşüp tabloda sütun olarak görüntülenir. Örneğin, Çalışanlar tablosunda Soyadı ve İşe Alınma Tarihi gibi alanlar olabilir.

Birincil anahtarları belirtme
Her tabloya ait birincil anahtarı seçin. Birincil anahtar, her satırı kendine özgü tanımlamak için kullanılan sütundur. Ürün No veya Sipariş No buna örnek olarak verilebilir.

Tablo ilişkilerini kurma
Her tabloya bakıp, bir tablodaki verilerin başka tablolardaki verilerle nasıl ilişkilendirileceğine karar verin. Gerektiğinde, ilişkileri netleştirmek için tablolara alan ekleyin veya yeri tablolar oluşturun.

Tasarımınızı ayrıntılandırma
Tasarımınızı hatalar için analiz edin. Tablolar oluşturup örnek verilerden oluşan yeni kayıtlar ekleyin. Tablolardan istediğiniz sonuçları elde edip etmediğinizi kontrol edin. Gerektiğinde tasarımda ayarlar yapın.

Normalleştirme kurallarını uygulama
Tablolarınızın doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını görmek için normalleştirme kurallarını uygulayın. Gerektiğinde tablolarda ayarlar yapın.
Kasım 2013

Sinan, bir soruya yanıt verdi.

Veritabanı tasarımında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Veritabanı tasarımında en önemli şey, tasarımı yapılacak sistemin analizinin çok iyi yapılmasıdır. Bu madde olmadan diğer maddelere geçilmemeli.
Normalizasyon-Denormalizasyon kavramları çok iyi bilinmeli ve uygulanmalı.
Foreign Key'ler constraint yapılarak tabloda alakasız ve null bilgilerin oluşması engellenmeli.
Tablodaki alan sayısı yirmiyi geçerse tasarımı gözden geçirin. Ürün/sistem özellikleri attribute'tür, attribute'ler tablo alanı olarak tasarlanmamalı.
Ekim 2012

Ug Gu, bir soruya yanıt verdi.

Oracle'da bir gelecek görüyor musunuz? Oracle dışında kullanışlı veritabanı yazılımlarının Mysql ile arasındaki farklılıklar nelerdir?

docs.oracle.com/cd/e12151_01/doc.150/e12155/oracle_mysql_compared.htm

Bu sitede güvenlik, veri tipleri ve bir kaç yönden oracle ve mysql veri tabanları kıyaslanmış, bunun yanında özetle bakarsak yeni kullanıcılar için mysql basit oracle biraz daha gelişmiş bir sistemdir. Neticesinde ikisi de oracle'ın ürünü. MySql tamamen ücretsiz olup oracle belli bir alana kadar ücretsizdir. oracle ın geleceği parlak neticesinde arkasında geliştirici bir ekip var.

Yalnız bunların yanında nosql veri tabanlarını da göz ardı etmememiz gerekir. İlişkisel veri tabanlarında veriler veri tabanında tablolarda "key" lerine göre ilişkilendirilirlerken NoSql veritabanlarında böyle bir ilişki yoktur. xml tiplerinde tutulan veriler hızlı, esnek ve platformdan bağımsız kullanabilirsiniz, en yaygın kullanılan nosql veri tabanı MongoDB dir.

Ağustos 2012

Barış Arslan  yeni bir  gönderide  bulundu.

-

Oracle ve Google davasında sürpriz gelişme

Google ve Oracle arasında uzun zamandır devam eden davada artık sona yaklaşıldı. Mahkemeden çıkan son karar Google’ın Oracle’a ait olan hakları ihlal etmediği y
Nisan 2012

Kemal Balaban, bir soruya yanıt verdi.

Daha önce MSSQL ile Entity Framework sistem geliştirdim. Oracle'a geçmem gerekiyor. SQL kodlarını tekrar yazmam gerekir mi?

SQL komutlarınız ne yazık ki değişecektir, MSSQL ile oracle sql komutlarında farklılıklar mevcut.