Bilmek istediğin her şeye ulaş

Oyuncak

Çocuk

Oyuncak, oyun oynarken kullanılan, genellikle gerçek bir varlığın taklidi şeklinde olan nesne. Oyun ve oyuncağın tarihi belki insanlık kadar eskidir. İlk çağda mağara duvarlarına resimler çizerken kullanılan taşlar bugünkü boya kalemlerinin ataları olarak oyuncak sayılmaktadır.

Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Kız ve erkek çocuklara alınan oyuncakların psikolojlerine etkisi nasıldır?

Bence bu cinsiyet ile değil yaş grubu ile değerlendirilmeli. Cinsiyet anlamında zaten iç güdüsel olarak ilgi alanları farklı oluyor ama sırf merakını gidermek için yada eğlendiği için karşı cins oyuncağı diye genel kabul görmüş bir oyuncakla vakit geçirmesinde bir sakınca bulmuyorum. Örnek vermek isterim ki; erkek olan kuzenim bizimle birçok kez evcilik oyunu oynadi, hatta eniştem bize kızıyordu O'nu bebeklerle oynatıyoruz diye ama aslında O, evde başka oynayacak kimse olmadığı için bizim oyunumuza dahil oluyordu yoksa bebek vs. umrunda değildi. Şimdi kocaman bir delikanlı ve gelişiminde hiçbir olumsuzluk yok. Onun dışında ben de sokakta futbol, su tabancası, misket oynadım, ağaçlara tırmandım ama bunun hiçbir olumsuz yanını görmedim aksine çok eğlendim.
Ocak 2014

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı

Çocuklara oyuncak seçerken nelere dikkat edilmelidir?

 • Organik, doğal malzemelerden yapılmış oyuncakları tercih edin.
 • Fiyatları yüksek olsa bile daha kalitelisini seçin. Daha uzun ömürlü olur.
 • Oyuncağı almadan önce etiketini okuyun. Hammaddesini, menşeini vb. özelliklerini öğrenin.
 • Yaratıcılığı teşvik eden oyuncaklar alın.
 • Ucuz takılardan ve kozmetik katkılı maddelerden uzak durun.
 • Son olarak plastikten vazgeçin!
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı

Oyuncaklar çocuk gelişimini nasıl etkiler?

