Bilmek istediğin her şeye ulaş

Organik Kimya

Kimya

Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır. Organik kimya her zaman yaşamla birlikte anılmıştır. Bu tarihi bir yanlış algılama olup gerçeği yansıtmaz. Yaşam yalnızca organik kimyaya bağlı olmayıp inorganik kimyayla da önemli derecede bir bağa sahiptir. Örneğin, birçok enzimin yapısında demir ve bakır gibi metaller bulunur. Deniz kabuğu, diş ve kemiklerin yapısında hem organik hem de inorganik maddeler bulunur. İnorganik kimya, elementsel karbonun dışında, yalnızca karbon-karbon bağları içermeyen basit karbon bileşikleriyle ilgilenir (oksitler, asitler, tuzlar, karbitler). Ancak bu durum, metan ve türevleri gibi tek karbonlu organik bileşiklerin varolmadığı anlamına gelmez. Biyokimya ise protein gibi büyük biyokimyasalların yapısını inceler. Kendilerine özgü özellikleri nedeniyle çok karbonlu bileşikler organik bileşiklerin en geniş grubunu oluşturur. Birçok ürünün en önemli bileşenleridirler (boyalar, plastikler, gıda, patlayıcılar, ilaçlar, petrokimyasallar vb.) ve doğal olarak tüm yaşam süreçlerini (birkaç istisnanın dışında) yine organik bileşikler oluşturur. Organik moleküllerin farklı şekiller ve kimyasal tepkisellikleri, görevlerin şaşırtan bir değişikliğini sağlar, onlar gibi canlı sistemlerin biyokimyasal tepkilerinde enzim katalizörlerinden yararlanılır. Bu organik kimyasalların kendiliğinden yayılan doğası, yaşamın, etrafta ne bütün olduğudur. Karbonun özel yapısından ötürü, diğer yıldız sistemlerinde yaşamın, periyodik tabloda karbonun hemen altında bulunan, silisyum yerine koymanın olanağına ilişkin söylentilere karşın karbon temelli olacak olduğu muhtemeldir. Organik kimyada yönler, chiral sentezi, yeşil kimya, mikrodalga kimyası, fullerenes ve mioskopisini kapsar.

Mayıs 2014

Aytaç Dicleli, bir soruya yanıt verdi.

İyonik bağ nasıl oluşur?

Metal ve ametal atomları arasında elektron alış verişine dayanan güçlü etkileşimlerdir. Metal atomu elektron verir ve + ile yüklenir, ametal atamu ise metalin verdiği elektronu aldığı için - yükle yüklenir. İki iyon arasında ki elektrostatik çekim kuvveti nedeni ile bu iyonlar bileşik oluşturur. Bunun dışında metal - kök, kök - kök ve kök ametal bileşikleri de iyonik bağlıdır. CaCO3 , NH4Cl ve NH4NO3 gibi.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

İyonik ve kovalent bağ nedir?

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan kimyasal bir bağdır. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyondur. Yemek tuzu; sodyum ve klor atomlarının iyonik bağıyla oluşur. Atom numarası 11 olan sodyum (Na), atom numarası 17 olan klor’a (Cl) 1 elektron verir. Her ikisi de kararlı hale gelir ve aralarında iyonik bağ oluşur.
Kimya
Sodyum ve klor atomları arasında iyonik bağ oluşumu.


Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağdır. Bu bağ ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü oluşturur. Paylaşılan elektron/elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanırr, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-) yüklü bir alan oluşur. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ yaratır.
Kimya
Oksijen atomları arasında kovalent bağ oluşumu.

17 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.