Çocuk Gelişimi
Eğitici oyuncaklar eğlenceli oldukları kadar çocukların kendilerini ve çevrelerini tanımalarına da yardımcı olmaktadır. Bu oyuncaklar çocukların yaşlarına ve becerilerine uygun olarak seçildiklerinde çocukların gelişimleri üzerindeki etkileri de net bir biçimde görülmektedir. Örneğin bir çocuk bloklarla oynarken zamanla bağımsızlık duygusu, kendi kendine yetebilme ve sebat etme becerisi gelişir. Oyun çocukların sağlıklı gelişimleri için ayrılmaz bir unsurdur. Çocuklar oyun oynadıkça problem çözme becerileri gelişir, motor becerileri ve fiziksel gelişimleri olumlu etkilenir. Çocuklar bu oyuncaklar sayesinde yaratıcılıklarını geliştirebilirler ve okul öncesi gereken bilişsel gelişim düzeyine erişmelerine de oyuncaklar yardımcı olmaktadır. Böylece çocuklar paylaşmayı, keşfetmeyi, öğrenmeyi öğrenirler. Çocuğunuza bir oyuncak verdiğinizde dokunma ve görme aracılığıyla onun duyularına hitap eden bir nesne sunmuş olursunuz. Çocuklarınıza uygun oyuncaklar seçtiğinizde onun fiziksel, sosyal-duygusal ve zihinsel gelişimine de yardımcı olmuş olursunuz.
 • Duygusal gelişime etkisi: Oyuncaklar çocuklarda duygusal gelişimi desteklemektedir. Doğumdan itibaren çocuklar etrafındakilerle ilişki kurmaya başlarlar. Yaşları büyüdükçe öncelikle yakın çevreleriyle kurmuş oldukları ilişkiler zincirinin genişleyerek çevrelerindeki diğer kişileri de kapsamaya başlaması beklenir. İlişkileri kurma ve ilerletme becerisi, karmaşık yargılarda bulunabilme yetisi (doğru ile yanlışı ayırt edebilme) gibi beceriler grup oyunları, oyuncak bebekler gibi oyuncaklarla gelişir. Duygusal gelişime etki eden oyuncaklar sayesinde çocuklar arzularını, istediklerini ortaya koyarlar ve korkuları ile kötü deneyimlerinin üstesinden gelebilirler. Oyunla birlikte çocuğun çevresi üzerindeki etkinliği ve farkındalığı artar. Çocuk oyun oynarken kendisini güvende hissettiğinde olumlu duygusal gelişimine de katkısı olmaktadır. Ayrıca, çocuğun oyunlarına ebeveynleri de dahil olduğunda bu eğitici oyuncaklar çocuk ve ebeveyn arasında güçlü bağlar oluşmasına yardımcı olurlar. Çocuklar oyun oynarken sahip olma duyguları da gelişmektedir. Önceleri çocuğunuz bir oyuncağı yalnızca kendisi için isterken oyunla birlikte kendini kontrol etmeyi de öğrenecektir. Bu şekilde çocuğunuz sosyal kuralları da oyuncaklar yoluyla öğrenmektedir. Bir arkadaşıyla ya da ebeveyniyle oyun oynayan çocuk sırayla oynamayı, oyunun kurallarına uymayı ve oyun arkadaşıyla iletişim içerisinde olmayı da öğrenmektedir. Bebek çıngırakları, anakucakları, şarkı söyleyen bebekler, renkli kitaplar gibi oyuncaklar duygusal gelişim açısında etkili olmaktadırlar.
 • Bilişsel gelişime etkisi: Lego ve bloklar gibi oyuncakların çocukların zihinsel gelişimleri açısından olumlu etkileri vardır. Bir çocuk blokları kullanarak bir kule yapmaya çalıştığında ve bunu yıktığında, bu oyundan öte bir deneyim yaratmaktadır. Bu şekilde çocukların zihinsel gelişimleri ve kavrama becerileri de etkilenmektedir. Bloklarla ya da legolar gibi bilişsel gelişime etki eden oyuncaklarla oynayan çocuklarda problem çözme becerilerinde, neden-sonuç ilişkilerini anlamada gelişim gözlemlenmektedir. Çocuklar bir oyuncakla oynadıklarında yaptıkları bir hareketin sonucunun ne olduğunu da görebilmekte böylece neden-sonuç ilişkisine ulaşabilmektedirler. Neden-sonuç ilişkisi ortaya koyan oyuncaklar çocuğunuzun çevresine karşı bir kontrol duygusu geliştirmesine ve kendilerine karşı farkındalıklarının artmasına yardımcı olur. Çocuklar aynı zamanda oyuncaklar aracılığıyla renkleri, şekilleri ve sayıları da öğrenebiliriler. Dikkat mekanizmalarıyla birlikte hafızalarının da geliştiği görüşür. Kitaplar, yapbozlar, bloklar, halkalar ve farklı renk ve şekillerdeki oyuncaklar çocuklarda zihinsel aktiviteyi canlandırmaktadır.
 • Fiziksel gelişime etkisi: Fiziksel ve motor gelişim çocukların ulaşmayı, emeklemeyi, tırmanmayı ve dengede durmayı öğrenmeleriyle gelişir. İnce motor gelişim ise küçük oyuncakların tutulmasıyla gelişir. İnce motor gelişimi küçük kasların koordinasyonunu içermektedir (eldeki, ayaktaki, bilekteki kaslar vb…) İnce motor becerileri ellerdeki kasların kullanımını ve dikkat için de göz kaslarının kullanımını gerektirir. Aktivite masaları, yürüteçler, bloklar, legolar, atma ve çekme gerektiren oyuncaklar motor gelişimini destekler. Çocuk yaşamının ilk senesinde hareketlerini daha koordineli hale getirerek basit bir takım hareketleri sonucunda neler yapabileceğinin farkına varır. Seneler geçtikçe bu hareketler daha karmaşık hale gelir ve çocukların oyunları boyunca bedenlerini kullanmalarını gerektirir. Örneğin çocuğunuza oyuncak olarak blokları verdiğinizde onları önüne yığarak onlarla ne yapması gerektiğini düşünür ve onları parmaklarıyla tutar. Blokları düşürmeden üst üste kurmaya ya da onları kullanarak bazı şekiller yapmaya çalışır. Tüm bu çabaları motor gelişime olumlu etki etmektedir.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı

Misket nasıl yapılır?

Misket

En eski bilyeler, çamurun elde yoğrulması , fildişinin itinayla oyulması ya da taşların bilenmesiyle yapılıyordu. Günümüzde ise renkli cam bilyeler, önce bu camların erimiş halde çubuklara sarılıp, ardından bir araya getirilmesiyle üretiliyor. Böylece cam hala yumuşakken özel makaslarla kesilip soğutularak şekil veriliyor. Genelde fabrikalarda üretilen cam bilyelerde, sıvı renkli camların içine akması için bir çok kanal bulunuyor. Kanallar diğer renklerle doldurulduktan sonra iki paralel uskurudan (cıvata ve somunlardaki yivler) geçiriliyorlar. Uskurular hareket ettikçe cam boncuklar da üretim hattına doğru ilerliyor. Bu sırada sürekli yuvarlanıyor ve mükemmel şekillerini alıyorlar.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı

Rüzgargülü nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler:
- Renkli kağıt
- Pipet
- Raptiye
- Kalem
- Sivri uçlu bir araç (pergelin sivri ucu olabilir.)
- Makas
- Delgeç
Yapıma geçiyoruz:
1-Üçgen elde etmek için kağıdı köşesinden kıvırıyoruz.

Rüzgar

2-Fazlalık kısmı kesiyoruz.
Rüzgar

3-Üçgeni ortadan ikiye katlıyoruz.
Rüzgar

4-Oluşturduğumuz kat yerinden 3te 2si kadarını kesiyoruz.

Rüzgar

5-Kağıdımızı açalım. Kestiğimiz yerleri göreceksiniz. Yukarıdaki adımları tekrar ederek diğer köşelerden de aynı miktarda kesiyoruz.
Rüzgar


6-Resimde gösterilen yerleri delgeç yardımıyla deliyoruz.
Rüzgar


7-Bir iğne ya da pergelin ucu ile kağıdın ortasını delip daha sonra kalemi batırarak deldiğimiz yeri genişletiyoruz.


Rüzgar

10-Pipetin ucunda delik açıyoruz.


Rüzgar

11-Parçaları ortada birleştirerek rüzgar gülünü oluşturuyoruz. Raptiye ile ortadan tutturuyoruz.
Rüzgar

12-Pipeti ekliyoruz.

Rüzgar

13- Rüzgargülü :)
Rüzgar
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

Çim adam nasıl yapılır?

Malzemeler
 • 1 adet ince naylon çorap (ten çorap).
 • Elenmiş talaş (büyük tahta parçaları için elenmesi gerek).
 • Çim tohumu.
 • Boncuk, düğme ve iğne iplik, çeşitli kurdela , çiçek parçaları...
Yapılışı
 1. Çorapların yırtık veya delik olmayan taraflarından 20 cm uzunluğunda parça yetecektir. Kesilir ve açık olan bir tarafından büzülerek dikilir Dikilen kısım içe çevrilir ve bu kısma çim tohumu ile karıştırılmış talaş dökülür. Çim tohumlarının eşit yayılmasına dikkat edilmelidir.
 2. Daha sonra talaş iyice doldurulur ve en alt tarafından sıkıca bağlanır
 3. Kulaklar ve burun yapmak için önce burunun olduğu yerden merkez belirlenir ve çorap ve talaş istenilen büyüklükte tutulup bırakılmadan iple sıkıca bağlanır. Kulaklara da arkadan ve önden bastırılarak parmaklarla kepçe şekli verilebilir ve bu şekilde sıkıca bağlanır.
 4. Süslemek sizin yaratıcılığınıza kalmıştır.
 5. Düğme, boncuk veya hazır gözlerden resimdeki gibi makarnalardan ve çeşitli artık malzemelerden yararlanılabilir.
Oyuncak
Nisan 2013

Ülviye Hamarat @hamarat

0-6 yaş grubu çocuklarına oyuncak alırken nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle boğulma tehlikesine karşı monte edilmiş olsa bile oyuncakta küçük parçalar bulunmamalıdır. Oyuncak ham maddesinin ve boyasının kimyevi madde içermemesinden emin olunmalıdır. Çocuğun ilgisini çekecek şekilde, renkte vb. özelliklerde olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun tüm gelişim alanlarına(bilişsel, dil, sosyal-duygusal, özbakım) etki etmesinin yanında özellikle psikomotor (küçük-büyük kas gelişimi) gelişimine de katkıda bulunmalıdır. Oyuncağın çocuğun yaşına, seviyesine, ilgi alanına, cinsiyetine göre alınması gerekir. Yaş gruplarına göre örnek oyuncaklar:
0-12 Aylık: Parlak renkli, hafif ve sesli oyuncaklar önerilir.1-3 Yaş: Top, yap-boz, blok oyunları vb.
3-5 Yaş: Lego, hamur ve boya kalemleri, evcilik oyuncakları vb.
Nisan 2013

Can Ara @canara

Bumerang ilk kez nerede kullanılmıştır? İşleyiş mekanizması nasıldır?

Sayın Alçay Yıldız (@alcayyildiz)'ın verdiği bilgileri kısmen halk diline çevirmek, bir kaç tecrübe ve bilgi de kendimden paylaşmak istiyorum. C: Bu aletlerin iki kolunun da ters tarafları yani birinin iç diğerinin dış tarafı yuvarlatılmış (ilk resimde "leading edge" olarak gösterilen kenarlar), diğer tarafları da keskinleştirilmiştir (trailing edge). Aslında kesit olarak uçak kanadıyla aynıdır ve bu sayede çok uzağa atılabilirler. Bu kesit, baştan verilmiş dönme hareketi (Bahsi geçen jiroskopik hareket: Dönen bir cismin dönme ekseninden sapmamaya eğilimi, atalet momenti, bir bisikletin hareket halindeyken dengede durmasını sağlayan eğilim. Hatta topaç da aynı prensiple çalışıyor.) sayesinde üst kısmında alçak basınç (bahsedilen aerodinamik kaldırma gücü) oluşturur ve aletin, havada uçarken yukarı çekilmesini sağlar.

Aklınıza gelebilecek her türlü iki boyutlu şekilden bumerang yapılabilir. Sadece şeklin ağırlık merkezi (bahsedilen jiroskopik hareket için merkez noktası, dönme ekseni, bkz. tr.wikipedia.org/wiki/jiroskop) bulunup onun çevresindeki kenarlar aynı prensiple keskinleştirilmeli veya yuvarlatılmalıdır. Yani havada dönerken rüzgarı kesmesi gereken kenarlar yuvarlatılmalı, diğer kısımlar keskinleştirilmeli.

Bunu bir testere ve eğe yardımıyla evde de yapabilirsiniz. Bumerang yapmak için en mükemmel malzeme 7-10mm plywood'dur. Kendi yapmak isteyebileceklerin ihtiyaç duyabileceği oranlar son resimde verilmiştir. Şekil olarak ilk resimdeki kesit daha doğru. Solaklar tabii ki bunun tam tersini yapmalı. Bir tane de origami bumerang klavuzu ekledim şekillere, beceriksizliğimden dolayı deneyemedim, deneyebilen lütfen tecrübesini yazsın.

Alet, mümkün mertebe şiddetli bir dönme ve ileri doğru hareket ile fırlatılmalıdır. Öyle ki önce bir kaç adım koşup hönkürerek fırlatmazsanız uçmaz. C: Atarken bumerang zemine dik ucu havaya bakacak şekilde tutulmalıdır. Alet, kanat formu sayesinde havada kendiliğinden yatay konuma geçecektir. Boyutuna ve hızına göre değişen ama nispeten büyük bir daire çizip geri gelecektir. Bu şekilde yapılmış olan bumerangları yeteri kadar uçurabildiğinizde mutlaka geri de dönerler ama o aşama için önce fazlaca tecrübe edinmiş olmak gerekir.

Hobiler

Hobiler

Hobiler

Hobiler
Hobiler

Hobiler
Ocak 2013

Sezer Özyürek @Th3Ultra

Puzzle yapma teknikleri var mıdır?

Bir puzzle'ın içinde ne kadar çok renk ve nesne varsa yapması o kadar kolay oluyor. Renk ve nesne sayısı, zorluk derecesinde parça sayısından bile önemli.
Puzzle'ı kolaylaştırmak herkesin görsel hafızasına göre değişiyor. Ancak kenarlarından başlarsanız, işiniz daha kolay olabilir. Parçaları renklerine göre ayırıp yapmaya başlayabilirsiniz. Bazı puzzle'larda dikey ve yatay parçalar çok belirgindir. Bu durumda parçaları ikiye ayırabilirsiniz.
Aralık 2012

Aytuğ Karaca @karacaayt

Ankara'da toptan oyuncak satan yerleri nerede bulabilirim?

Yeni Ziraat Mahallesi Altındağ Ankara' da oyuncak toptancıları var.

Ağustos 2012

Onur Altınkaya @Rapsolut

3 yaş altı çocuklar nasıl oyuncaklarla oynayabilir?

3 yaş altı çocuklarda oyuncağın çocuğa zarar vermemesi için sivri, sert ve yutulabilir olmaması gereklidir. Bu yaşlardaki çocuklar doğal oyuncaklarla ( örn: ahşap) oynamalıdır. İtmeli, çekmeli, ayrılıp tekrar bir araya getirilen ve büyük parçalı legolar zararsız olduğu gibi gelişimde de katkı sağlar. Koku çıkaran oyuncaklardan uzak durmaları gereklidir. Ayrıca kız çocuk ve erkek çocuklarda oyuncak seçimi dikkatli yapılmalıdır. Bu yaşlarda cinsel kimliğini anlamaya çalışan çocuklarda ileride yanlış durumların oluşmaması için önlem almak gereklidir. Bir erkek çocuğuna oyuncak bebek almak ya da kız çocuğuna araba gibi oyuncaklar almak ileride sorunlar çıkartabilir.

Daha fazla

14 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Lego

2 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt